สร้างเมฆอีกที

อ่าน: 3756

ปัญหาเรื่องความแห้งแล้งในช่วงนี้ เป็นเรื่องจริงจังในระดับ ไม่เห็นโลงศพ ไม่หลั่งน้ำตา ชีวิตความเป็นอยู่ในเมืองไทยขึ้นกับลมฟ้าอากาศ เรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตนั้นดูค่าเฉลี่ยไม่ได้ แต่จะต้องทำให้แน่ใจว่าทุกพื้นที่สามารถอยู่ได้ ไม่เฉพาะในเขตชลประทานหรือเขตเมืองเท่านั้น

ภาพแสดงการทำฝนเทียมพระราชทานมีองค์ความรู้และงานวิจัย ตลอดจนการทดลองเรื่องการสร้างเมฆอยู่มากมายบนอินเทอร์เน็ต รวมทั้งเรื่องการทำฝนหลวงด้วย

จากการพิจารณาขั้นตอนของการทำฝนเทียม สถานการณ์ในปัจจุบันคงไม่เอื้ออำนวยเท่าไร เครื่องบินเริ่ม “ก่อกวน” ให้เมฆรวมตัวกันที่ระดับความสูงหมื่นฟุตซึ่งเป็นระดับเมฆชั้นกลาง (6,000-10,000 ฟุต) ปัญหาคือไม่มีเมฆชั้นกลาง (และไม่มีเมฆชั้นต่ำซึ่งเป็นระดับของการเกิดฝน) ทั้งนี้เป็นเพราะอากาศร้อนจัด

Lapse rate มีค่า 6.5°C/1000m หมายความว่าที่ความดันบรรยากาศปกติ ถ้าระยะสูงขึ้น 1 กม. อุณหภูมิที่ความสูงระดับนั้นก็จะลดลงประมาณ 6.5°C

ถ้าอุณหภูมิที่พื้นผิวเป็น 40°C การที่จะเริ่มกระบวนการสร้างเมฆแบบเย็น (ทำเมฆจากไอน้ำที่เย็นยิ่งยวด Supercool Liquid Water หรือ SLW) ก็จะต้องทำที่ระดับความสูงที่มีอุณหภูมิ -12°C ซึ่งคือ 52/6.5 ≈ 8 กม. หรือ ความสูงกว่าสองหมื่นหกพันฟุต

ซึ่งที่ความสูงระดับนั้น อากาศเบาบางแล้ว สงสัยว่าจะไม่สามารถใช้เครื่องบินทำฝนหลวงแบบของกระทรวงเกษตรได้(มั๊ง)

มีความพยายามที่จะควบคุมสภาพบรรยากาศมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้ว สารเคมีที่ได้ยินชื่อบ่อยที่สุดคือซิลเวอร์ไอโอไดด์ (AgI) ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายเกล็ดหิมะ ทำให้ SLW มาจับตัวด้วย กลายเป็นกลุ่มใหญ่จนกลายเป็นเมฆได้

การใช้ซิลเวอร์ไอโอไดด์เพื่อการสร้างเมฆ ใช้ในปริมาณที่น้อยมาก เช่น 10-50 กรัม ใช้ได้ทั้งปล่อยจากเครื่องบิน และปล่อยจากพื้น

การปล่อยจากพื้น มักจะปล่อยจากตีนเขาให้ลมพัดขึ้นไป ในหลายสถานการณ์ที่ไม่มีภูเขาสูง ก็สามารถเผาด้วยอุณหภูมิสูง ให้ซิลเวอร์ไอโอไดด์กลายเป็นไอ (1506°C) ความร้อนจากการเผา นำไอซิลเวอร์ไอโอไดด์ขึ้นไปที่บรรยากาศชั้นสูงเอง ดังรูปขวา

เตาเผาโพรเพน (ใช่ก๊าซ CNG ที่เติมรถยนต์) ขนาดเล็กอย่างนี้ อาจจะช่วยสร้างเมฆชั้นสูงขึ้นมาได้ เมื่อน้ำหนักเมฆเพิ่มขึ้น เมฆก็จะลดระดับลงมา

แต่หากพื้นดินยังร้อนอยู่แบบที่เป็น เมฆก็จะหายไปเพื่อความชื้นสัมพัทธ์ไม่เพียงพอ ประกอบกับอุณหภูมิสูงขึ้นเมื่อเมฆลอยต่ำลงมา

ดังนั้นก็จะต้องเติมความชื้นในอากาศเสริมเข้าไปอีกถ่ายหนึ่ง

« « Prev : แบบทดสอบสุขภาพจิต EMHI

Next : ลาออก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

  • #1 ลานซักล้าง » ของเล่นผู้ใหญ่ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 13 December 2010 เวลา 18:10

    [...] [สร้างเมฆอีกที] ถ้าจะยิง flare นัดละพันห้า [...]

  • #2 ลานซักล้าง » ปลูกต้นไม้เอาใบ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 March 2011 เวลา 4:07

    [...] ถ้ามีใบไม้คอยสังเคราะห์แสงอยู่ พลังงานแสงแดดส่วนหนึ่งจะถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานเคมี สร้างอาหารให้พืช ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ คายออกซิเจน แต่ถ้าไม่มีใบไม้คอยสังเคราะห์แสง พลังงานแสงแดดตกกระทบพื้น แล้วเปลี่ยนเป็นความร้อน ทำให้ดินเสื่อม (แล้วก็โบ๊ะปุ๋ยเคมี ยิ่งใส่ ก็ยิ่งจน แต่ก็ยังทำ) น้ำผิวดินแห้ง น้ำใต้ดินหด ดินยิ่งร้อน เมฆยิ่งก่อตัวยากครับ [สร้างเมฆอีกที] [...]


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.1082558631897 sec
Sidebar: 0.16988706588745 sec