นอกเหตุเหนือผล - อำนาจเป็นใหญ่ในโลก

โดย Logos เมื่อ 1 September 2008 เวลา 5:24 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 4622

นอกเหตุเหนือผล

ทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมะ โดยเฉพาะธรรมะของหลวงปู่ชาจะต้องเคยพบหนังสือที่มีชื่อว่า “นอกเหตุเหนือผล” ซึ่งยากที่จะเข้าใจ แต่ถ้าได้อ่านหนังสือธรรมะเล่มเล็กๆ ของท่านที่อธิบายเรื่องนี้ไว้ ก็ทำให้เกิดความเข้าใจได้ไม่ยากนัก

หลวงปู่ชา ได้ยกเรื่องประสบการณ์ของท่านนำมาเล่าให้ฟังว่า

สมัยหนึ่ง ท่านได้นำพระเณรซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านไปปฏิบัติธรรม ณ ​วัดที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งซึ่งยังไม่มีไฟฟ้าใช้ ในตอนเช้ามืดวันหนึ่ง พระลูกศิษย์ของท่านรูปหนึ่งได้ลุกไปห้องน้ำเพื่อทำธุระเตรียมตัวออกไปบิณฑบาต  จึงยังไม่ได้เก็บที่หลับที่นอน พระอีกรูปหนึ่งลุกขึ้นจะเดินไปห้องน้ำเช่นกัน และเพราะความที่ยังมืดอยู่จึงเดินไปเตะเอาหมอนซึ่งทำด้วยไม้ของรูปที่ลุกไปก่อน ท่านได้กล่าวตำหนิรูปแรกว่า

“เป็นพระเป็นเจ้าอะไรไม่มีระเบียบวินัย ลุกขึ้นไปแล้วแทนที่จะเก็บที่หลับที่นอนให้เรียบร้อย กลับไม่ทำ”

“ก็ถ้าท่านมีสติ มีการสำรวม ท่านจะเตะหรือ?” รูปที่เป็นเจ้าของหมอนย้อนตอบ

หลวงปู่ชาสอนว่า

ตราบใดที่ยังเอาเหตุเอาผลเข้าหากันอยู่ เรื่องมันจบไม่ได้หรอก เรื่องจะจบได้จะต้อง :

“อยู่นอกเหตุเหนือผล”

(วโส อิสฺสริยํ โลเก)
อำนาจ = อสฺสริยํ = อิสระ

คนเราส่วนใหญ่ต้องการแสวงหาความมีอิสระทางความคิดและการกระทำ ดังนั้นจึงต้องการแสวงหาอำนาจเพื่อไม่ให้ผู้อื่นมาริดรอนความเป็นอิสระเสรีของตน จึงเข้าต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจความเป็นใหญ่ แต่ความเป็นจริงแล้วอำนาจที่แท้จริงนั้น หาได้ใช่การเข้าต่อสู้แย่งชิงด้วยการเอาชนะคะคานกันไม่

เพียงแต่มีสติและสงบ เมื่อใครทำอะไรก็ไม่ให้มามีอิทธิพลเหนือจิตใจเราได้ ไม่ยอมให้ตัวเราเป็นหุ่นเชิดตามการกระทำของเขา เพียงแต่เห็นว่าชีวิตก็เป็นเช่นนั้นเองและสิ่งนี้คือ

อิสระและความมีอำนาจที่แท้จริง

วิถี…แห่งปัญญา นิกายเซน
โดย รศ.ดร.บุรัญชัย จงกลนี
ของขวัญปี ๒๕๕๑

« « Prev : โคลงโลกนิติ

Next : สังคมและส่วนรวม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 Sasinand ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 September 2008 เวลา 10:46

  ขอบคุณ ในบทความนี้ค่ะ

 • #2 BM.chaiwut ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 September 2008 เวลา 13:27

  วโส อันว่าอำนาจ อิสฺสริยํ เป็นคุณชาตมีความเป็นใหญ่ โลเก ในโลก (โหติ ย่อมเป็น)

  อนึ่ง ในปรัชญามี ลัทธิอเหตุผลนิยม หรือ irrationalism ซึ่งใช้เหตุผลเพื่อยืนยันว่า เหตุผลเป็นสิ่งที่เชื่อถือไม่ได้
  เจริญพร

 • #3 สิทธิรักษ์ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 1 September 2008 เวลา 16:56

  อำนาจที่เหนือความเป็นธรรม สวนทางกับ ธรรมที่เหนืออำนาจ

 • #4 putarn ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 September 2008 เวลา 19:34

  ขอบคุณที่แบ่งปันค่ะ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10282301902771 sec
Sidebar: 0.1644229888916 sec