สุภาษิตสอนหญิง (ฉบับเต็ม) — สุนทรภู่

10 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 21 March 2009 เวลา 0:03 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 54363


มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
จงมักน้อยกินน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน
ไม่ควรซื้อก็อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน
เมื่อพ่อแม่แก่เฒ่าชรากาล จงเลี้ยงท่านอย่าให้อดระทดใจ
ด้วยชนกชนนีนั้นมีคุณ ได้การุณเลี้ยงรักษามาจนใหญ่
อุ้มอุทรป้อนข้าวเป็นเท่าไร หมายจะได้พึ่งพาธิดาดวง
ถ้าเราดีมีจิตคิดอุปถัมถ์ กุศลล้ำเลิศเท่าภูเขาหลวง
จะปรากฎยศยิ่งสิ่งทั้งปวง กว่าจะล่วงลุถึงซึ่งพิมาน
เทพไทในห้องสิบหกชั้น จะชวนกันสรรเสริญเจริญสาร
ว่าสตรีนี้เป็นยอดยุพาพาล  ได้เลี้ยงท่านชนกชนนี

อ่านต่อ »


ข้อคิดของคำสั่ง

6 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 20 March 2009 เวลา 0:19 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 3907

รีไซเคิลจากบันทึกที่เขียนไว้เมื่อสองปีก่อนครับ ปรับปรุงนิดหน่อย

เมื่อพูดถึงการเป็นนายคน โดยทั่วไปเรามักจะนึกถึงผู้ที่มีอำนาจ สั่งการให้เรื่องราวต่างๆสำเร็จเสร็จสิ้นไป

ในความเป็นจริง องค์กรที่จำเป็นต้องมีการสั่งการในทุกๆเรื่องนั้น จะไม่สามารถคงอยู่ได้เลย

หากหัวหน้า มัวแต่คิดว่าตนคือผู้นำความสำเร็จมาสู่หน่วยงานแต่ผู้เดียว อยากที่จะมีส่วนร่วม/ตัดสินใจในทุกๆกิจกรรมแล้ว แทนที่งานจะกระจายออกไปได้ กลับจะมีตัวหัวหน้าเป็นคอขวดที่คอยขัดขวางการเจริญเติบโตของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างระบบขึ้นมาให้ยุ่งยาก การกระจายอำนาจก็จะเป็นเพียงเรื่องเหลวไหลในตำนาน

หากมือรองลงไป ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาแทนตัวหัวหน้าได้ ตัวหัวหน้าก็อาจจะต้องดักดานอยู่อย่างนั้นแหละครับ

แล้วหากหัวหน้าไม่ไปไหน ตนก็จะเป็นผู้ที่ขัดขวางการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ข้างใต้ทั้งหมด

อ่านต่อ »


รีเซ็ตประเทศไทย (1)

4 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 19 March 2009 เวลา 0:05 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 2449

ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศจะไม่รู้สึกรู้สม กับความวิปลาศที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง จากความแตกแยกทางความคิด จากลัทธิบริโภคนิยมแบบชูชก และจากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งโลก

ถ้าหากได้รับพรวิเศษให้อธิษฐานเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ ท่านผู้อ่านหวังให้เกิดอะไรขึ้น

 • คำอธิษฐานสามอย่าง สำหรับเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ไม่เกิดขึ้นในอดีต ให้เกิดขึ้น — ทำไมจึงขออย่างนั้น
 • คำอธิษฐานสามอย่าง สำหรับต้นเหตุที่เกิดขึ้นในอดีตแต่ส่งผลร้ายมาจนปัจจุบัน ให้หายไปจากประวัติศาสตร์ — ทำไมจึงขออย่างนั้น

ที่ผมถามอย่างนี้ก็เพราะถ้าวันนี้เราไม่รู้ว่าชอบอะไร-ไม่ชอบอะไร เราก็ไม่รู้ว่าควรจะทำให้อนาคตเป็นอย่างไร; แล้วถ้าเราไม่รู้ว่าที่มันเป็นอยู่อย่างนี้ เกิดเพราะอะไร เราก็จะไม่รู้อีกว่าจะทำอะไรเพื่อให้อนาคตเป็นอย่างที่เราต้องการ

แถม: อันนี้ไม่เกี่ยวกับคำอธิษฐานหรอกนะครับ แต่อยากจะถามต่อว่าถ้าแต่ถ้าสิ่งที่อธิษฐานเกิดขึ้นจริง ท่านจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะยั่งยืนมาจนปัจจุบัน

เว้นวิจารณ์ว่างเว้น …………… สดับฟัง
เว้นที่ถามอันยัง …………… ไป่รู้
เว้นเล่าลิขิตสัง …………… เกตว่าง เว้นนา
เว้นดั่งกล่าวว่าผู้ …………… ปราชญ์ได้ ฤามี


ถ่านแกลบ

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 18 March 2009 เวลา 0:14 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 20505

พืชใช้ธาตุ 16 ชนิดในการเจริญเติบโต โดยได้รับคาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจนจากน้ำและอากาศ ส่วนอีก 13 ธาตุได้จากดินซึ่งดูดผ่านระบบราก

จากบันทึกชุดปุ๋ยสั่งตัดที่ผ่านมา เป็นเรื่องของธาตุอาหารหลักสามตัวคือไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโปแตสเซียม(K) ส่วนธาตุอาหารอื่นๆ เป็นธาตุรอง

อธิบายจากโปสเตอร์ ในกรณีของข้าวโพด

 • ไนโตรเจน (N) ใช้สร้างใบ ลำต้น ถ้าขาดไปผลผลิตจะต่ำ ถ้าเกินพืชจะอวบน้ำ ล้มง่าย ให้ผลผลิตเมล็ดเล็กลง
 • ฟอสฟอรัส (P) ใช้ในการเจริญเติบโตของราก ออกดอก ออกผล ถ้าขาด ลำต้นจะเล็ก ผอม แกร็น ออกดอกช้า ติดผลต่ำ
 • โปแตสเซียม (K) ใช้ปรับปรุงคุณภาพผลผลิต ถ้าขาด เมล็ดจะลีบ น้ำหนักเบา แป้งน้อย ฝักติดเมล็ดไม่เต็ม
 • ถ้าพืชขาดธาตุหนึ่งธาตุใด ธาตุนั้นจะเป็น “ตัวจำกัด” การเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืช

ปุ๋ยสั่งตัด จึงเป็นการเกษตรแบบเป็นวิทยาศาสตร์ เติมเฉพาะในส่วนที่ขาด ไม่ให้มากไป ไม่ให้น้อยไป ทำให้พืชมีสารอาหารที่จำเป็นต่อการให้ผลผลิตที่สูงตามศักยภาพ

แต่ผนังเซลของพืชคือเซลลูโลส (Cellulose) ซึ่งเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ประกอบด้วยคาร์บอน ออกซิเจน และไฮโดรเจน ซึ่งพืชได้จากการ “หายใจ” เอาอากาศไปใช้ในการสังเคราะห์แสง บวกกับการดูดสารอาหารผ่านระบบราก

เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อประหยัดแรงงานและเวลา ชาวนา-ชาวสวน-ชาวไร่ มักเผาซากพืช เมื่อเปิดการเผาไหม้ในอากาศ เซลลูโลสแปรสภาพเป็นก๊าซคาร์บอกไดออกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก ก่อปัญหาโลกร้อนทับถมทวีคูณ อันจะเป็นเหตุให้ประเทศที่พัฒนาแล้ว อาจอ้างเป็นเหตุกีดกันผลิตผลทางการเกษตรของไทยได้

ซ้ำร้ายกว่านั้น ซากพืชเป็นเซลลูโลสอันมีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก เมื่อเผากลายเป็นก๊าซ คาร์บอนในดิน ถูกปล่อยออกสู่บรรยากาศ ทำให้คาร์บอนในดินเหลือน้อยลง พืชจึงเจริญเติบโตได้ยากขึ้นในฤดูการเพาะปลูกถัดไป

อ่านต่อ »


ปุ๋ยสั่งตัด (3)

อ่าน: 4037

เมื่อรู้ว่าดินที่เพาะปลูก อยู่ในชุดดินใด และทำการวัดปริมาณธาตุอาหาร N-P-K ในดินออกมาแล้ว ก็สามารถเปิดตารางเทียบดูได้ว่ากับพืชที่ปลูกลงบนชุดดินแบบนั้น และมีธาตุอาหารแบบที่วัดออกมา ควรจะปรับปรุงธาตุอาหารด้วยอะไร เป็นปริมาณเท่าไหร่

การตะบี้ตะบันใส่ปุ๋ย โดยไม่รู้ว่าดินขาดธาตุอะไร เป็นปริมาณเท่าไหร่ เป็นการลงทุนที่สูญเปล่า ไม่ให้ผลผลิตมากเท่าที่ควรจะเป็น

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร มูลนิธิพลังนิเวศและชุมชน มหาวิทยาลัยแห่งฮาวาย ได้จัดทำเว็บไซต์การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ (Site-specific nutrient management) ขึ้นมา

ในเว็บไซต์นี้ มีโปรแกรมสองชุด ชื่อว่า SimCorn และ SimRice ใช้สำหรับเปิดตารางดูค่าว่าชุดดินกับธาตุอาหารที่มีอยู่ จะต้องเพิ่มอะไรอีกเท่าไหร่ แล้วในกรณีที่สูตรธาตุอาหารที่พืชต้องการจากดิน ไม่มีขายเป็นปุ๋ยสูตรสำเร็จรูป โปรแกรมทั้งสองนี้ สามารถคำนวณส่วนผสมจากแม่ปุ๋ยหลักได้ด้วย

โปรแกรม SimCorn ใช้กับข้าวโพด ส่วนโปรแกรม SimRice ใช้กับข้าวเปลือกและยางพาราซึ่งใช้ธาตุอาหารในปริมาณ กก./ไร่ เท่าๆกัน

สำหรับเรื่องของชุดดิน ถ้ารู้พิกัด ก็สามารถถามกรมพัฒนาที่ดินตามบันทึกดินได้ แต่ถ้าไม่มี GPS โปรแกรมสามารถจะ “เดา” ชุดดินจากเนื้อดิน สีดิน ชิ้นส่วนหยาบ ร่วมกับจังหวัดที่ตั้งได้

ข้อเสียของโปรแกรมทั้งสองคือใช้ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access รุ่น 2000 หรือใหม่กว่า


ปุ๋ยสั่งตัด (2)

อ่าน: 7903

เรื่องสำคัญของปุ๋ยสั่งตัด คือต้องเข้าใจเสียก่อนว่าดินมีสภาพเป็นอย่างไร (ความเป็นกรด-ด่าง สี ความร่วนซุย ฯลฯ) นั่นคือการพยายามระบุ “ชุดดิน” ให้ได้

จากนั้นก็มีชุดทดสอบ ซึ่งหนึ่งชุด มีหลอดทดลอง มีน้ำยา มีคู่มือ สำหรับทดสอบดินได้ 50 ตัวอย่าง — การทดสอบนี้ เอาตัวอย่างดินใส่ไปในน้ำยาที่มากับชุดทดสอบ ผลจะออกมาเป็นสี ซึ่งอ่านได้เป็นค่า สูง-กลาง-ต่ำ-ต่ำมาก สำหรับธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน(N) ฟอสฟอรัส(P) และโปแตสเซียม(K)

เมื่อรู้ชุดดิน และปริมาณ N-P-K ในพื้นที่จริง ก็สามารถเปิดตารางดูได้ว่า พืช (เริ่มต้นที่ข้าวโพด และข้าว) ต้องการสารอาหารอะไร ซึ่งทางผู้วิจัย จัดเตรียมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไว้ให้ แต่ผมจะละเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะมีรายละเอียดอื่นที่ต้องอธิบายอีก


ปุ๋ยสั่งตัด (1)

อ่าน: 3544

วิดีทัศน์เผยแพร่ เรื่องชาวไร่ข้าวโพดกับปุ๋ยสั่งตัด

แนวคิดเรื่อง “ปุ๋ยสั่งตัด” เป็นอย่างนี้ครับ

 1. พืชเจริญเติบโตด้วยน้ำ และสารอาหารในดิน บวกกับประสิทธิภาพของราก (ความร่วนซุย) และความเป็นกรดเป็นด่างของดิน
 2. ปุ๋ยคือ “อาหารเสริม” ซึ่งมาช่วยเติมสิ่งที่สารอาหารในดินขาดไป
 3. ดินแต่ละชนิด (เรียกว่า “ชุดดิน”) จะมีความร่วนซุยและปริมาณคาร์บอนไม่เหมือนกัน
 4. การเอาปุ๋ยตามสูตรสำเร็จรูปใส่ลงไป ไม่ได้แปลว่าจะได้ผลดี อาจเป็นการ over-doze หรือสูญเปล่า เพิ่มค่าใช้จ่าย และให้ผลผลิตไม่สูงเท่าที่ควร
 5. โปรแกรมปุ๋ยสั่งตัด เริ่มต้นจากการวิเคราะห์ “ชุดดิน” จากแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นดินชนิดใด น่าจะมีสภาพ/สารอาหารอย่างไร
 6. ใส่ปุ๋ยลงไปตามความต้องการของชนิดของพืชที่ปลูก และชนิดของดิน

Get the Flash Player to see this player.

ไฟล์การนำเสนอ (15.4MB pdf อ่านด้วย Acrobat Reader)


Practical Utopia สัมภาษณ์ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 15 March 2009 เวลา 13:43 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ #
อ่าน: 3279

KM ไม่เหมือนกับงานบรรณารักษ์ครับ น่าทำความเข้าใจ ถ้าท่านดูไม่ได้ กรุณาติดตั้ง Flash Player ด้วย


π เพื่ออะไร?

6 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 15 March 2009 เวลา 0:05 ในหมวดหมู่ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี #
อ่าน: 2798

ค่าไพ (Pi π) เป็นค่าคงที่ที่รู้จักกันดีทั่วโลก π เป็นสัดส่วนระหว่างเส้นรอบวงของวงกลมกับเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมวงเดียวกัน สำหรับคนทั่วไป ใช้ค่า 3.14 หรือ 22/7 ก็พอแล้ว ในการคำนวณทางเทคนิคที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง ก็ใช้ค่า 3.14159

อาร์คีมิดีส (287-212ก่อนคริสต์กาล) เคย “วัด” ค่า π ไว้ที่ 3.1419 เมื่อเขาศึกษาวงกลม; ต่อมาในปี ค.ศ. 480 ปราชญ์จีนชื่อ Zu Chongzhi ได้คำนวณค่า π ไว้ที่ 3.1415926 ซึ่งเป็นค่าที่เที่ยงตรงที่สุดในโลกต่อมาเป็นเวลา 900 ปี; จำนวนทศนิยมของ π ยาวขึ้นเรื่อยๆ ด้วยการช่วยเหลือของคอมพิวเตอร์ ทะลุพันล้านตำแหน่งในปี ค.ศ.1989 สองแสนล้านตำแหน่งในปีถัดมา และไปถึง 1.24 ล้านล้านตำแหน่งในปี 2005 ด้วยสูตรการประมาณค่า

สำหรับมนุษย์ สถิติโลกการจำค่า π ได้ตามที่หนังสือกินเนสบันทึกไว้ เป็นของนักศึกษาชาวจีน อายุ 24 ซึ่งจำได้เลขหลังจุดทศนิยมได้ 67,890 ตำแหน่ง ใช้เวลาท่องออกมา 24 ชั่วโมง 4 นาที โดยไม่ผิดเลย

มีการกล่าวอ้าง แต่ไม่มีผู้ยืนยันว่า Akira Haraguchi อายุ 60 ปี ชาวญี่ปุ่น ได้ท่องค่า π ได้ 83,431 ตำแหน่งระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2005 — ข่าวบางกระแสอ้างว่าเขาท่องได้ถึงหนึ่งแสนตำแหน่งในปีถัดมา

สถิติของประเทศไทยเป็นของ James Brennan อายุ 10 ปี ท่องได้ 410 ตำแหน่ง ใช้เวลา 4 นาที อยู่ที่ลำดับ 74 ของโลก

เขียนมาตั้งนาน ผมไม่รู้ว่าเขาท่องกันไปทำไม (และผมเขียนเรื่องนี้ทำไม)


บ้านประหยัดพลังงาน

6 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 14 March 2009 เวลา 0:07 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 5099

เดิมทีจะเขียนเรื่องความพิสดารในการประมูลแบบบ้านเอื้ออาทร แต่ไม่เอาดีกว่าครับ ไม่ต้องไปพิพากษาใคร กมฺมุนา วตฺตตี โลโก

ที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่  วันนี้มีแบบบ้านที่ชนะการประกวดที่เยอรมันมาแสดงให้ดูครับ หลักการออกแบบดูเหมือนลิ้นชักที่เปิดออกมาคาไว้ข้างนอก ทำให้ได้เหลี่ยมมุม มีการระบายอากาศที่ดี มีช่องแสงมาก ทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยมาก น้ำหนักเบาจึงไม่ต้องตอกเสาเข็ม ลดต้นทุนได้อีกต่างหาก

อ่านต่อ »Main: 0.066070079803467 sec
Sidebar: 0.20953702926636 sec