ความหมายของงานป้องกัน

โดย Logos เมื่อ 7 October 2011 เวลา 19:36 ในหมวดหมู่ การบริหารจัดการ, สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 3923

น้องชายผมทำงานดูแลการผลิตในโรงงานขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ที่คลองรังสิต

ความคิดเรื่องการป้องกัน ก็ต้องประเมินดูความเสี่ยงต่างๆ ถ้าน้ำท่วมคลองรังสิต ก็จะท่วมโรงงาน และบริษัทจะเสียหาย ดังนั้นเขาก็ออกไปประเมินสถานการณ์โดยไม่ต้องมีใครสั่ง พบความเสี่ยงและได้เขียนบอกกล่าวเอาไว้ในเฟสบุ๊ค (แต่ผมไม่ลิงก์ไว้ให้นะครับ ด้วยเหตุผลของความเป็นส่วนตัวของเขา) ในเมื่อไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้ ตรวจสอบ แทนที่จะรอรายงานหรือคิดไปเอง

คลิกดูแผนที่เพื่อความเข้าใจ

ผมมีข้อมูลเรื่องการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์มาฝาก เนื่องจากที่ทำงานมีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อยู่ทางทิศเหนือ และคลองรังสิตคลองสอง อยู่ทางทิศตะวันตก ท้ังสองคลองห่างรั้วโรงงานผมไม่กี่ร้อยเมตร และท่อระบายน้ำหน้าบริษัท ต่อตรงไปลงที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์ ที่บริษัทเลยค่อนข้างระวังเรื่องน้ำท่วมครั้้งนี้มากกว่าปีก่อนๆ เรามีฐานข้อมูลระดับความสูงของพื้นโรงงาน (ที่ติดตั้งเครื่องจักร) เทียบกับพื้นที่โดยรอบโรงงานเพื่อทราบตำแหน่งน้ำท่วมและระดับที่อาจเกิดการท่วมเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง และจัดทำไม้วัดระดับน้ำ ติดตั้งในบ่อพักเพื่อทราบระดับน้ำในท่อระบายน้ำ (ซึ่งเท่ากับระดับของคลองรังสิตประยูรศักดิ์) และมีการติดตามระดับน้ำทุกชั่วโมง เราจัดให้มีผู้จัดการเวร อยู่ค้างคืนเพื่อระวังเหตุและตัดสินใจสั่งการตามแผนฉุกเฉินที่เตรียมไว้ มีการจัดกำลังคนในพื้นที่ผลิตเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อระงับเหตุ ฯลฯ

เมื่อวาน 6 ตค. ช่วงสายๆ ได้เข้าพบคุณวิรัตน์ จำเรียง หน.ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง เขตรังสิต และคุณวิรัตน์กรุณามอบหมายให้คุณวศิน นำผมและคณะไปเยี่ยมชมประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ หรือที่เรียกประตูดำ อยู่หลังตลาดรังสิต มีโอกาสได้พบ คุณวิลาศ หน.ฝ่ายเครื่องกล สำนักชลประทานที่ 11 กรมชลประทาน ที่อำนวยการซ่อมแซมปั๊มน้ำที่ประตูระบายน้ำ และได้ข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากดังนี้

คลองรังสิตประยูรศักดิ์ เป็นคลองขวาง ทอดจากทิศตะวันตก ไปตะวันออก จากแม่น้ำเจ้าพระยาขนานถนนซ่อมสร้าง ยาว 7 กม.มาถึงหลังตลาดรังสิต ที่เป็นที่ตั้งของประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ก่อนวิ่งต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตัดขวาง/รับน้ำจากคลองซอย (คลองรังสิต คลอง 1 ถึง 16) ในภาวะปกติ การระบายน้ำออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ทำได้สามทาง คือ 1. คลองรังสิตทั้ง 16 คลองที่ระบายน้ำจากทิศเหนือลงใต้ ไปยังเขตกรุงเทพฝั่งตะวันออก และลงสู่อ่าวไทย, 2. ระบายออกทางแม่น้ำเจ้าพระยา และ 3. ระบายออกทางประตูน้ำคลอง 16 (ผิดพลาดประการใด รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำแก้ไขให้ด้วยนะครับ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกๆท่าน)

การระบายน้ำออกทางคลองรังสิต ลงไปกรุงเทพฝั่งตะวันออกก็ยังไหลไป แต่การระบายออกทางคลอง 16 ถูกระงับไปเนื่องจากปัญหาชุมชนเมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้หน้าที่หลักในการเร่งระบายและควบคุมระดับน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ มาตกหนักที่ประตูระบายน้ำจุฬา

สถานการณ์ที่ประตูน้ำจุฬา ณ 6 ตค. ระดับน้ำฝั่งที่หันหาแม่น้ำเจ้าพระยา สูงเสมอแนวคอนกรีตหลังประตูน้ำแล้ว (สูงกว่าบานประตูควบคุมระดับน้ำ ) เจ้าหน้าที่นำกระสอบทรายวางเรียงเสริมความสูงหลังประตูระบายน้ำไว้สูงขึ้น 60 ซม.

ระบบสูบน้ำที่ติดตั้งที่ประตูน้ำจุฬา เป็นปั๊มไฟฟ้า 12 ชุด สามารถสูบน้ำได้ 36 ลบ.ม./วินาที มีการเสริมเรือพญานาค 2 ลำ ติดตั้งปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่อง ยนต์รวม 4 ตัว ความสามารถในการสูบน้ำได้ 5.6 ลบ.ม./วินาที และปั๊มไฟฟ้าเสริมอีก 4 ตัว ความสามารถในการสูบน้ำได้ 8 ลบ.ม./วินาที รวมความสามารถในการสูบของประตูน้ำจุฬา คือ 49.6 ลบ.ม./วินาที หรือ 71,424 ลบ.ม./วินาที ปัจจุบันเดินเครื่องสูบน้ำทุกเครื่อง 24 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี ขอเรียนให้ทราบว่าระดับน้ำในคลอง สูงขึ้นจากสัปดาห์ที่แล้ว 2 cm. ในวันจันทร์ที่ 3 ตค. และในวันพุธที่ 5 ตค. ระดับน้ำก็สูงขึ้นอีก 3 cm.

คลองรังสิต(ประยูรศักดิ์) ตัดจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางตะวันออก ผ่านกรุงเทพตอนเหนือ มีประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์กั้นอยู่ช่วงต้นของคลอง — แต่ไม่ได้ป้องกันหมู่บ้านเมืองเอก เนื่องจากตั้งอยู่ก่อนถึงประตูระบายน้ำ — ถ้าหากน้ำผ่านประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ไปได้ กรุงเทพตอนเหนือก็จะเสี่ยงมาก

คนเราร่ำเรียนมา แต่เมื่อไม่ได้ลงมือปฏิบัติ ก็อาจจะมีเรื่องที่มองข้ามไปได้ง่าย บางทีเรื่องเหล่านี้มองเผินจะรู้สึกว่าเป็นเล็ก แต่เพราะไม่มีประสบการณ์จึงไม่รู้ว่าเป็นเรื่องที่ลุกลามได้ง่ายและจะเสียหายมาก

กรณีน้ำท่วม ในเมื่อไม่เคยประสบมาหรืิอเคยมีแต่นานมาแล้ว ก็เรียนรู้+ฟังคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ดีไหมครับ ไม่ต้องให้ความสำคัญกับนักพยากรณ์มากนัก (ต่อให้ทายถูกแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อ จะมีความหมายอะไร) ควรฟังคำแนะนำที่บอกทางรอดให้ ซึ่งผู้มีประสบการณ์พอบอกได้

คุณวิลาศให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่ที่ประตูระบายน้ำทำงานหนักมาก เข้าเวร 24 ชั่วโมง แก้ไขปัญหาสารพัดด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางเทศบาล และหน่วยงานการไฟฟ้าที่เข้าแก้ไขปัญหาให้อย่างรวดเร็วทุกครั้ง ทำให้ยังสามารถเดินเครื่องสูบน้ำ รักษาระดับน้ำในคลองไว้ได้ และให้ความมั่นใจอีกว่า โดยระบบการติดตามสถานการณ์แบบ Real Time ผ่านทางระบบ SCADA ทำให้สำนักชลประทานที่ 11 สามารถปรับแก้ไขสถานการณ์เพื่อรับมือกับการเกิดน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำได้ทาง www.rid.go.th ซึ่งอาจเลือกติดตามทาง Facebook หรือ twitter ของกรมชลประทานก็ได้ สำหรับหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่รังสิต-นครนายก เป็นสำนักงานชลประทานที่ 11 หากข้อมูลบน website ไม่เพียงพอ อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากฝ่ายจัดสรรน้ำ

ผมเห็นว่าสถานการณ์น้ำน่าเป็นห่วงนะครับ โดยเฉพาะน้ำจำนวนมากที่ต้องระบายออกจากเขื่อน และจะเดินทางลงมาถึงกรุงเทพฯ ราววันที่ 9 - 12 ตค. อาจทำให้สถานการณ์รุนแรงยิ่งขึ้น เมื่อคืนวันที่ 6 นี่ก็เริ่มมีข่าวเปิดประตูนั้น น้ำท่วมตรงนี้ทั่วไปหมดในเขตกรุงเทพตอนบน นนทบุรี และปทุมธานีแล้ว ถ้ามีน้ำเขื่อนตามมาสมทบ ก็อาจเป็นเหตุให้เราได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง และรุนแรงเช่นเดียวกับที่เกิดในจังหวัดต่างๆตอนบนของประเทศ

ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทที่ทำงานในละแวกรังสิต-นครนายก ผมอยากเชิญชวนเพื่อนๆทั้งหลาย จะรู้จักผมหรือไม่รู้จักก็ตาม ให้ช่วยกันสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ ให้กำลังใจ ช่วยด้านแรงกาย สนับสนุนเสบียงอาหาร น้ำดื่ม หรือปัจจัยอื่นใดตามกำลังความสามารถ อาจอาศัยกลุ่มชายคลอง ที่เป็นชมรมบริหารงานบุคคลที่มีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างบริษัทต่างๆในเขตคลองรังสิต ช่วยเป็นแกนประสานงานให้การสนับสนุนงานป้องกันน้ำท่วมของกรมชลประทาน และเทศบาลรังสิต เพื่อให้เราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ด้วยกัน วันนี้ได้ยินศูนย์วิทยุเวหาปทุม ออกประกาศว่าประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ต้องการกำลังกรอกกระสอบทรายเพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำแล้วครับ ผมประมาณว่าความยาวที่จะต้องเสริมแนวป้องกันนั้นต้องการกรสอบทรายหลายพันใบ ฉะนั้น หากบริษัทต่างๆมีกำลังคน สามารถหมุนเวียนไปช่วยกันกรอกทราย เรียงกระสอบ ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญในการรักษาบ้านที่สองของเราไว้จากความเสียหายที่จะมากับน้ำท่วมได้ครับ

ต้องการกระสอบทรายป็มื่ครับ ไม่ได้บอกเผื่อ! หลุดด่านนี้ไป จะมีคนเดือดร้อนอีกเยอะ

« « Prev : เรือโครงเหล็กเส้น

Next : ป้องกันรถจากน้ำท่วม » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ความหมายของงานป้องกัน"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.23108792304993 sec
Sidebar: 0.27372598648071 sec