เจ้าเป็นไผ ๑ พิมพ์ครั้งใหม่มาแล้วครับ

โดย Logos เมื่อ 17 February 2010 เวลา 18:24 ในหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 4288

วันนี้ไปรับหนังสือ เจ้าเป็นไผ ๑ พิมพ์ครั้งใหม่จากโรงพิมพ์มาเมื่อตอนบ่าย สวยสมใจครับ

สีสันถูกต้อง รูปไม่มืดไป แต่ละหน้าตัวหนังสือไม่ติดส้นปก(ตามที่น้าแป๊ดเตือน)

ขอขอบคุณกองบรรณาธิการที่ช่วยตรวจแล้วตรวจอีก เหมือนคนย้ำคิดย้ำทำ [งานนี้ ไม่มีอะไรเกี่ยวกับอายคีม ดังนั้นอย่าทวง]

ป้าจุ๋มประเดิมไปสองเล่มก่อนใครเลย ให้ธนบัตรใหม่เอี่ยม แล้วไม่ต้องทอนด้วยครับ

ปกหนังสือ เจ้าเป็นไผ ๑

จะให้มูลนิธิโอเพ่นแคร์เป็นผู้จัดจำหน่ายให้ แต่ยังสามารถสั่งซื้อโดยตรงกับผมก็ได้ เล่มละ 140 บาท รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์; ส่วนนักเขียนและกองบรรณาธิการ จะจัดส่งโควต้าให้ฟรีหนึ่งกล่องครับ ยังไม่รู้ว่ากี่เล่ม อาจจะประมาณ 8 เล่มพอดีกล่อง ขอไปวัดขนาดและน้ำหนักก่อนนะครับ แล้วจะทยอยส่งไปให้ทุกท่านที่มีส่วนทำหนังสือเล่มนี้ ท่านละเท่าๆ กัน

หนังสือชุด เจ้าเป็นไผ เป็นบทเรียนจากประสบการณ์ชีวิตของนักเขียนแต่ละท่าน ซึ่งกว่าจะมายืนอยู่ในที่ปัจจุบัน ได้ผ่านอะไรมาหลายอย่าง นักเขียนแต่ละท่าน ได้นำบทเรียนชีวิตของคนมาเล่าให้ผู้อ่านฟังอย่างสนุกสนาน เป็นบทเรียนลัดสำหรับชีวิตที่หาได้ยาก

คำนิยม

ประเทศไทยมีทรัพยากรมหาศาล เกินพอที่จะสร้างสรรค์สวรรค์บนดิน หรือสร้างประเทศไทยให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ที่เราล้มลุกคลุกคลาน ต้วมเตี้ยม เตาะแตะ แตกตายอยู่เช่นทุกวันนี้ เพราะมองไม่เห็น หรือดวงตาบ่มีแวว ไม่เห็นสิ่งสำคัญที่สุด

สิ่งสำคัญที่สุดคือคนไทยทุกคน

ที่เราเห็นผิดก็คือเห็นเขาเป็นไพร่ เป็นทาส เป็นคนไม่มีการศึกษา โง่-จน-เจ็บ เมื่อเห็นผิดอย่างนี้ประเทศก็ไม่มีกำลัง

ความจริงคือเขามีคุณค่าความเป็นคน

คนทุกคนมีศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งความเป็นคน และมีศักยภาพแห่งความสร้างสรรค์

ทุกคนมีความรู้ในตัว ที่ได้มาจากการทำงานและประสบการณ์ชีวิต ความรู้ในตัวคนเป็นความรู้ที่มีประโยชน์จริง ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในการทำไร่ทำนา ความรู้ในการเลี้ยงควาย ความรู้ในการทำกับข้าว ในการจักสาน ในการร้องเพลง ในการทำก๋วยเตี๋ยว ในการผสมปูน ในงานช่างไม้…ฯลฯ

ถ้าเราเคารพเฉพาะความรู้ในตำรา คนส่วนน้อยเท่านั้นที่มีเกียรติ คนส่วนใหญ่ไม่มีเกียรติ ประเทศที่คนส่วนใหญ่ไม่มีเกียรติจะอยู่ได้อย่างไร นั่นแหละคือปัญหาของเรา

ถ้าเราเคารพความรู้ในตัวคน คนทั้งหมดจะมีเกียรติ คนมีเกียรติก็อยากจะทำอะไรดี ๆ ประเทศก็จะแข็งแรง

ความรู้ในตัวคนมาจากวิถีชีวิต วิถีชีวิตร่วมกันคือวัฒนธรรม ความรู้ในตัวคนมีฐานอยู่ที่วัฒนธรรม วัฒนธรรมคือรากของสังคม การตัดรากต้นไม้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นการตัดรากของสังคมก็เช่นเดียวกัน การพัฒนาใน  100  ปีที่ผ่านมาคือ การตัดรากทางวัฒนธรรม การเคารพความรู้ในตัวคนคือการหันไปหารากทางวัฒนธรรม

การรวมตัวร่วมคิดร่วมทำในทุกพื้นที่ ในทุกองค์กร และในทุกเรื่อง เอาความรู้ในตัวมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อยอด จะเกิดนวัตกรรมและพลังสร้างสรรค์มหาศาล

ถ้าทุกคนตระหนักรู้ถึงศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นคนในตัวเอง และศักยภาพของความสร้างสรรค์ มีความรู้ในตัวเอง สามารถทำเรื่องดี ๆ ที่ตนถนัด สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่มและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย จะทำให้เกิดความสุขและความสร้างสรรค์อันหลากหลายเต็มแผ่นดิน

ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์ ได้ริเริ่มชักชวนให้มีการลงขันเล่าเรื่องของตัวเอง “เจ้าเป็นไผ” ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ถ้ามีการทำเรื่องทำนองนี้มากขึ้น ในที่สุดเราจะมีระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยทุกคน คนไทยทุกคนจะเป็นคนเก่งในทางที่ต่าง ๆ กัน คนไทยทุกคนจะภูมิใจในตนเอง อยากทำเรื่องดี ๆ มากขึ้น และเราจะมีแหล่งเรียนรู้มหาศาลทั่วแผ่นดิน

ขอให้  “เจ้าเป็นไผ”  ก่อให้เกิดความบันดาลใจแก่เพื่อนคนไทย ให้เห็นคุณค่าความรู้ในตัวคน และเกิดการทำ “แผนที่มนุษย์” (Human Mapping) กันในทุกพื้นที่ว่าใครทำอะไร เป็นใคร ทำอะไรเก่ง ให้คนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นกำลังของแผ่นดิน ที่จะร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสวรรค์บนดิน หรือเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

สารบัญ

คำนิยม……..1
คำนำ……..3
ความเป็นมาเป็นไปของกระบวนการเฮฮาศาสตร์……..7
เฮฮาศาสตร์…เจ้าเป็นไผ……..11
แผนที่ ถิ่นของไผ……..17
องก์ที่ 1    :    ตฤณ  ตัณฑเศรษฐี……..19
เจ้าเป็นไผ ภาคพิสดาร……..21
องก์ที่ 2    :    สุภาภรณ์  สารนอก……..32
ไผเป็นไผ (นิยายชีวิต)……..34
องก์ที่ 3    :    บัณฑูร  ทองตัน……..42
เจ้าเป็นไผ : อัยการชาวเกาะ……..45
องก์ที่ 4    :    ดวงพร  เลาหกุล……..55
มุดออกนอกกะลามาส่งการบ้าน……..57
องก์ที่ 5    :    ดร.วรภัทร์  ภู่เจริญ……..64
บันทึก(ไม่ลับ)จากคนไร้กรอบ……..67
องก์ที่ 6    :    พิชญ์สินี  อัครโกศลเดชา……..75
เจ้าเป็นไผ : เขาเล่ากันว่า……..77
องก์ที่ 7    :    เฉลิมเกียรติ  สอนคำแก้ว……..97
ไผเป็นไผ ฉบับนายสายลม……..99
องก์ที่ 8    :    ไพศาล  ช่วงฉ่ำ……..108
ร่องรอยบางทราย……..112
องก์ที่ 9    :    พญ.ศิริรัตน์  สุวันทโรจน์……..128
ไผเป็นไผ : เสี้ยวหนึ่งของชีวิตหมอเจ๊……..130
องก์ที่ 10    :    นพ.สุธี  ฮั่นตระกูล……..143
เรื่องราวของจอมป่วน……..145
ส่งท้ายความสุข……..155
การสมัครใช้งานลานปัญญา……..157

« « Prev : ชาจักรพรรดิ์

Next : แล้งซ้ำซาก คิดซ้ำซาก แก้ปัญหาซ้ำซาก (ไม่ได้แก้อะไรเลย) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

  • #1 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 February 2010 เวลา 18:52

    เจ้าออต เลือกรูปชี้โบ้ชี้เบ้ได้ตรงใจมาก ซู๊ดยอด อีหลีเด้อ ใครไม่ได้อ่านถึง3 รอบ ถือว่าขาดทุนกำไรชีวิต แคว๊กๆ

  • #2 ป้าจุ๋ม ให้ความคิดเห็นเมื่อ 17 February 2010 เวลา 21:43

    -สำหรับเจ้าเป็นไผ 1 นี้แค่คุณคำของคำนิยมของท่านศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ประเวศ วสี ก็เกินคุ้มแล้วค่ะ ลองคนไทยทุกคนมาอ่านตรงนี้และทำความเข้าใจกับสิ่งที่ท่านเขียนแล้วนำไปปฏิบัติ…ประเทศไทยเราก็เป็นสวรรค์บนดินได้ตามที่ท่านได้กล่าวไว้ค่ะ-
    -พูดถึงความรู้ในตัวคน…ในชีวิตจริงป้าจุ๋มได้เรียนรู้มากมายจากผู้ช่วยที่ช่วยล้างเครื่องแก้วในห้องทดลองและคนรับใช้ที่บ้านค่ะ บ่อยครั้งจะนั่งกินข้าวกลางวันกับเขา สองคนได้คุยกัน…ปรากฏว่าเขามีความรู้ในตัวที่ได้จากประสบการณ์ชีวิตมา
    - ”ให้คนไทยทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นกำลังของแผ่นดิน ที่จะร่วมสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เป็นสวรรค์บนดิน หรือเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลก”


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.90398097038269 sec
Sidebar: 0.88771414756775 sec