มุมมองผู้บริโภคและพลเมืองต่อแผนแม่บทฯ กสทช.

อ่าน: 3307

สำนักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (สำนักงาน กสทช.) จะจัดเวทีสัมนาและรับฟังความคิดเห็นในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. เป็นเรื่อง (ร่าง) แผนแม่บทฯ 3 ฉบับ มีเวลารับฟังความคิดเห็น 35 45 และ 30 นาที ตามลำดับสำหรับร่างแผนแม่บททั้งสามฉบับ ซึ่งคงมีผู้เชี่ยวชาญไปปล่อยของเยอะแยะ คงไม่เหลือเวลาสำหรับผู้บริโภคและพลเมืองคนหนึ่งซึ่งไม่ได้ทำธุรกิจนี้อีกแล้วมั๊งครับ (รู้ว่าคิดไปเอง…แต่ก็คิดอยู่ดี)

อย่างไรก็ตาม ทั้งในฐานะของผู้บริโภคและพลเมือง ผมก็มีความคิดเห็นต่อบางส่วนของแผนแม่บทดังกล่าวบ้างเหมือนกัน อยากจะใช้พื้นที่ตรงนี้เขียนเอาไว้ โดยมองจากบางประเด็นซึ่งสำนักงาน กสทช.ได้เผยแพร่เอกสารไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง (ร่าง) แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (พ.ศ. 2555-2559)

อ่านต่อ »


วิธีก่อสร้างโดมอย่างรวดเร็ว

2 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 30 January 2012 เวลา 10:10 ในหมวดหมู่ เทคโนโลยีชาวบ้าน #
อ่าน: 7036

ดีใจที่ไม่เลิกศึกษาเรื่องโดมครับ วันนี้เจอของดีสองอย่าง แต่เขียนอย่างเดียวก่อนตามเวลาว่างก็แล้วกัน

คือว่ามีสิทธิบัตรอันหนึ่งในสหรัฐ ออกมานานแล้ว (คงหมดอายุไปแล้ว) พูดถึงวิธีก่อสร้าง Monolithic dome (โดมแบบครึ่งทรงกลม) ซึ่งมีความแข็งแรงมาก สามารถทนพายุในระดับที่แรงที่สุดได้ ทนต่อแผ่นดินไหว ด้วยการกระจายแรงไปทั่วผิวโค้ง และด้วยความรู้ทางคณิตศาสตร์ เราก็รู้อีกว่าผิวของโดมจะเป็นพื้นผิวที่น้อยที่สุดที่ครอบคลุมปริมาตรสูงสุด หมายความว่าถ้าต้องการห่อหุ้มปริมาตรเท่ากันโดมจะใช้วัสดุน้อยที่สุด หรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าด้ว้วยวัสดุที่มีอยู่เท่ากัน สร้างโดมแล้วจะครอบคลุมปริมาตรสูงสุด

ด้วยโครงสร้างโค้งที่มีความแข็งแรง เราสามารถเอาดินมาคลุมโดมอีกชั้นหนึ่ง ทำให้ดูเหมือนเนินมากกว่าสิ่งปลูกสร้าง

อ่านต่อ »


กระจายน้ำสำหรับการเกษตร

อ่าน: 2679

พืชต้องการน้ำไปละลายสารอาหารในดินและทำให้ปลายรากดูดซึมสารอาหารในดินด้วยวิธีการออสโมซิส

แต่พื้นที่ภายใต้โครงการชลประทานของเมืองไทยมีอยู่กระจ้อยร่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอีสานและภาคเหนือ ดังนั้นเกษตรกรก็ต้องพึ่งแหล่งน้ำธรรมชาติ อันได้แก่แม่น้ำลำคลองหนองบ่อและน้ำบาดาล การชักน้ำเข้าแปลงเกษตรก็ต้องใช้พลังงานซึ่งคือต้นทุนของเกษตรกร ยิ่งจ่ายค่าพลังงานมาก ต้นทุนก็จะสูงขึ้น กำไรหด เหนื่อยไปแล้วไม่เหลืออะไร ต้นทุนพลังงานในการสูบน้ำเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายที่มองกันไม่ค่อยออกเพราะจับต้องไม่ได้และแยกแยะไม่ออกนะครับ

ถ้าถามว่าพืชจะร่าเริงกับน้ำที่ฉีดมาอย่างแรงเป็นฝอยฟู่หรือไม่ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ เท่าที่จำได้ก็ไม่เคยเป็นพืชเสียด้วย เราสามารถให้น้ำให้ปุ๋ยทางใบได้เหมือนกัน โดยเพิ่มแรงดันน้ำเข้าไปซึ่งหมายความว่าจะต้องจ่ายค่าพลังงานมากขึ้น บางทีเราก็ไม่คิดว่าจะต้องจ่ายค่าพลังงานเรื่องนี้โดยเอาแรงดันน้ำมาจากถังเก็บน้ำสูงๆ จริงอยู่ที่ถังยิ่งสูง ก็ยิ่งมีแรงดันน้ำมาก จะส่งน้ำ(ตามสายยางหรือฉีดน้ำ)ไปได้ไกล แต่ต้นทุนซึ่งเรามักจะไม่คิดกันนั้นมีสองส่วนครับ คือ

  1. ต้นทุนการก่อสร้างเพื่อนำน้ำไปเก็บไว้ที่สูง น้ำหนึ่งคิวหนักหนึ่งตัน ถ้าจะนำน้ำแปดคิวไปไว้สูงสิบเมตร ก็ต้องสร้างโครงสร้างเพื่อรับน้ำหนังแปดตันที่ลอยอยู่เหนือพื้นดินสิบเมตร สร้างได้ครับ วิศวกรทำได้หมด (แต่แพง!)
  2. ต้นทุนการสูบน้ำ อย่างที่รู้กัน น้ำแปดคิวหนักแปดตัน ถ้าจะยกจากผิวดินขึ้นไปสูงสิบเมตร ก็จะใช้กำลังแปดกิโลวัตต์ตามทฤษฎี (จริงๆ แล้วมากกว่านั้นเพราะปั๊มน้ำไม่ได้มีประสิทธิภาพ 100% กล่าวคือมีการสูญเสีย) หมายความว่าถ้าใช้น้ำมาก ก็ต้องจ่ายค่าพลังงานมากขึ้นตามไปด้วย

อ่านต่อ »


บ้านเล็ก (2)

3 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 26 January 2012 เวลา 16:03 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 2503

แม้ว่าจะดูขัดกับค่านิยมความหรูหราสะดวกสบาย แต่บ้านอยู่อาศัยที่ใหญ่โตนั้น เราไม่ได้ใช้ทุกพื้นที่พร้อมกันนี่ครับ

วิดีโอคลิปอันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่ง

อ่านต่อ »


บัญชีรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 25 January 2012 เวลา 16:30 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 1800

มูลนิธิโอเพ่นแคร์ เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ตามความในมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

มูลนิธิเปิดบัญชีมูลนิธิโอเพ่นแคร์เพื่องานอาสาฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ SCB 402-177853-3 ใช้วิธีการถ่ายรูปสมุดคู่ฝากทุกหน้ามาแสดงไว้บนเว็บ ซึ่งผู้บริจาคและผู้สนใจสามารถจะเห็นความเคลื่อนไหวของยอดเงินบริจาค ตลอดจนค่าใช้จ่ายทุกรายการเช่นกัน

มูลนิธิฯ แยกเงินบริจาคในบัญชีนี้ออกจากกิจการของมูลนิธิฯ และไม่ได้ถือว่าเงินบริจาคเป็นกำไรหรือทุน หากแต่ใช้เงินบริจาคเพื่อประโยชน์ของผู้ประสบภัยทั้งสิ้น ทั้งเงินบริจาคและเงินที่ใช้จ่าย ทำผ่านธนาคารทั้งหมดเพื่อให้ทุกรายการปรากฏอยู่ในสมุดคู่ฝาก ให้ผู้บริจาคได้เห็นความเคลื่อนไหวทั้งหมด โดยปกติมูลนิธิฯ จะบริจาคเงินบริจาคต่อให้กับผู้ประสบภัยหรือตัวแทนของกลุ่มผู้ประสบภัย โดยตรง หากแต่ว่ามีหลายกรณีที่การเบิกจ่ายผ่านธนาคารในพื้นที่ประสบภัยเป็นเรื่อง ลำบากมาก ในกรณีอย่างนี้ มูลนิธิฯ บริจาคเงินบริจาคต่อตามความจำเป็น ให้กับกลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่มที่ทำงานจริงในพื้นที่ ที่มีความโปร่งใสตรงไปตรงมา สามารถแสดงรายการค่าใช้จ่ายและได้ผลงานได้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อความถูกต้อง และความสบายใจของผู้บริจาคว่าเงินบริจาคนั้น ไม่ตกหล่นสูญหายไปที่ใด

ใบเสร็จรับเงินที่บริจาคเข้าบัญชีนี้ ไม่เข้าตามเกณฑ์มาตรา 47 (7) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่สามารถใช้หักภาษีได้; อนึ่งเงินบริจาค ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

อ่านต่อ »


ผ่าฟืนโดยใช้ยางรถยนต์

อ่าน: 2720

ไม่ได้เอายางรถยนต์ไปผ่าฟืนหรอกครับ

แต่ในการผ่าฟืนที่ใช้ขวานผ่านั้น ฟืนมักจะกระเด็นออกทั้งสองด้าน… จะเป็นหนุ่มแน่น หรือ ส.ว.ผ่า ถ้าหากผ่าแล้วจะต้องเดินไปเก็บฟืนที่กระเด็นไปทุกครั้ง หลังคงแย่ แล้วจะเสียเวลามาก

แทนที่จะผ่าแบบโครมคราม หรือนั่งผ่าแบบแรงน้อยค่อยเป็นค่อยไปก็ตาม เราก็เอาฟืนไปใส่ไว้ในยางรถยนต์เก่า แล้วก็เอาขวานสับสุดแรงเลย เศษฟืนจะไม่กระเด็นไปไหน เพราะว่ายางกันอยู่ครับ


วันสุดท้ายของ BOI Fair 2011

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 22 January 2012 เวลา 21:52 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 3740

วันนี้ชวนน้องและหลานคนเล็กไปเที่ยวงาน BOI Fair ครับ


บ้านผมอยู่ฝั่งตรงข้ามของทะเลสาป ซึ่งมองไม่เห็นในภาพ
งานเค้ามีต่ออีกสองวัน แต่งานอยู่ใกล้บ้านมาก (แต่ไม่ใกล้ถึงกับเป็นระยะที่เดินไปชมงานได้) จัดมาตั้งแต่ต้นปีซึ่งผมก็ยุ่งมาตลอด จนวันนี้วันสุดท้าย คงต้องไปดูเสียที สิบปีมีหนเดียว ขนาดงานครั้งแรกที่แหลมฉบังยังถ่อร่างไปดูเลย… แต่ครั้งนี้ต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้คาดหวังจะเห็นอะไรที่ตื่นเต้นหรอกนะครับ

แม้เป็นวันสุดท้ายแบบที่ต่ออายุออกมา คนก็ยังเยอะอยู่ บางพาวิเลียนคิวยาว ก็ไม่ต่อคิวรอ คิดเอาเองว่าจะได้เดินได้ทั่วๆ พอเอาเข้าจริง ก็เดินได้เกือบทั่ว และไม่ได้แวะเข้าไปทุกพาวิเลียน

ไฮไลท์คงเป็นศาลาศรัทธาศรม ซึ่งผมก็ชอบครับ พาวิเลียนอื่นๆ ก็มีอะไรให้ดูไปเรื่อยๆ แต่ไม่ชอบพาวิเลียนที่เน้นขายของแบบยัดเยียด

ถ้าถามว่าไปงาน ไปดูอะไร ผมไปมองหาความคิดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตครับ

อ่านต่อ »


ผลิต Biochar อย่างจริงจัง (9)

3 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 20 January 2012 เวลา 15:07 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว, เทคโนโลยีชาวบ้าน #
อ่าน: 4409

วิดีโอคลิปอันนี้ คล้ายกับการทดลองที่สวนป่าครับ เป็นเตาเผาถ่าน biochar อย่างง่าย ซึ่งสร้างได้เอง

อ่านต่อ »


สร้างดินคุณภาพดีโดยเลียนแบบธรรมชาติ

อ่าน: 3400

เป็นที่รู้กันโดยทั่วไป ว่าดินจากก้นคลองมีคุณภาพดี ปลูกอะไรก็งาม แต่เราเคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

วิดีโอคลิปข้างล่าง อธิบายไว้อย่างน่าสนใจครับ

อ่านต่อ »


สรุปทริปวัดป่าภูก้อน 14-17 ม.ค. 2555

5 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 17 January 2012 เวลา 22:05 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 2409

หมอเบิร์ดบอกข่าวมานานแล้ว ว่าวัดป่าภูก้อน ระดมทุนโดยสร้างพระหินอ่อนปางปรินิพพาน เป็นพระจำลองของพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนีที่วัด

ผมก็ไปเช่ามาองค์หนึ่ง ตั้งไว้หัวเตียงพ่อ เป็นพระที่งามมากครับ ตั้งใจจะไปกราบท่านสักครั้ง แต่ติดขัดที่พ่ออายุมากแล้วเดินไม่ค่อยไหว ปีที่ฉลองครบรอบแต่งงาน 50 ปี ไปพักที่หัวหิน น้องชายคนรองกับผมก็ตามไปอยู่ด้วย; รอบ 51 ปี (แก๊งค์ 200) ผมพาไปเที่ยวน่าน; ปีที่แล้ว (แก๊งค์ 203) พาไปดอยอ่างขาง; แล้วปีนี้ (แก๊งค์ 206) ไปภูก้อนครับ

เราเช่ารถตู้ไปเที่ยวกัน วันแรกขับรถจากบ้าน เที่ยวไปเรื่อยๆ ไปนอนพักที่ขอนแก่น รุ่งขึ้นออกจากขอนแก่นไปเที่ยววัดป่าภูก้อน เดินทางไกลหน่อย แต่ไม่เป็นไร ให้พ่อนอนไปในรถ และที่พักที่ขอนแก่นก็สะดวกสะบายดี เที่ยวแล้วกลับมานอนขอนแก่น เมื่อวานก็ออกจากขอนแก่น แวะไปเยี่ยมครูบากับแม่หวี แล้วไปเที่ยวเขากระโดง ไหว้พระประจำเมืองซะหน่อย แล้วนอนในเมืองบุรีรัมย์ วันนี้ก็ขับรถกลับบ้านนะครับ

อ่านต่อ »Main: 0.072541952133179 sec
Sidebar: 0.46936297416687 sec