ชี้นิ้วโดยนัย

อ่าน: 3998

วันนี้ค้นคำว่า”ชี้นิ้ว” ก็ได้ความหมายที่ตรงกันทั้งนั้นครับ

  • ไทย-อังกฤษ สอ เศรษฐบุตร: to tell other people to work
  • ไทย-อังกฤษ NECTEC’s Lexitron Dictionary: [v.] order [syn.] ออกคำสั่ง,บัญชา,บงการ,สั่ง
  • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน: ได้แต่สั่งการให้ผู้อื่นทํา ไม่ลงมือทําเอง
  • พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร: ได้แต่สั่งการให้ผู้อื่นทำ ตนเองไม่ทำ

แม้ในเอกสารอื่นๆ ที่ค้นเจอ ต่างก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน และออกไปในด้านลบมากกว่าบวก

อย่างไรก็ตาม ถ้าอยู่ในฐานะที่ออกคำสั่งได้และจำเป็นต้องใช้คำสั่ง ก็ขอให้พิจารณาข้อคิดของคำสั่งด้วย ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง การให้คำแนะนำจะดีกว่าไหมครับ

อ่านต่อ »


แนะนำ

1 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 26 July 2009 เวลา 0:11 ในหมวดหมู่ การบริหารจัดการ #
อ่าน: 2493

ผู้มีความรู้และประสบการณ์ สามารถช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้ขึ้นมาได้ด้วยคำแนะนำ คำแนะนำเป็นการสร้างคน ส่วนคำสั่งเป็นการจิกเอาผลลัพท์จากคนอื่นเดี๋ยวนั้น โดยที่ตัวเองไม่ทำ

แนะนำ แบ่งเป็นสองส่วน คือ แนะ และ นำ

แนะ คือชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อม การแนะจะประสบผลหรือไม่ ขึ้นกับพื้นฐานความพร้อมของผู้รับ และยังขึ้นกับปัญหาของการสื่อสาร ซึ่งทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับต้องดีทั้งคู่ หากพื้นฐานของผู้รับไม่ดีพอ หากผู้รับไม่พร้อมจะรับการแนะ เขาอาจไม่เหมาะกับงานนั้นมาตั้งแต่ต้น ในด้านประสิทธิภาพของการสื่อสารนั้นอาจดูได้ง่ายกว่า คือถ้าสื่อสารไปแล้วไม่มีใครรู้เรื่องหรือเข้าใจเลย เป็นปัญหาของผู้แนะ แต่ถ้ามีผู้รับเข้าใจบ้าง น่าจะแสดงว่าผู้รับที่ไม่เข้าใจมีปัญหา

นำ คือทำให้ดู การนำจะประสบผลสำเร็จหรือไม่ มีองค์ประกอบทั้งผู้นำและผู้ตาม ผู้นำที่ไม่มีศรัทธาเป็นทุนเดิม เดินไปไหนก็ไม่มีคนตาม ผู้ตามที่ไม่รู้จักสังเกตเรียนรู้ ก็จะไม่ไปไหนเช่นกัน นอกจากนั้น การนำพาองค์กร ยังต้องมีการสื่อสารถึงทิศทางจนทุกคนเข้าใจ พร้อมที่จะเดินไปในทางเดียวกัน

แม้จะไม่มีอะไรรับประกันว่าการแนะนำ จะสร้างผลลัพท์ที่ดีให้องค์กรทันอกทันใจ ก็ควรมองว่าเป็นการลงทุนกับคน ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรทุกชนิดเสมอ — ถ้าจะเอาแต่ผลลัพท์โดยไม่เชื่อใจในศักยภาพของใครในองค์กร องค์กรนั้นไม่มีสภาพที่จะร่วมใจสร้างผลลัพท์อะไรตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

ทั้งการแนะนำหรือคำสั่ง ไม่ได้เหมาะกับทุกสถานการณ์ ผู้นำความจะเลือกใช้ให้เหมาะสม แต่ก่อนจะเลือกได้ดี ก็ต้องเข้าใจก่อนว่ากำลังจะเลือกอะไร เพื่ออะไร และเหมาะสมหรือไม่


ข้อคิดของคำสั่ง

6 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 20 March 2009 เวลา 0:19 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 4268

รีไซเคิลจากบันทึกที่เขียนไว้เมื่อสองปีก่อนครับ ปรับปรุงนิดหน่อย

เมื่อพูดถึงการเป็นนายคน โดยทั่วไปเรามักจะนึกถึงผู้ที่มีอำนาจ สั่งการให้เรื่องราวต่างๆสำเร็จเสร็จสิ้นไป

ในความเป็นจริง องค์กรที่จำเป็นต้องมีการสั่งการในทุกๆเรื่องนั้น จะไม่สามารถคงอยู่ได้เลย

หากหัวหน้า มัวแต่คิดว่าตนคือผู้นำความสำเร็จมาสู่หน่วยงานแต่ผู้เดียว อยากที่จะมีส่วนร่วม/ตัดสินใจในทุกๆกิจกรรมแล้ว แทนที่งานจะกระจายออกไปได้ กลับจะมีตัวหัวหน้าเป็นคอขวดที่คอยขัดขวางการเจริญเติบโตของหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างระบบขึ้นมาให้ยุ่งยาก การกระจายอำนาจก็จะเป็นเพียงเรื่องเหลวไหลในตำนาน

หากมือรองลงไป ไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาแทนตัวหัวหน้าได้ ตัวหัวหน้าก็อาจจะต้องดักดานอยู่อย่างนั้นแหละครับ

แล้วหากหัวหน้าไม่ไปไหน ตนก็จะเป็นผู้ที่ขัดขวางการเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่อยู่ข้างใต้ทั้งหมด

อ่านต่อ »Main: 0.020446062088013 sec
Sidebar: 0.21910405158997 sec