เมฆ

โดย Logos เมื่อ 4 March 2009 เวลา 0:03 ในหมวดหมู่ ธรรมชาติ สัตว์ ต้นไม้ สิ่งแวดล้อม #
อ่าน: 4197

NWS Cloudchart

High clouds - Filaments of Ci High clouds - Dense Ci in patches High clouds - Anvil shaped Dense Ci High clouds - Hooked shaped Ci High clouds - Cs not reaching 45° altitude High clouds - Cs exceeding 45° altitude High clouds - Veil of Cs High clouds - Cs not increasing or covering entire sky High clouds - Cc alone or main cirriform cloud Middle clouds - Thin As Middle clouds - Thick As covering the sun or moon, or Ns Middle clouds - Thin Ac at single level Middle clouds - Thin Ac in patches Middle clouds - Thin Ac in bands usually thickening Middle clouds - Ac from spreading Cu or Cb Middle clouds - Double layered or thick Ac or Ac with As and/or Ns Middle clouds - Ac in form of Cu-shaped turrets Middle clouds - Ac of a chaotic sky, usually at different levels Low clouds - Cu of fair weather Low clouds - Cu of considerable development Low clouds - Cb with tops lacking clear-cut outlines Low clouds - Sc formed from spreading Cu - bases at same level Low clouds - Sc NOT formed from Cu Low clouds - St or StFra (stratus fractus) but with no bad weather Low clouds - StFra and/or CuFra of bad weather Low clouds - Cu and Sc with bases at different levels Low clouds - Cb with cirriform top Cumulonimbus mamatus Tornades Wall Cloud Shelf Cloud Wave Clouds

องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization) แบ่งเมฆออกเป็น 32 ชนิด เป็นเมฆปกติ 3 ระดับ (เมฆชั้นสูง ชั้นกลาง ชั้นต่ำ) ระดับละ 9 ชนิด รวมเป็น 27 และมีเมฆในกรณีที่อากาศแปรปรวนอีก 5 ชนิด

รายละเอียด คลิกอ่านได้บนรูปของเมฆแต่ละชนิดในรูปข้างบน

« « Prev : ภาวะภัยแล้ง

Next : เมฆแผ่นดินไหว » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.13567495346069 sec
Sidebar: 0.17149209976196 sec