หนังสือน่าอ่าน: 24 นิสัยแย่ๆ ที่พ่อแม่ต้องดูแลแก้ไข

4 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 6 October 2008 เวลา 8:57 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 3989

เป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ

การเลี้ยงดูลูกนั้น ไม่ใช่เพียงการให้เขาเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ยืนหยัดอยู่ได้ในอนาคต และเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม ดังนั้นการเลี้ยงดูลูกจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ อย่าคิดเอาง่ายๆ เพียงแต่ว่าพ่อแม่หาเงิน ส่วนเรื่องอื่นโบ้ยให้ครู

นิสัยแย่ๆ ทั้ง 24 อันนี้ ควรรรีบแก้ตั้งแต่เด็กเพื่อ EQ และ self-esteem ที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ ถ้าโตแล้วจะแก้ไขลำบาก

อ่านต่อ »


บุญ บารมี

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 6 October 2008 เวลา 1:06 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 2541

บุญ ความหมายตามพจนานุกรมพุทธศาสน์ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าวว่า บุญ คือ เครื่องชำระสันดาน ความดี กุศล ความสุข ความประพฤติชอบทางกาย วาจา และใจ กุศลธรรม

บารมี คือ คุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวด เพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่ง

วิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีอยู่ ๓ ขั้นตอน คือการให้ทาน การถือศีล และการเจริญภาวนา ที่นิยมเรียกกันว่า “ทาน ศีล ภาวนา” ซึ่งการให้ทานหรือการทำทานนั้น เป็นการสร้างบุญที่ต่ำที่สุด ได้บุญน้อยที่สุด ไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้ การถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไร ก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากเกินไปกว่าการเจริญภาวนาไปได้ ฉะนั้น การเจริญภาวนานั้น จึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุด ได้มากที่สุด ในทุกวันนี้เรารู้จักกันแต่การให้ทานอย่างเดียว เช่นการทำบุญตักบาตร ทอดกฐินผ้าป่า สละทรัพย์สร้างโบสถ์ วิหาร ศาลาการเปรียญ ส่วนการถือศีล แม้จะได้บุญมากกว่าการทำทาน ก็ยังมีการทำกันเป็นส่วนน้อย เพื่อความเข้าใจอันดี จึงขอชี้แจงการสร้างบุญบารมี อย่างไรจึงจะเป็นการลงทุนน้อยที่สุด แต่ได้บุญบารมีมากที่สุด

อ่านต่อ »Main: 0.02810001373291 sec
Sidebar: 0.16721677780151 sec