เตือน หรือไม่เตือน

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 27 October 2008 เวลา 12:08 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 2597

๑๓๙ เมื่อเห็นความพิบัติจะตกแก่ผู้ใด, ถึงเขาจะไม่ขอร้อง, ก็ควรกุลบุตรจะอนุกูลบอกเล่าให้รู้ตัว; นั่นเอง เป็นธรรมสมบัติของผู้ดีทั้งหลาย, มิฉะนั้น ก็เป็น[จรรยา]ของคนชั่ว.

อนึ่งโสด ท่านย่อมว่า-

๑๔๐ ผู้ใด ป้องกันให้พ้นภัย, ผู้นั้นมีความกรุณา, อันนั้นเป็นกรรม [ของเพื่อน] ที่ปราศจากตำหนิ; นางใด อนุวรรตน์หามฉนทะของสามี, นางนั้น เป็นสตรี (ผู้ภริยา) แท้; ผู้ใด อันนักปราชญ์ยกย่อง, ผู้นั้นเป็นบัณฑิต; ธรรมชาติใด ไม่ให้เกิดความมัวเมา, ธรรมชาตินั้นเป็นศรีสมบัติ ผู้ใดพ้นความกระสัน ทะเยอทะยาน, ผู้นั้นเป็นคนมีสุข; ผู้ใดไม่มีความคดค้อม, ผู้นั้นเป็นมิตรแท้; ผู้ใดไม่ถูกอินทรีย์ของตนปั่นให้เสีย (คือรู้ว่าไม่ดี ยังขืนประพฤติโดยเข้ากับตัว), ผู้นั้นท่านสรรเสริญว่า เป็นชายชาติ.

หิโตปเทศ สุหฤทเภท การแตกมิตร

เข้าลักษณะของมิตรแท้ และ กัลยาณมิตรธรรม+สัปปุริสธรรม


หมาเลี้ยงนอกบ้าน

17 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 27 October 2008 เวลา 0:40 ในหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 4261

น้องสาวผมเลี้ยงหมานอกบ้านไว้ฝูงใหญ่ หมดไปหลายรุ่นแล้ว มาจนรุ่นปัจจุบัน มีตัวนี้อาวุโสและคุ้นเคยกับน้องและหลานมากที่สุด หลานตั้งชื่อว่าโสรยา

ไม่รู้เหมือนกันว่าถ่ายรูปเค้ามาทำไม — แล้วทำไมจะต้องมีเหตุผลอธิบายทุกอย่างด้วยMain: 0.027946949005127 sec
Sidebar: 0.19127202033997 sec