ชี้นิ้วโดยนัย

อ่าน: 4216

วันนี้ค้นคำว่า”ชี้นิ้ว” ก็ได้ความหมายที่ตรงกันทั้งนั้นครับ

  • ไทย-อังกฤษ สอ เศรษฐบุตร: to tell other people to work
  • ไทย-อังกฤษ NECTEC’s Lexitron Dictionary: [v.] order [syn.] ออกคำสั่ง,บัญชา,บงการ,สั่ง
  • พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน: ได้แต่สั่งการให้ผู้อื่นทํา ไม่ลงมือทําเอง
  • พจนานุกรม ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร: ได้แต่สั่งการให้ผู้อื่นทำ ตนเองไม่ทำ

แม้ในเอกสารอื่นๆ ที่ค้นเจอ ต่างก็มีความหมายในลักษณะเดียวกัน และออกไปในด้านลบมากกว่าบวก

อย่างไรก็ตาม ถ้าอยู่ในฐานะที่ออกคำสั่งได้และจำเป็นต้องใช้คำสั่ง ก็ขอให้พิจารณาข้อคิดของคำสั่งด้วย ถ้าไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่ง การให้คำแนะนำจะดีกว่าไหมครับ

ในสังคมที่รวดเร็วและฉาบฉวยนี้ ยังมีอีกสถานการณ์หนึ่งที่เป็นการชี้นิ้วโดยนัย คือการแจ้งแต่ข้อสรุป อ้างว่าคิดมาดีที่สุดแล้ว บางทีก็เรียกว่าตกผลึกมาแล้ว ข้อสรุปนั้นมักใช้คำว่า “ต้อง” เป็นทางออกทางเดียวเท่านั้น… อย่างนี้คงไม่ดีหรอก เพราะปฏิกริยาแรกน่าจะเป็นคำถาม จริงหรือ

ถ้าอยู่ในองค์กร มีบางคนที่อยู่ในฐานะที่สั่งได้ครับ แต่ในสังคมขนาดใหญ่ที่มีความหลากหลายนั้น จะไปสั่งใคร (ถือดีอะไร) รู้หรือเปล่าว่าการยื่นทางเลือกทางเดียว เป็นการไม่เคารพคนฟัง ไม่เคารพความแตกต่างเลย [การพัฒนา "เผ่า"]

[สุรัสวดีชี้นิ้ว พ.ศ.๒๔๙๕]

เมือฉันชี้นิ้วพลางทางเพื่อนบ้าน
อีกสามนิ้วชี้ฉาน (ฉัน) พลันกล่าวสอน
นิ้วก้อยว่าท่านเจ้าขายังไม่ร้อน
ติเขาก่อนเหมือนดังจู่สู่กองไฟ
เมื่อฉันชี้นิ้วพลางทางเพื่อนบ้าน
นั่นเป็นการสัตย์ซื่อหรือไฉน ?
เพราะฉันรู้สึกแท้แน่แก่ใจ
ก่อนอื่นไซร้ต้องฟังทั้งสามนิ้ว

When I point my finger at my neighbour
There are three  more pointin’ back at me.
The second one says:  ” Go easy pard!
You ain’t cleaned the rubbish in you backyard.”
Oh,  when I point my finger at my neighbour
It just ain’t honesty
‘Cause I realise
I must first get wise
To the three that are pointing at me.

« « Prev : ทำนาโดยใช้น้ำน้อย

Next : คนดี มาจากไหน ? » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ชี้นิ้วโดยนัย"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.4526469707489 sec
Sidebar: 0.17636013031006 sec