เพลงชาติ

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 13 March 2009 เวลา 0:49 ในหมวดหมู่ ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ #
อ่าน: 2908

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
เป็นประชารัฐ ไผทของไทยทุกส่วน
อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมาย รักสามัคคี
ไทยนี้รักสงบ แต่ถึงรบไม่ขลาด
เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่
สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี
เถลิงประเทศชาติไทยทวี มีชัย ชโย

เพลงชาติในรุ่นปัจจุบัน ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2482 โดยใช้คำร้องโดย พันเอกหลวงสารานุประพันธ (นวล ปาจิณพยัคฆ์) ส่วนทำนองประพันธ์โดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 ยังคงใช้ทำนองเดิมแม้จะเปลี่ยนเนื้อร้องไปหลายครั้งMain: 0.083511114120483 sec
Sidebar: 0.72514486312866 sec