ภาพถ่ายดาวเทียม

อ่าน: 5305

บ่ายวันนี้ พาผู้ใหญ่จากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ไปพบผู้ใหญ่ในกรมราชองครักษ์ ระหว่างนั่งฟังท่านคุยกัน ได้เรียนรู้ถึงข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมของจีน ซึ่งเปิดให้ใช้ได้ฟรี เรียกว่า “FY2C” ครับ — เป็นภาพที่หน่วงเวลา 2 ชั่วโมง ถ่ายมาเป็น snapshot รายชั่วโมง เช่นภาพ IR (ดูเมฆ ฝน หิมะ) เมื่อเวลา 8.01 UTC (14.01น. เวลาประเทศไทยวันนี้)

นึกถึงวิชาดูเมฆที่อาจารย์ไร้กรอบบรรยายให้ฟังที่เฮฯเจ็ด อิอิ

ข้อมูลนี้ ผมดูดมาจากคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งฮ่องกง น่าจะเอาไว้ดูเมฆที่ระยะไกลเกินขอบฟ้าได้

ส่วนวิชาดูเมฆนั้น ผมค้นข้อมูลเบื้องต้นแล้ว และจะเขียนอีกบันทึกหนึ่งครับ


ช่องว่างระหว่างความรู้และการกระทำ

อ่าน: 4535

บันทึกนี้ เป็นบันทึกรีไซเคิลเขียนไว้เมื่อสองปีก่อน แต่มีประเด็นเกี่ยวเนื่องกับงานตีแตกอีสาน (เฮเจ็ด) ครับ ความคิดเห็นอื่นๆ ดูได้ที่นี่

Robert Waterman ผู้ร่วมเขียนหนังสือบรรลือโลก In Search of Excellence ได้กล่าวถึงหนังสือ The Knowing-Doing Gap: How Smart Companies Turn Knowledge into Action ซึ่งแต่งโดย Jeffrey Pfeffer และ Robert I. Sutton ไว้ว่าเป็นหนังสือที่ต้องอ่าน “for all of us”.

Why don’t organizations do more of what they already know they should do? The answer isn’t lack of smarts or strategy. Pfeffer and Sutton’s analysis of the companies that get it right is fascinating and right on the money. Now…will we take action?

ในเมื่อมีความรู้ในสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว ทำไมองค์กรต่างๆ จึงไม่ได้ทำในสิ่งที่ต้องทำ

คำถามโลกแตกอันนี้ กลับเตือนให้ตระหนักว่า KM และการเสาะแสวงหาความรู้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของกระบวนการ “KM และ K ไม่ใช่เป้าหมาย” ความสัมฤทธิผลของงานต่างหากที่เป็นผลลัพท์ที่ต้องการ (ไม่ว่าวัตถุประสงค์ขององค์กรจะเป็นอะไร) กระบวนการที่จะทำให้งานสัมฤทธิ์ผลคือการกระทำ งานจะต้องเกิดจากการกระทำเสมอ งานไม่เกิดจากแผนงานเลิศหรูที่กลับไม่ได้ลงมือทำ

อ่านต่อ »Main: 0.053207874298096 sec
Sidebar: 0.37654304504395 sec