อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง

อ่าน: 3473

ความไม่รู้เป็นยอดแห่งมลทิน การที่ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้ เป็นเหตุแห่งยอดมลทิน สื่อสารเรื่องที่ผิดเป็นการขยายความไม่รู้

มลสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 23 ข้อ 105

[๑๐๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย มลทิน ๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน ๑ เรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน ๑ ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ ๑ ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา ๑ ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง ๑ ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้ ๑ อกุศลธรรมที่ลามกเป็นมลทินแท้ทั้งโลกนี้และโลกหน้า ๑ เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่ามลทินนั้น คือ อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง ดูกรภิกษุทั้งหลายมลทิน ๘ ประการนี้แล ฯ

มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน เรือนมีความไม่หมั่นเป็นมลทิน ความเกียจคร้านเป็นมลทินของผิวพรรณ ความประมาทเป็นมลทินของผู้รักษา ความประพฤติชั่วเป็นมลทินของหญิง ความตระหนี่เป็นมลทินของผู้ให้ ธรรมอันลามกเป็นมลทินแท้ ทั้งในโลกนี้และโลกหน้า เราจะบอกมลทินที่ยิ่งกว่านั้น คือ อวิชชาเป็นมลทินอย่างยิ่ง ฯ

พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำที่มีอัตราการไหลของน้ำต่ำ เช่นแถวป่าโมก บางบาล และบางระกำ  ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่รับน้ำแทนกรุงเทพ แม่น้ำหงิกงอไหลไปได้ช้า เมื่อน้ำหลากมาเยอะ แต่ไหลไปตามแม่น้ำ/ร่องน้ำไม่ทัน ก็จะยกตัวขึ้นสูงกว่าตลิ่งกลายเป็นน้ำท่วม การที่จะบอกว่ายอมรับน้ำแทนกรุงเทพ พูดแล้วอาจทำให้รู้สึกว่าดูดี แต่ถ้าน้ำไหลมา 4,000 ลบ.ม./วินาที แต่ไหลออกไปได้ 1,800 ลบ.ม./วินาที ที่เหลืออีก 2,200 ลบ.ม./วินาที ก็ทะลักตลิ่งท่วมอยู่ตรงนั้นละครับ

ถ้ายังไม่เข้าใจสาเหตุ จะแก้ไขให้ตรงกับเหตุได้อย่างไร ชิมิ ส่วนจะแก้ไขด้วยการยกถนนหรือสร้างเขื่อน ก็…อืม ไม่เห็นมีเรื่องแก้ไขร่องน้ำให้ไหลได้สะดวกขึ้นเลย

« « Prev : ถนนสูง เขื่อนยาว

Next : พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น

 • #1 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 February 2012 เวลา 4:52
  คืนนี้คุยกับท่านเจ้าอาวาสพระมหาชัยวุธ ได้ศัพท์บาลีมาอีกคำหนึ่งครับ ท่านบอกว่า มละ แปลว่า มลทิน
 • #2 BM.chaiwut ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 February 2012 เวลา 20:42

  อสชฺฌายมลา มนฺตา อนุฏฺฐานมลา ฆรา
  มลํ วณฺณสฺส โกสชฺชํ ปมาโท รกฺขโต มลํ.

  มนต์ทั้งหลายมีอันไม่ท่องบ่น เป็นมลทิน, เรือนมีความไม่หมั่น เป็นมลทิน,
  ความเกียจคร้าน เป็นมลทินของผิวพรรณ, ความประมาท เป็นมลทินของผู้รักษา

  เจริญพร

 • #3 nuntawun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 March 2012 เวลา 21:22

  สงสัยมานานแระคับ พี่คอนเคยบวชกี่พรรษาคับ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.9022810459137 sec
Sidebar: 0.15564298629761 sec