เกี่ยวกับบล็อกนี้

โดย Logos เมื่อ 7 July 2008 เวลา 18:11 #
อ่าน: 11262

เกี่ยวกับบล็อก

บล็อกลานซักล้าง เป็นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเจ้าของบล็อก (Logos) กับผู้สนใจ ไม่จำกัดอยู่แต่สมาชิกลานปัญญาเท่านั้น เริ่มเขียนบันทึกที่นี่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ใต้รูปด้านบนในทุกหน้า มีข้อความว่า

ลานซักล้าง: ใจซักได้ ถ้ารู้ตัว / นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา / สุทธิ อสุทธิ ปจฺจตฺตํ นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย / Improvement begins with I

ซึ่งถอดรหัสเป็นข้อเตือนใจสี่ประการของลานซักล้างได้ว่า

ใจซักได้ ถ้ารู้ตัว : ทั้งสติและสัมปชัญญะ การมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง นำสู่ความเข้าใจที่ถูกต้อง (ปัญญา)
นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา
: แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
สุทธิ อสุทธิ ปจฺจตฺตํ นาญฺโญ อญฺญํ วิโสธเย
: ความบริสุทธิ์ ความไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตน ผู้หนึ่งจะให้ผู้อื่นบริสุทธิ์ไม่ได้
Improvement begins with I
: การปรับปรุง เริ่มที่ตัวเองก่อน

ผมเขียนสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิด และผมเขียนไว้ตรงนี้เท่านั้น; ท่านผู้อ่านมาอ่านเอง และท่านพิจารณาเอง ไม่ได้เขียนให้เชื่อ ไม่ได้สอนอะไร แค่เขียนให้คิดครับ ไม่ว่าจะ “คิดได้” ก็เป็นท่านพิจารณาเอง ถ้าไม่เข้าใจ ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่ดี จึงไม่มีอะไรติดค้างกันนะครับ

หลายบันทึกในบล็อกนี้ อาจมีการถอดความ หรือแปลข้อความบางส่วน มีการใช้รูป หรือพหุสื่ออื่นๆ ขอขอบคุณเจ้าของลิขสิทธิ์ ซึ่งผมพยายามจะใส่เครดิตของเจ้าของลิขสิทธิ์เอาไว้ หากไม่ขัดตอนความคิดของบันทึกที่เขียน ไม่ให้เสียอรรถรส — ได้เปิดเผยต้นทางออนไลน์ของข้อมูล/รูปที่ใช้ด้วยลิงก์เอาไว้เสมอ เจตนาให้ตรวจสอบย้อนกลับไปสู่ต้นทางได้ง่าย เนื่องจากไม่ได้คิดที่จะลอกเลียน นำมาเป็นงานของตัวเอง; ส่วนข้อมูลประกอบที่ไม่ได้ออนไลน์ จะตัดตอนนำมาใช้เพียงบางส่วน เฉพาะที่เกี่ยวกับเนื้อหาของบันทึก โดยระบุว่าอ้างอิงมาจากไหน (ตามความในมาตรา ๓๓ แห่ง พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗)

บันทึกในบล็อกนี้ เป็นการจับประเด็นและสื่อสารความคิด ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อหากำไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และมั่นใจว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ โดยข้อความที่นำบางส่วนมาใช้นั้น มักจะ quote แยกไว้ พร้อมแหล่งที่มา เป็นลักษณะของการอ้างอิง

ถ้ารู้สึกว่ามีข้อความใดไปกระทบท่านในทางที่ไม่ดี ขอให้รับรู้ว่าผมไม่ได้เขียนถึงท่าน เวลาเขียนผมไม่ได้นึกถึงใครเป็นการเจาะจง ผมหลีกเลี่ยงเรื่องเฉพาะกาลหยุมหยิมเป็นอย่างมาก เพื่อให้บันทึกของผม สามารถใช้ได้ในหลายโอกาส มันไม่มีประโยชน์ที่จะไปเขียนว่าใคร ถ้าอยากให้เขาเปลี่ยนแปลง การสื่อสารโดยตรงจะเป็นผลมากกว่า


เกี่ยวกับเจ้าของบล็อก

ผมคิดว่าตัวเองเป็นคนปกติ (แปลว่า ธรรมดา) ที่มีความสนใจในเรื่องราวหลากหลาย บางทีคิดเร็ว แต่พยายามจะไม่มั่ว — บล็อกลานซักล้าง นี้ เป็นเหมือนกระดาษทดทางความคิด อาจไม่มีข้อสรุปใดๆ รวบรวมเรื่องที่ผมสนใจในขณะหนึ่งๆ เขียนตามใจตัวเอง ถามคำถามที่อยากรู้ซึ่งแม้ไม่มีคำตอบก็ไม่เป็นไร ซึ่งเจตนาจะไม่เขียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ ด้วยเชื่อว่าความรู้ที่จำเป็นต่อชีวิตนั้นเป็นสหวิทยาการ ไม่ใช่ความรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ หากมีเรื่องใดที่สงสัย/ไม่เข้าใจ สามารถแย้ง ถาม หรือเรียนรู้ไปพร้อมกันได้ครับ

Twitter Follow me on Facebook AddThis Social Bookmark Button

บันทึกที่ปรากฏในบล๊อกนี้ เป็นงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ผู้เขียนอนุญาตให้นำงานเขียนไปใช้-ทำซ้ำ-ส่งต่อ-เผยแพร่-ต่อยอด-ดัดแปลง และอนุญาตให้ใช้ได้ในการหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ตราบใดที่มีการระบุต้นทางแห่งงานสร้างสรรค์ที่ใช้ วิธีทีสะดวกที่สุดคือการเชื่อมโยงกลับมายังบันทึกต้นทาง ซึ่งเมื่อเชื่อมโยงแล้ว ให้ถือว่าได้รับการอนุญาตจากผู้เขียนซึ่งเป็นเจ้าของงานเขียนโดยปริยาย

This work is licensed under a Creative Commons Attribution Works 3.0 License

Creative Commons License

เกี่ยวกับชื่อ

ผมใช้ชื่อ Conductor บน GotoKnow.org พอมาเปิดบล็อกที่นี่ แรกสุดก็ใช้ชื่อ Conductor เช่นกัน

แต่ผ่านไปสักสัปดาห์ก็เปลี่ยนเป็น God เพราะรู้สึกว่ามีคนตั้งความหวังไว้กับผมค่อนข้างมาก เป็นความคาดหวังแบบเหนือธรรมชาติซะเป็นส่วนใหญ่ ที่จริงก็ช่วยๆ กันเท่าที่ทำได้ และไม่เบียดเบียนใคร (รวมทั้งไม่เบียดเบียนตัวเองด้วย) มาคิดอีกที ตั้งชื่อ God ก็อาจจะเป็นการก้าวล่วงศาสนาของบางท่าน จึงเติมวงเล็บไปว่า God (กอด) ทีนี้กลับดูหวานแหววไม่เข้ากับบุคลิก

ตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้วครับ เป็น Logos ชื่อนี้พระตั้งให้ อิอิ — 2008/07/21

Logos เป็นคำศัพท์ปรัชญา+ศาสนา อ่านว่าโลกอส ไม่ใช่โลโก้ส์


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

แสดงความคิดเห็น

บันทึกนี้ไม่อนุญาตให้แสดงความคิดเห็น!!!

Main: 0.045387983322144 sec
Sidebar: 0.15887212753296 sec