ถามใจเธอดูก่อน — ข้อมูลสภาวะอากาศ

3 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 14 July 2010 เวลา 0:50 ในหมวดหมู่ คอมพิวเตอร์ การใช้งาน โปรแกรม #
อ่าน: 3452

วิถีชีวิตในเมืองไทยขึ้นอยู่กับลมฟ้าอากาศมาก จะปลูกข้าวขึ้นกับน้ำ จะออกทะเลขึ้นกับลม

ดังนั้น หากมีข้อมูลใดที่จะเป็นประโยชน์กับคนในวงกว้าง ก็น่าจะเป็นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา และการพยากรณ์อากาศ — กรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่นี้อยู่แล้ว ทำมานานแล้ว และยังไม่เปลี่ยนวิธีการ เนื่องจากว่าอุตุนิยมวิทยาไทยนั้น เป็นศูนย์ภูมิภาคขององค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ซึ่งมีมาตรฐานของความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการวัดและรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆ เพื่อนำมาใช้พยากรณ์อากาศ

ในการนี้ WMO ให้วัดและรวบรวมข้อมูลที่เวลา 0:00 UTC และ 12:00 UTC (UTC เมื่อก่อนเรียกว่า GMT หรือเวลามาตรฐานกรีนิช) -> เราจึงเห็นการพยากรณ์อากาศที่เวลา 7:00 น. และ 19:00 น. ทุกวัน เพราะเวลาบ้านเราเร็วกว่าเวลากรีนิชอยู่ 7 ชั่วโมง

สำหรับการพยากรณ์อากาศโดยทั่วไปนั้น ใช้ข้อมูลทั่วไปหมด ไม่เฉพาะข้อมูลในประเทศ เช่นการคาดการณ์ว่าความกดอากาศสูงจะแผ่ลงมา ก็ใช้ข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านมาพยากรณ์ ในเมื่อประเทศเพื่อนบ้านส่งข้อมูลมาวันละสองครั้ง ก็พยากรณ์ได้สองครั้ง

แต่มีการพยากรณ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งทำด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และข้อมูลการวัดสภาพอากาศด้วยความถี่ที่มากขึ้น ทำให้สามารถ (1) พยากรณ์ได้ถี่ขึ้นกว่ารอบละ 12 ชั่วโมง และ (2) พยากรณ์ในพื้นที่เล็กลง เช่นจากระดับภาคเหลือแค่ระดับเมือง

อ่านต่อ »Main: 0.02092981338501 sec
Sidebar: 0.14915108680725 sec