เฮฯ หก จาก GPS

อ่าน: 4041

ลืมกำหนดตำแหน่งไปสามสี่ที่ครับ แถวแม่สลอง กับที่สามเหลี่ยมทองคำ

คลิกตรงนี้เพื่อเปิดแผนที่

 • ปางช้างกะเหรี่ยงสามัคคี 19.95946°N 99.70927°E
 • บ้าน อ.ถวัลย์ ดัชนี 19.99191°N 99.86069°E
 • พิพิธภัณฑ์อูบคำ ซ.เด่นห้า 11 19.90372°N 99.81481°E
 • มณีอินน์ ถ.สันโค้งหลวง 19.89828°N 99.82281°E
 • ศาลารอยพระบาท ร.9 ถ.ค่ายทหาร 19.90983°N 99.80727°E
 • วัดพระแก้ว ถ.ไตรรัตน์ 19.91178°N 99.82767°E
 • อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช 19.91047°N 99.84012°E
 • วัดร่องขุน 19.82388°N 99.76359°E
 • ศูนย์เรียนรู้บ้านสันกอง (กินข้าวก่อนไปเชียงแสน) 20.26311°N 99.86086°E
 • ศูนย์พัฒนาบ้านสะโงะ (ป่าชุมชนที่เชียงแสน) 20.35130°N 100.03223°E
 • ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน (ขันโตก) 20.27407°N 100.07871°E
 • วัดพระธาตุผาเงา 20.24391°N 100.10860°E
 • อ่านต่อ »



Main: 0.023965120315552 sec
Sidebar: 0.20722389221191 sec