เตือน หรือไม่เตือน

โดย Logos เมื่อ 27 October 2008 เวลา 12:08 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 3099

๑๓๙ เมื่อเห็นความพิบัติจะตกแก่ผู้ใด, ถึงเขาจะไม่ขอร้อง, ก็ควรกุลบุตรจะอนุกูลบอกเล่าให้รู้ตัว; นั่นเอง เป็นธรรมสมบัติของผู้ดีทั้งหลาย, มิฉะนั้น ก็เป็น[จรรยา]ของคนชั่ว.

อนึ่งโสด ท่านย่อมว่า-

๑๔๐ ผู้ใด ป้องกันให้พ้นภัย, ผู้นั้นมีความกรุณา, อันนั้นเป็นกรรม [ของเพื่อน] ที่ปราศจากตำหนิ; นางใด อนุวรรตน์หามฉนทะของสามี, นางนั้น เป็นสตรี (ผู้ภริยา) แท้; ผู้ใด อันนักปราชญ์ยกย่อง, ผู้นั้นเป็นบัณฑิต; ธรรมชาติใด ไม่ให้เกิดความมัวเมา, ธรรมชาตินั้นเป็นศรีสมบัติ ผู้ใดพ้นความกระสัน ทะเยอทะยาน, ผู้นั้นเป็นคนมีสุข; ผู้ใดไม่มีความคดค้อม, ผู้นั้นเป็นมิตรแท้; ผู้ใดไม่ถูกอินทรีย์ของตนปั่นให้เสีย (คือรู้ว่าไม่ดี ยังขืนประพฤติโดยเข้ากับตัว), ผู้นั้นท่านสรรเสริญว่า เป็นชายชาติ.

หิโตปเทศ สุหฤทเภท การแตกมิตร

เข้าลักษณะของมิตรแท้ และ กัลยาณมิตรธรรม+สัปปุริสธรรม

« « Prev : หมาเลี้ยงนอกบ้าน

Next : ทักษะชีวิต: อยู่ให้รอด » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เตือน หรือไม่เตือน"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 1.0155880451202 sec
Sidebar: 0.23598980903625 sec