ขึ้นรอบปีที่สิบหกของลานปัญญา

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 4 July 2023 เวลา 6:50 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 211

4 ก.ค.2566 ลานปัญญาครบรอบ 15ปี และขึ้นรอบปีที่ 16

ดร.สมพร ช่วยอารีย์ จัดตั้งลานปัญญาขึ้นในขณะที่กำลังเรียนปริญญาเอกอยู่ โดยมีคุณโสทร รอดคงที่ช่วยอยู่จากเมืองไทย ต่อมาย้ายระบบกลับเมืองไทยเพื่อให้อยู่ใกล้กับผู้ใช้ส่วนใหญ่

ในปีที่ผ่านมา ไม่มีผู้เขียนบันทึกใหม่Main: 0.13331007957458 sec
Sidebar: 0.41430687904358 sec