การรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่

อ่าน: 4704

เมื่อต้นปี 2551 หรือปลายปี 2550 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้จัดการสัมนาระดมความคิดเห็นหลายรอบ เพื่อพยายามกำหนดขอบเขตของ “สิ่งท้าทายอุบัติใหม่” (emerging challenges) เตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทย

เผอิญผมได้มีส่วนไปร่วมด้วยหลายครั้ง เห็นว่าวิธีการแบบนี้ น่าสนใจครับ ต่างกับการประชุมสัมนาแบบการบรรยายซึ่งเชิญผู้รู้ไปหมดมาพูด ต่างกับการประชุมเชิงปฏิบัติการที่ตั้งธงไว้แล้วว่าจะต้องได้ข้อสรุปในแนวไหน แต่เป็นการประชุมโฟกัสกรุ๊ปของผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ที่เลือกเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากหลายวงการ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวิทยาการต่างๆ มาคุยกันเป็นกลุ่มย่อยๆ เพื่อระดมความคิด จัดเรียงลำดับความสำคัญ หาแนวทางเตรียมการรับมือเบื้องต้น ทุกคนได้พูดครับ ไม่อย่างนั้นจะเชิญมาทำไม

เก็บข้อมูลดิบไว้ทั้งหมด แต่นำข้อสรุปของแต่ละกลุ่ม มากลั่นกรองเป็นข้อสรุปของรอบ ของเรื่อง ของสาขา แล้วเข้าสภาที่ปรึกษาฯ อีกครั้งหนึ่ง ก่อนเสนอไปยังรัฐบาลเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ที่มีลำดับความสำคัญสูงใน 5 ประเด็นได้แก่

 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน
 2. เทคโนโลยีอุบัติใหม่ เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม (GMOs)
 3. พลังงานทางเลือก: พลังงานนิวเคลียร์
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกระแสโลกาภิวัตน์
 5. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และมิติสังคมวัยวุฒิ

พร้อมทั้งเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ในภาพรวม สรุปได้ดังนี้

 1. ยุทธศาสตร์การสร้างคน — เรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างฐานข้อมูลและระบบเตือนภัยที่เชื่อถือได้ มีความเป็นเอกภาพ และรวดเร็วทันการณ์ — 6 ข้อ
 3. กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ — 12 ข้อ

รายละเอียด อ่านจากลิงก์ข้างบนครับ

« « Prev : เลนส์เฟรสเนล

Next : CSR คือหน้าที่ ใช่อาสา » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

6 ความคิดเห็น

 • #1 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 April 2009 เวลา 8:06

  ประเทศนี้มีการบ้านสำคัญๆเยอะ ห่วงแต่รู้แล้วหาคนรับผิดชอบไม่ได้
  อยู่ในลักษณะรู้ไว้ใช่ว่า ..
  ไม่ใช้รู้ไว้นำไปตั้งเป็นโจทย์เพื่อลงมือเรียนรู้ เรียนทำ

 • #2 จอมป่วน ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 April 2009 เวลา 9:18

  รู้ ดีกว่าไม่รู้
  รู้แล้ว  จะทำรึเปล่า ?  จะทำ  ให้ใครทำ  ทำเป็นรึเปล่า ?  โอ๊ย …….อีกหลายด่าน  อิอิ

 • #3 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 April 2009 เวลา 15:44

  บันทึกนี้ ไปขึ้นเป็นข่าวสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ “สิ่งท้าทายอุบัติใหม่” 5 ชนิด ที่ Jusci.net

  ผมไม่ได้ติดใจว่า 5 เรื่องที่มีลำดับความสำคัญสูงสุดจากแต่ละสาขาจะเป็นอะไรหรอกนะครับ คิดว่าข้อเสนอแนะออกมาในทำนองที่ว่า

  1. เรื่องคน เมืองไทยยังไม่ค่อยมีคนที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เรื่องสร้างคนก็ทำไป แต่ยังขาดกระบวนการที่ความคิดจากนอกองค์กรของรัฐ จะถูกสื่อไปถึงรัฐ และ/หรือ เผยแพร่ในวงกว้าง
  2. เรื่องข้อมูลและเอกภาพในการทำงาน อันนี้ก็เรื่องใหญ่ครับ กระทรวง ทบวง กรม พิจารณาเรื่องเฉพาะของตัว เนื่องจากมีกฏหมายกำหนดขอบเขต หน้าที่ และอำนาจอยู่ เรื่องนอกเหนือจากนั้นจึงไม่ทำ แถมถ้าทำก็อาจจะมีความผิดด้วยซ้ำไป ดังนั้นต่างคนจึงต่างพยายามสร้างกำแพงล้อมรอบตนเอง ข้อมูลมีหลายชุด ไม่ตรงกัน อัพเดตไม่พร้อมกัน จึงทำให้การวางแผน อยู่บนข้อมูลที่ไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงล่าสุด [GDX เสาหลักของ e-Government] เรื่องนี้ก็ต้องระวังทัศนคติแบบเก่าที่จะรวมข้อมูลไว้ที่แหล่งเดียว เพราะว่าเป็น single point of failure ทั้งในแง่กายภาพและอำนาจควบคุม ข้อมูลของรัฐที่ไม่ได้จัดชั้นความลับหรือไม่ได้เป็นภัยต่อความมั่นคง ควรจะเปิดเผยต่อประชาชนได้ทั้งหมด การเรียกใช้ข้อมูลสาธารณะ ไม่ว่าจะจากหน่วยราชการหรือประชาชน ควรทำได้โดยไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มขอดูข้อมูล ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ​ (2540)
  3. เรื่องโครงสร้างในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ผมหนักใจที่สุดครับ เป็นปัญหาทัศนคติ
 • #4 สาวตา ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 April 2009 เวลา 22:40

  ทำยังไงให้ภาคการศึกษาสามารถฝึกคนให้เป็นคนทันการเปลี่ยนแปลง แค่นี้ก็เป็นคำถามที่ท้าทายแล้วหละ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นกันเลย 
  ปัญหาทัศนคติมันเกิดจากการที่ต่างคนต่างหวงเปลือกตัวเอง……รึเปล่า…..ถ้าใช่…..หนักใจได้มากกกกกกกกกกกกกกกก…เลย

 • #5 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 20 April 2009 เวลา 22:53
  พี่ตาครับ ผมไม่แน่ใจว่าการศึกษาแบบไหนจะสร้างคนที่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง แล้วยอมสละความต้องการของตน(บ้าง) ยอมเหนื่อยยอมลงมือลงแรงทำเพื่อคนอื่นมากขึ้น แต่ผมรู้(สึก)ว่าวันนี้ มีคนแบบนี้ไม่พอ และการอบรมเลี้ยงดู+การศึกษาในปัจจุบัน ยังสร้างคนแบบนี้ได้ไม่พอ

  ถ้ายังทำเหมือนเดิม ก็จะยิ่งไม่พอครับ สังคมเรามีคนเก่ง แต่เราต้องการคนเก่งที่ “ดี” ด้วย

 • #6 Twitter Trackbacks for ลานซักล้าง » การรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ [lanpanya.com] on Topsy.com ให้ความคิดเห็นเมื่อ 25 August 2009 เวลา 1:30

  [...] First Tweet Apr 19, 2009 markpeak Isriya Paireepairit Highly Influential การรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ http://lanpanya.com/wash/archives/739 view retweet [...]


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.28625988960266 sec
Sidebar: 0.1396861076355 sec