เงินทุนสิบล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับห้าความคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่น

1 ความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 25 September 2008 เวลา 21:54 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 6063

Google ฉลองอายุ 10 ปี โดยการตั้งโครงการ Project 10100 มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความคิดเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น เพราะว่าการช่วยเหลือกัน ก็เป็นการช่วยเหลือตัวเราเองเช่นกัน

โครงการ Project 10100 เปิดให้ใครก็ได้ เสนอความคิดที่จะทำอะไรเพื่อผู้อื่น แล้วเอาความคิดเหล่านี้มาโหวต เลื่อกอันที่เข้าท่า และสามารถช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ในความทุกข์ยากได้มากที่สุด โดยเสนอความคิด (เขียนเป็นภาษาไทยได้ สามารถแนบวิดีทัศน์ความยาวไม่เกิน 30 วินาทีได้) ไปที่นี่ แต่อย่าลืมอ่านบันทึกนี้ให้จบด้วย โดยความคิดที่เสนอ แยกเป็น 8 หมวดหมู่คือ

  • ชุมชน Community: How can we help connect people, build communities and protect unique cultures?
  • โอกาสในชีวิต Opportunity: How can we help people better provide for themselves and their families?
  • พลังงาน Energy: How can we help move the world toward safe, clean, inexpensive energy?
  • สิ่งแวดล้อม Environment: How can we help promote a cleaner and more sustainable global ecosystem?
  • สุขภาวะ Health: How can we help individuals lead longer, healthier lives?
  • การศึกษา Education: How can we help more people get more access to better education?
  • ที่พักที่อยู่อาศัย Shelter: How can we help ensure that everyone has a safe place to live?
  • อื่นๆ Everything else: Sometimes the best ideas don’t fit into any category at all.

อ่านต่อ »


ไม่ทำ ไม่มีผลสำเร็จ

อ่าน: 3212

ไม่มีการกระทำ ไม่มีริเริ่ม

ไม่มีริเริ่ม ไม่มีเปลี่ยนแปลง

ไม่มีเปลี่ยนแปลง ไม่มีปรับปรุง

ไม่มีปรับปรุง ไม่มีดีขึ้น

ไม่มีดีขึ้น ไม่มีสำเร็จ

ไม่ทำ ไม่มีผลสำเร็จ

เฮียเหลียงว่า -> ไม่หารือ แก้ปัญหาไม่ได้


From Creativity to Innovation

ไม่มีความคิดเห็น โดย Logos เมื่อ 4 August 2008 เวลา 0:07 ในหมวดหมู่ ประสบการณ์ชีวิต #
อ่าน: 4440

Main: 0.019716024398804 sec
Sidebar: 0.1300790309906 sec