โทร.ไม่ขับ

6 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 8 January 2009 เวลา 0:47 ในหมวดหมู่ การเมือง การปกครอง กฏหมาย #
อ่าน: 4015

วันนี้ เขียนบันทึกในลานซักล้าง ติดต่อกันมาทุกวันครบหกเดือนแล้ว
มีเกือบ 270 บันทึก อิอิMain: 0.035897970199585 sec
Sidebar: 0.24549198150635 sec