กำลัง (พลสูตร)

โดย Logos เมื่อ 29 March 2009 เวลา 0:04 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 4202

[๑๑๗] ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำลัง ๘ ประการนี้ ๘ ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย

 • ทารกทั้งหลายมีการร้องไห้เป็นกำลัง ๑
 • มาตุคามทั้งหลายมีความโกรธเป็นกำลัง ๑
 • โจรทั้งหลายมีอาวุธเป็นกำลัง ๑
 • พระราชาทั้งหลายมีอิสริยยศเป็นกำลัง ๑
 • คนพาลทั้งหลายมีการเพ่งโทษผู้อื่นเป็นกำลัง ๑
 • บัณฑิตทั้งหลายมีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลัง ๑
 • พหุสุตบุคคลทั้งหลายมีการพิจารณาเป็นกำลัง ๑
 • สมณพราหมณ์ทั้งหลายมีขันติเป็นกำลัง ๑

ดูกรภิกษุทั้งหลาย กำลัง ๘ ประการนี้แล

คหปติวรรคที่ ๓ อุคคสูตรที่ ๑
อังคุตตรนิกาย [๒๓/๑๑๗]
อรรถกถาปฐมพลสูตรที่ ๗

คนเราใช้เชื้อไฟต่างกัน ของใครของมัน พิจารณากันเองครับ

« « Prev : ฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน

Next : สมองสร้างความรู้สึก และ “ความจริง” ต่างๆ เพื่อความอยู่รอดได้ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

2 ความคิดเห็น

 • #1 สาวตา ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 March 2009 เวลา 11:54

  ฉะนั้น การร้องไห้ของทารก คือ การใช้อำนาจที่ธรรมชาติให้มา ทารกจึงใช้การร้องไห้เป็นอาวุธเสมอในการสื่อสาร ขณะเดียวกันเมื่อทารกเรียนรู้ ทารกก็จะใช้การหัวเราะ ยิ้มหัว เป็นกำลังด้วย แปลว่า ทารกก็เป็นพหุสุตบุคคลด้วย เพียงแต่ความไม่เดียงสา ทำให้เขาไม่สามารถบอกความนัยเหล่านี้ได้ หากจะให้ทารกใช้ขันติเป็นกำลัง บัณฑิตพึงไตร่ตรองหาวิธีสอนเนอะ

 • #2 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 March 2009 เวลา 22:57

  พวกแซ่เฮ  มีกอด เป็นกำลัง 1


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.1158401966095 sec
Sidebar: 0.12688398361206 sec