เมฆ

1 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 4 March 2009 เวลา 0:03 ในหมวดหมู่ ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม #
อ่าน: 3665

NWS Cloudchart

High clouds - Filaments of Ci High clouds - Dense Ci in patches High clouds - Anvil shaped Dense Ci High clouds - Hooked shaped Ci High clouds - Cs not reaching 45° altitude High clouds - Cs exceeding 45° altitude High clouds - Veil of Cs High clouds - Cs not increasing or covering entire sky High clouds - Cc alone or main cirriform cloud Middle clouds - Thin As Middle clouds - Thick As covering the sun or moon, or Ns Middle clouds - Thin Ac at single level Middle clouds - Thin Ac in patches Middle clouds - Thin Ac in bands usually thickening Middle clouds - Ac from spreading Cu or Cb Middle clouds - Double layered or thick Ac or Ac with As and/or Ns Middle clouds - Ac in form of Cu-shaped turrets Middle clouds - Ac of a chaotic sky, usually at different levels Low clouds - Cu of fair weather Low clouds - Cu of considerable development Low clouds - Cb with tops lacking clear-cut outlines Low clouds - Sc formed from spreading Cu - bases at same level Low clouds - Sc NOT formed from Cu Low clouds - St or StFra (stratus fractus) but with no bad weather Low clouds - StFra and/or CuFra of bad weather Low clouds - Cu and Sc with bases at different levels Low clouds - Cb with cirriform top Cumulonimbus mamatus Tornades Wall Cloud Shelf Cloud Wave Clouds

องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) แบ่งเมฆออกเป็น 32 ชนิด เป็นเมฆปกติ 3 ระดับ (เมฆชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ) ระดับละ 9 ชนิด รวมเป็น 27 และมีเมฆในกรณีที่อากาศแปรปรวนอีก 5 ชนิด

รายละเอียด คลิกอ่านได้บนรูปของเมฆแต่ละชนิดในรูปข้างบนMain: 0.042901039123535 sec
Sidebar: 0.20613503456116 sec