เปิดบท CEO สอนน้อง

โดย Logos เมื่อ 30 April 2010 เวลา 0:29 ในหมวดหมู่ การบริหารจัดการ, สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 4393

หนังสือ CEO สอนน้อง โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ผมได้มาเมื่อปี 2551 จากพี่ที่เคารพนับถือกัน

เมื่อวานนี้ไม่สบาย จึงหยิบมาอ่านอีกที; วันนี้หายแล้ว คืนนี้จึงนำสิ่งที่เห็นมาบันทึกไว้ เป็น quote คำเปิดของแต่ละบท

อ่านแล้ว ชอบก็ใช้(เมื่อถึงเวลา) ไม่ชอบก็ไม่เป็นไร แล้วไม่ต้องเอาไปเทียบกับใครหรอกนะครับ ก็เหมือนกับเราทุกคนนั่นแหละ ผู้บริหารมีสไตล์ต่างกัน บางคนเราชอบ บางคนก็ไม่ชอบ

1. คำภีร์บริหารจากภูมิปัญญาจีน

การเป็นหัวหน้าคนที่จริงแล้วเป็นเรื่องน่าเห็นใจอย่างยิ่ง เพราะมักจะตกที่นั่งลำบากเพราะลูกน้องของตนอยู่เสมอ เป็นเช่นนี้มาตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และคงจะเป็นเช่นนี้ต่อไปในอนาคต

2. ผู้นำเซเว่นฯ พร้อมเป็นผู้ให้

ผมอยากจะเปรียบเทียบผู้นำกับจรวดลำหนึ่ง ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความรับผิดชอบและความเสียสละ มีความรักเป็นพลังงานผลักดัน และมีคุณธรรมเป็นเครื่องควบคุมทิศทางให้เที่ยงตรง

3. จาก “ไซซี” ถึง “ดีหมู”

รูป C.P. 7-Eleven มุ่งสู่ TQA

4. ประกาศ…เลิกทาสในองค์กร

เวลานำการประชุม แทนที่จะกระตุ้นให้ทุกคนแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ เพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุด กลับถือความคิดตัวเองเป็นใหญ่ ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป ใช้อำนาจบาตรใหญ่บังคับที่ประชุมให้คล้อยตามความต้องการของตนในทุกเรื่อง นานวันเข้า คนที่มีความคิดดีๆ ก็เริ่มขี้เกียจอกความเห็น

5. คุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กร

ยิ่งบริษัทของเราโตเร็วเพียงใด เรายิ่งต้องใส่ใจในวัฒนธรรมองค์กรเพิ่มขึ้นเพียงนั้น เพื่อไม่ให้เป็นองค์กรที่ “กลวงใน” ไม่มีเนื้อแท้ เปราะบางอ่อนแอและพร้อมที่จะพังทลายลงอย่างง่ายดาย

6. ความในใจถึงคนหนุ่มสาว

สังคมปัจจุบันมีสิ่งล่อใจมากมาย ที่สองให้คนบริโภคมากขึ้น แต่ลืมสอนให้คนทำงานมากขึ้น ทำประโยชน์ตอบแทนสังคมมากขึ้น คนส่วนมากจึงมักจะคำนึงเพียงสิทธิและประโยชน์ที่จะเรียกร้องได้จากสังคม โดยลืมไปว่าทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นด้วย

7. เรียนรู้จากผู้นำระดับโลก

ยิ่งเป็นศึกที่หนักเท่าไร ก็ยิ่งต้องเผชิญหน้ากับมันด้วยการมองโลกในแง่ดีเท่านั้น ผู้นำที่ประสบความสำเร็จแม้จะตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบาก ก็ยังสามารถปลุกความหวังและความเชื่อมั่นขึ้นมาได้ และนี่ก็คือเหตุผลที่ทำให้เราต้องการผู้นำที่ประสบความสำเร็จ

8. ความสุขของคนทำงาน

คนทุกคนมีชีวิตที่มีค่าที่สุด คือช่วงทำงาน 40 ปี ผมจึงอยากให้ทุกคนมีชีวิตช่วงนี้อย่างมีความสุข สนุกกับงาน อยู่กับเพื่อนร่วมงานด้วยความอบอุ่น ไม่ใช่อยู่อย่างทุกข์ใจ ทุรนทุราย แต่ต้องกัดฟันทำต่อไปเพียงเพื่อไม่ให้ตกงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเวชอย่างยิ่ง

9. จากองค์กร “อมนุษย์” สู่องค์กร “อุดมการณ์”

เราต้องปรับกระบวนทัศน์ใหม่ หรือที่ฝรั่งเรียกว่า Paradigm Shift เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความผาสุกของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และสังคมโดยรวม

10. “กำแพงจีน กำแพงใจ”

เมื่อใดที่ผู้นำปกครองประเทศอย่างเป็นธรรม เมื่อนั้นกำแพงใจจะประสานกับกำแพงจีน เพื่อทำหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินได้อย่างดีเยี่ยม เมื่อใดที่ผู้นำปกครองคนอย่างไร้เมตตา กำแพงใจก็จะเสื่อมสลาย ศัตรูตัวกระจ้อยร่อยก็สามารถทะลวงผ่านกำแพงจีนที่สูงตระหง่านได้อย่างง่ายดาย

11. ศักดิ์ศรีแห่งชีวิต

หากเรามีจุดยืนที่มั่นคง แหงนหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้าไม่อายดิน ก็ไม่จำเป็นต้องพรั่นพรึงกับอำนาจที่ไม่ชอบธรรม

12. ชุมชนกับสังคมประชาธิปไตย

ขุมชนที่เข้มแข็งจะเป็นรากฐานของสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง เชื่อว่าในแต่ละชุมชนที่แต่ละคนมีจุดร่วมคล้ายคลึงกัน ก็ยังมีส่วนที่แตกต่างกัน แต่การที่สามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น ย่อมแสดงว่าสมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้วิธีการอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าอกเข้าใจและเสียสละ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้การเคารพมติของกลุ่ม ซึ่งอาจไม่ตรงกับมติของตนเอง และเรียนรู้ที่จะทำให้กลุ่มยอมรับมติของตน ถ้ามีเหตุผลถูกต้องเพียงพอ

13. คุณสมบัติของผู้นำและการทำงาน ในความคิดของ ดร.จางจงโหมว

สำหรับเขางานคือชีวิต ความหมายแห่งชีวิตก็คืองาน หากไม่มีงาน ชีวิตก็ไร้ความหมาย แม้แต่ชีวิตหลังเกษียณก็มีความหมายได้ เพราะการเกษียณเป็นแค่การปรับรูปแบบการทำงานอย่างหนึ่ง

14. “ความหวัง” สร้างชีวิต

คนที่มีความหวังจะเป็นคนที่มีความระมัดระวังในการใช้ชีวิต ธรรมชาติฝ่ายที่ชั่วร้ายในตัวจะไม่มีโอกาสได้สำแดงฤทธิ์เดชมากนัก ต่างกับคนที่ชีวิตสิ้นหวัง ซึ่งจะขาดความยั้งคิด สามารถทำชั่วได้ทุกชนิด เพราะคิดว่าไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้ว

15. ทำไมต้องเรียก “ท่าน”

การแสดงความอ่อนน้อมของ “ผู้ใหญ่” ทั้งหลาย ทำได้ง่ายๆ เพียงการ “เปิดใจ” รับฟังความคิดเห็นของ “ผู้น้อย” เป็นการแสดงความอ่อนน้อมจากส่วนลึกภายในที่ไม่หลงตัวเองว่าเก่งว่าดีไปเสียหมดในทุกเรื่อง วัฒนธรรมแห่งการให้เกียรติซึ่งกันและกันเช่นนี้ จะสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็นพลังผลักดันให้องค์กรของเราเข้มแข็ง

16. เพชรแท้ย่อมทนทานการพิสูจน์

ประวัติศาสตร์โลกได้แสดงให้เห็นอยู่เป็นประจำว่า ไม่มีการยืนหยัดต่อสู้เพื่อหลักการครั้งใดที่จะไม่ต้องรับความเจ็บปวด บางทีในอีกแง่หนึ่ง ความเจ็บปวดก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความตั้งใจที่แน่วแน่ไม่หวั่นไหวตามกระแส

17. พูดอย่างไรให้มีเสน่ห์

นักบริหารจำนวนมากที่ขาดบารมี เพราะพูดทีไรก็เอาแต่ประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง หรือดีขึ้นมาหน่อยก็พูดเพื่อประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย ผู้ฟังก็ยังรับรู้ถึงความเห็นแก่ตัวของผู้พูด ตรงกันข้าม นักบริหารที่ประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับสูง ก็เนื่องมาจากการพูดแต่ละครั้ง ยึดเอาประโยชน์ของผู้ฟังเป็นเป้าหมาย ลืมเลือนอัตตาตัวเอง มุ่งหน้าแต่จะให้เกิดผลดีต่อผู้อื่นอย่างจริงใจ

18. หัวใจของผู้นำ

ผู้ที่มุ่งหมายจะเป็นผู้นำ จึงจำเป็นต้องขยายห้องหัวใจของตนให้กว้างใหญ่ขึ้นทุกขณะ ตามสถานะของตำแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบ และภายใน “อาณาจักรใจ” อันไพศาลนี้ ต้องมี “ความยุติธรรม” เป็นดังออกซิเจนที่หล่อเลี้ยงทุกชีวิตของผู้อยู่ในบังคับบัญชา

19. เปิดตาดู เปิดหูฟัง เปิดกว้างทางปัญญา

อยากเรียกร้องและสนับสนุนให้ทุกคนในองค์กรอย่านิ่งดูดายในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง กล้าคิด กล้าถาม กล้าแสดงความคิดเห็น ถ้าหัวหน้าโดยตรงไม่รับฟังก็ขอให้เสนอต่อหัวหน้าในลำดับขั้นที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆ หากยังไม่มีผู้ใดรับฟัง และผู้เสนอมั่นใจว่ามีเหตุผลเพียงพอ ก็ให้เสนอมาที่ผมได้

20. ความไม่มีหนี้ เป็นลาภอันประเสริฐ

วัยหนุ่งสาวกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว ต้องฝึกวินัยให้หัวใจตัวเอง ต้องรู้จักอดทนรอคอย อย่าใจเร็วด่วนได้ เอาเงินในอนาคตมาใช้จนหมดในปัจจุบัน ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุ เพราะคนที่ร่ำรวยจนสามารถซื้อเตียงทองคำฝังเพชร ก็ไม่อาจซื้อการนอนหลับอย่างเป็นสุขได้! อย่าเป็นหนี้แล้วเราจะหลับสบายได้ทุกคืน แม้จะนอนหลับบนพื้นไม้กระดานธรรมดาก็ตาม

21. วงซิมโฟนี ซีพี ออลล์

เพื่อร่วมงานในหน่วยงานอื่น ก็เสมือนนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีคนละชนิด แต่อยู่ในวงเดียวกัน เราจึงควรมีมุทิตาจิต มีใจยินดีที่จะเห็นผลงานของหน่วยงานอื่นประสบความสำเร็จ เพราะเป็นความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

22. เป็นสุขทุกนาที ตลอด 24 ชั่วโมง

น่าเสียดายอย่างยิ่ง ถ้าคนเราต้องทนทุกข์ ตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เป็นเวลาห้าวัน เพื่อจะไปมีความสุขในวันเสาร์-อาทิตย์เพียงสองวัน และยิ่งน่าสงสารกว่านั้น สำหรับผู้ที่ต้องทำงานสัปดาห์ละหกวันก่อนจะได้พักผ่อนเพียงหนึ่งวันเท่านั้น การทำงานย่อมเป็นทุกข์แน่ ถ้าเป็นแค่การฝืนทำตามหน้าที่เพื่อให้มีรายได้มาหล่อเลี้ยงชีวิต

« « Prev : เหยื่อกับนักล่า

Next : เตาดูด » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น

 • #1 BM.chaiwut ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 April 2010 เวลา 6:10

  ดีมากเลย แต่ที่ตีความไม่ออกคือ

  • 3.  จาก “ไซซี” ถึง “ดีหมู” รูป C.P. 7-Eleven มุ่งสู่ TQA

  โดยการประเมินตนเอง รู้สึกว่ามีคุณสมบัติอยู่หลายข้อแล้ว แต่บางข้อคงต้องปรับปรุง และต้องสร้างขึ้นให้มีขึ้นสำหรับในบางข้อ

  เจริญพร

 • #2 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 30 April 2010 เวลา 13:02
  นมัสการครับ ผมขี้เกียจพิมพ์เองครับ

  รูปนั้น TQA (Total Quality Award รางวัลคุณภาพแห่งชาติ) พูดถึงสงครามระหว่างรัฐอู๋(ซูโจว)กับรัฐเวียด(หังโจว) อู๋ตีเวียดแล้วจับเวียดอ๋องไปเป็นเชลย จนรัฐเวียดส่ง “ไซซี” หญิงงามไปเป็นบรรณาการ  อู๋อ๋องเลยปล่อยเวียดอ๋องไป และด้วยความลุ่มหลงต่อไซซี จึงละเลยเสียการปกครองไปทีละเมือง  เวียดอ๋องกลับมาถึงเมือง เพื่อไม่ให้ลืมความยากลำบาก จึงนอนบนขอนไม้เอาผ้าบางปู นอนให้ฟืนตำหลัง เมื่อตื่นขึ้นก็เลีย “ดีหมู” ซึ่งมีรสขมทุกเช้า

  จากไซซีถึงดีหมู คือ อย่าลุ่มหลงยาพิษ อย่าลืมความยากลำบาก

  การมุ่งสู่ TQA ของ C.P. 7-Eleven ประกอบด้วย 11 Leaderships (อาทรสังคม บ่มเพาะความดี มีใจเปิดกว้าง เป็นแบบอย่างที่ดี มีความยุติธรรม ให้ความเมตตา กล้าตัดสินใจ มีความจริงใจ ไม่ศักดินา ใช้ปิยะวาจา อย่าหลงอำนาจ) กับอีก 7 Values (แกร่ง กล้า สัจจะวาจา สามัคคี มีน้ำใจ ให้ความเคารพผู้อื่น ชื่นชมความงามแห่งชีวิต)

 • #3 ต้อมแม่น้องต้า ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 May 2010 เวลา 19:18

  ขอบคุณค่ะ  น่าสนใจมากค่ะ จะพยายามนำไปปฏิบัติเท่าที่ทำได้


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.11339902877808 sec
Sidebar: 0.12881803512573 sec