กระชุหิน

4 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 13 August 2011 เวลา 0:04 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว, เทคโนโลยีชาวบ้าน #
อ่าน: 3977

กระชุ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน หมายถึงภาชนะสานรูปกลมสูง สำหรับบรรจุของ เช่นนุ่นหรือถ่าน, กระชุก ก็ว่า

กระชุหิน นี้เป็นการใช้รั้วตาข่าย มาทำเป็นภาชนะบรรจุหิน เพื่อที่ว่าก้อนหินจะได้ไม่ไหลหรือกลิ้งหลุดไปไหน การที่มีหินมากองกันอยู่ ก็จะสามารถใช้ต้านของไหล เช่นน้ำหรือโคลนได้ เมื่อของไหลมาปะทะกองหิน หินที่ถูกกระชุยึดไว้จะถ่ายแรงให้กับพื้นดิน ในทางวิศวกรรมโยธา ใช้กระชุหิน (Gabion basket) หรือกำแพงหิน (Gabion wall) ป้องกันการกัดเซาะ หรือการพังทลายของดินที่มีความลาดชันสูง

… Gabion baskets have some advantages over loose riprap because of their modularity and ability to be stacked in various shapes; they are also resistant to being washed away by moving water. Gabions also have advantages over more rigid structures because they can conform to ground movement, dissipate energy from flowing water, and drain freely. Their strength and effectiveness may increase with time in some cases, as silt and vegetation fill the interstitial voids and reinforce the structure. They are sometimes used to keep stones which may fall from a cutting or cliff from endangering traffic on a thoroughfare. … — Wikipedia

อ่านต่อ »



Main: 0.044869899749756 sec
Sidebar: 0.49805688858032 sec