ลึกกว่าข้อความคือความคิด มีค่ากว่าความคิดคือการกระทำที่ถูกต้อง

อ่าน: 4204

ความสุข

ความสุข เป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนา  แต่ความปรารถนาเพียงอย่างเดียวจะไม่ทำให้สมหวังได้ หรือแม้แต่ลงมือกระทำเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งความสุข แต่ถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องก็พบความสุขไม่ได้เช่นกัน

ท่านชาคโร ได้เล่าประสบการณ์ขณะที่ท่านปฏิบัติธรรมอยู่กับท่านอาจารย์ชา สุภัทโท ไว้ว่า

“หลวงพ่อชา เป็นตัวอย่างของผู้ที่มีความสุขมีความเบิกบานในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำ หลวงพ่อไม่หวังจะได้อะไรจากคนอื่น ไม่พยายามควบคุมอะไรหรือกำหนดเงื่อนไขใดๆ อาตมาเคยคาดหวังให้หลวงพ่อควบคุมดูแลทุกอย่างเข้มงวด คอยดูแลพระเณรให้รักษาวินัย แต่หลวงพ่อไม่เคยยึดติดกับมัน แล้วไม่เคยปฏิเสธใครด้วย พระเณรไม่มาทำวัตรนั่งสมาธิตามเสียงระฆัง หลวงพ่อก็ยินดีจะทำเองรูปเดียว”

ดังนั้นการที่จะทำให้ตนเองมีความสุข สิ่งสำคัญคือ ไม่หวังอะไรจากคนอื่น และไม่พยายามควบคุมอะไรเพื่อทำให้ตนเองมีความสุข

วิถี…แห่งปัญญา นิกายเซน โดย รศ.ดร.บุญชัย จงกลนี, หน้า 91

มีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งชื่อ คิด เห็น เป็น ชีวิต เป็นหนังสือที่แปล/เรียบเรียงโดย ปลายฟ้า จากหนังสือชื่อ As A Man Thinketh ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ.2445 กว่าร้อยปีมาแล้ว ความตอนต้นบทที่ 4 ว่า

ตราบใดที่ความคิดมิได้ถูกโยงเข้ากับจุดมุ่งหมาย ตราบนั้นปัญญาหรือความสำเร็จที่แท้จริงก็ยังไม่เกิด คนจำนวนมากปล่อยกระแสความคิดให้ล่องลอยไปในมหาสมุทรแห่งชีวิต การขาดจุดหมายคือความเลวร้ายชนิดหนึ่ง ผู้ที่ไม่ต้องการพบกับหายนะหรืออันตรายต้องไม่ปล่อยให้เรือของชีวิตตนล่องลอยไปอย่างปราศจากจุดหมาย

ผู้ที่ไม่มีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตย่อมตกเป็นเหยื่ออันง่ายดายของความกังวล ความกลัว เรื่องยุ่งยากใจและความสงสารตนเอง ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องชี้วัดความอ่อนแออันนำไปสู่ความล้มเหลว สูญเสียและเป็นทุกข์ ซึ่งแม้จะเกิดจากสาเหตุที่ต่างกันแต่ก็ให้ผลเช่นเดียวกันกับการทำชั่วที่วางแผนมาอย่างดี เพราะความทนทานอยู่ได้ในจักรวาลที่ขับเคลื่อนและวิวัฒน์ด้วยพลัง


Until thought is linked with purpose there is no intelligent accomplishment. With the majority the bark of thought is allowed to “drift” upon the ocean of life. Aimlessness is a vice, and such drifting must not continue for him who would steer clear of catastrophe and destruction.

They who have no central purpose in their life fall an easy prey to worries, fears, troubles, and self-pityings, all of which are indications of weakness, which lead, just as surely as deliberately planned sins (though by a different route), to failure, unhappiness, and loss, for weakness cannot persist in a power-evolving universe.

การที่บอกว่าคิดดีแล้ว คือการคิดไปเองว่าคิดแล้วนะครับ ถ้าผ่านการคิดพิจารณาอย่างดีแล้วจริง ผลจะเป็นการกระทำที่ดีด้วย

« « Prev : การพัฒนา “เผ่า”

Next : วาฬเครียด » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น

 • #1 BM.chaiwut ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 March 2010 เวลา 19:22

  ข้อความแรก ท่านชาคโรอ้างหลวงพ่อชา ทำให้คิดถึงความเป็นอยู่ในวัดตอนนี้ ในฐานะเจ้าอาวาส พระรุ่นน้องยังพูดเชิงหยอกล้อว่า “นี่ หลวงเป็นเจ้าอาวาสแล้วนะ…..”

  ทำให้ระลึกถึงแนวคิดของเล่าจื้อในคัมภีร์เต๋าเต๋กเก๋ง ทำนองว่า

  1. ผู้ใต้ปกครอง ไม่รู้สึกว่าถูกปกครอง รู้แต่เพียงว่ามีผู้ปกครองอยุ่เท่านั้น
  2. ผู้ใต้ปกครอง เคารพยกย่องเชิดชู ผู้ปกครอง
  3. ผู้ใต้ปกครอง เกรงกลัว ผู้ปกครอง
  4. ผู้ใต้ปกครอง เกลียดชัง ผู้ปกครอง

  เล่าจื้อบอกว่าผู้ปกครองข้อ 1. จัดเป็นผู้ปกครองที่ดีที่สุด

  เมื่อถือเอาตามนัยนี้ หลวงพ่อชาและอาตมา น่าจะจัดอยู่ในข้อ1. และน่าจะเป็นผู้ปกครองที่ดีที่สุด ตามความเห็นของเล่าจื้อ…

  เจริญพร


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10096383094788 sec
Sidebar: 0.16739201545715 sec