ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่

อ่าน: 4139

ถอดการบรรยายธรรมของท่านพุทธทาสภิกขุเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๒๖ จากหนังสือ พระเจ้าของชาวพุทธ หน้า ๑๒๒-๑๓๕

ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่

ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย

การบรรยายปาฐกถาธรรมในวันนี้ อาตมาจะบรรยายในหัวข้อว่า ปรมัตถวิจารณ์เกี่ยวกับพระคุณของแม่.

บางคนอาจะจนึกสงสัยว่า นี่เป็นการแทรกแซงของการบรรยายเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาหรืออย่างไร. อาตมารู้สึกว่าไม่เป็นการแทรกแซงเพราะว่าถ้ารู้จักปฏิบัติเกี่ยยวกับแม่ให้ถูกต้อง. มันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ กฎของอิทัปปัจจยตาอยู่นั่นเอง. แต่เนื่องจากมีผู้ขอร้องให้พูดเรื่องเกี่ยวกับแม่ อาตมาก็ต้องยอมรับ เรียกว่าเกรงใจก็ได้ เพราะเรามันทำงานร่วมกัน.

และคิดดูอีกทีหนึ่งก็รู้สึกว่าเราก็เป็นคนมีแม่ แม้จะเป็นเด็กหัวหงอกแล้วก็ยังมี ใคร ๆ ก็ยังมีแม่ แม่ยังจำเป็นอยู่; แม้แต่เด็กหัวหงอกที่ต้องรับรู้. ขอให้นึกอย่างนี้กันทุกคน ถ้าเป็นเด็กหัวหงอกแล้วยังสนองคุณของแม่ไม่ได้ มันก็ดูกระไรอยู่ จึงเป็นสิ่งที่ต้องศึกษาสำหรับเป็นตัวอย่างแก่เด็กที่ยังไม่นุ่งผ้าเลยทีเดียว.

พ่อสร้างชีวิต แม่สร้างวิญญาณ

อ่านต่อ »


โรงเรียนพ่อแม่

อ่าน: 3155

เป็นวิดีโอคลิปสองตอน ตอนละ 14 นาทีครับ อยู่บน YouTube จึงต้องแบ่งแต่ละตอนเป็นสองคลิปตอน 1 ภาค 1

อ่านต่อ »


หนังสือน่าอ่าน: 24 นิสัยแย่ๆ ที่พ่อแม่ต้องดูแลแก้ไข

4 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 6 October 2008 เวลา 8:57 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 4495

เป็นเรื่องของการเลี้ยงลูกครับ

การเลี้ยงดูลูกนั้น ไม่ใช่เพียงการให้เขาเติบโตขึ้นเท่านั้น แต่ให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ ยืนหยัดอยู่ได้ในอนาคต และเป็นบุคลากรที่ดีของสังคม ดังนั้นการเลี้ยงดูลูกจึงเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ อย่าคิดเอาง่ายๆ เพียงแต่ว่าพ่อแม่หาเงิน ส่วนเรื่องอื่นโบ้ยให้ครู

นิสัยแย่ๆ ทั้ง 24 อันนี้ ควรรรีบแก้ตั้งแต่เด็กเพื่อ EQ และ self-esteem ที่ดีตั้งแต่วัยเยาว์ ถ้าโตแล้วจะแก้ไขลำบาก

อ่านต่อ »


เลี้ยงลูก

อ่าน: 3380

พระบรมราโชวาทเรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
เมื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายบุญยง ว่องวานิช
นายกยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารการชุดใหม่ของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ
พ.ศ.๒๕๑๕-๒๕๑๖ รวม ๓๓ คน เฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

และรับพระราชทานพระบรมราโชวาท ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันจันทร์ ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๕

ปัญหาความประพฤติปฏิบัติของเยาวชนก็เป็นที่น่าวิตกขึ้นมาเป็นลำดับ ทำให้น่าห่วงใยยิ่งขึ้นทุกปี แล้วก็ควรที่จะแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยุวพุทธิกสมาคมก็มีหน้าที่โดยตรงตามที่ได้ตั้งเอาไว้ แม้สมาคมจะมิได้เป็นหน่วยราชการหรือเป็นส่วนที่ได้รับมอบหมายให้มาทำงานในด้านนี้ แต่โดยที่รวมตัวเข้ามาเป็นสมาคมและตั้งตัวขึ้นมาเป็นยุวพุทธิก ยุวพุทธิกก็มีหน้าที่ที่จะส่งเสริมพุทธศาสนาและเยาวชน ฉะนั้นปัญหาเยาวชนที่วุ่นวายก็อยู่ในข่ายของการศึกษาและเกิดเป็นหน้าที่ขึ้นมา เพราะว่าตัวได้ตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นั้น

อ่านต่อ »Main: 0.022390127182007 sec
Sidebar: 0.14408993721008 sec