เกียรติ

โดย Logos เมื่อ 19 November 2008 เวลา 6:59 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 2906

พระบรมราโชวาทเรียบเรียงขึ้นตามที่ได้บันทึกพระสุรเสียงไว้
เนื่องในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพายแก่ข้าราชการ จำนวน ๑๘๘ คน
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๑๔
ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต
วันพฤหัสบดี ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๕

ข้าพเจ้ายินดีที่ได้มอบเครื่องอิสริยาภรณ์แก่ท่านทั้งหลาย และขอให้ถือว่าอิสริยาภรณ์นี้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้ปฏิบัติงานมาด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความตั้งใจดี จนกระทั่งเป็นผู้ที่ควรยกย่อง และแต่ละท่านได้ปฏิบัติงานในสาขาที่เชี่ยวชาญของท่านและได้ทำประโยชน์มากมาย

การที่จะทำประโยชน์แก่งานของตัวนั้น ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เป็นทางพัฒนาแก่อาชีพหรือแก่แนวงานของตนแต่ต้องคิดถึงว่าในปัจจุบันนี้ งานของแต่ละคนก็ต้องพัวพันกันอย่างมาก และถ้าถึงขั้นผู้ใหญ่เหมือนที่ท่านเป็นผู้แล้ว ก็ต้องนึกถึงว่า งานของตัวในสาขาของตัวจะเจริญได้ ก็ต้องประสานกับงานในสาขาอื่นๆ จึงจะทำให้งานของส่วนรวมเป็นปึกแผ่นและก้าวหน้า การได้สายสะพายนี้ก็เป็นทั้งเกียรติทั้งความรับผิดชอบในตัว เพราะว่าผู้ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้ มีคนส่วนมากนับถือว่าเป็นผู้ที่เป็นผู้ใหญ่ แต่บางทีก็เป็นทางที่จะทำให้คนนินทาได้เหมือนกัน เพราะบอกว่าพวกที่ใส่สายสะพายสีเขียวๆ แดงๆ เดินกันว่อน ทำให้เขาอาจรำคาญหมั่นไส้ ความรำคาญหมั่นไส้นี้อาจมีมูลก็ได้ แต่ว่าถ้าทุกคนที่ได้รับมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรง มั่นใจในตัวเองว่าได้ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งจริงๆ มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรค จนกระทั่งได้มาเป็นผู้ที่ได้รับการเชิดชู ก็ไม่ต้องเดือดร้อน ฉะนั้น ขอให้ถือว่าการได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินี้ จะยิ่งทำให้ทุกคนเข้มแข็ง แข็งแรงในงานการ ในงานของบ้านเมืองของส่วนรวม

ตามธรรมดาในการปกครองบ้านเมือง มีรัฐบาล รัฐบาลก็เป็นผู้ที่รักษารัฐ คือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญ ไม่ใช่ว่าเมื่อมีรัฐบาลแล้ว บ้านเมืองจะเจริญได้ แต่ว่าต้องอาศัยผู้ที่ทำหน้าที่และสำนึกถึงงานในหน้าที่ ร่วมมือกันเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองซึ่งเป็นของเราทุกคน ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ทั้งหลาย ไม่ใช่ว่าเพราะว่ารัฐบาลท่านสั่งว่าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ทุกคนมีหน้าที่ต่อบ้านเมืองและต่อตัวเองที่จะทำด้วยความเข้มแข็ง ด้วยความถูกหลักวิชาและซื่อสัตย์สุจริต โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ ซึ่งมิได้มีรัฐบาล ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นที่ทุกคนมีหน้าที่แล้วจะต้องทำหน้าที่ของตนและต่อบ้านเมือง เพื่อให้ส่วนรวมก้าวหน้า เพื่อให้ส่วนรวมมั่นคง เพราะว่าประเทศชาติมิใช่ของรัฐบาลหรือของคณะปฏิวัติ ประเทศชาติเป็นของคนไทยทุกคน และยิ่งมีความรู้ ความสามารถ มีตำแหน่ง มีโอกาสที่จะทำงาน และมีโอกาสที่จะร่วมมือกันแล้ว ก็ต้องทำมิฉะนั้น บ้านเมืองล่มจม และเราไม่มีที่อยู่อาศัย เราก็เข้าใจว่าทุกคนมีเกียรติในตัวและในประเทศ มีความหวงแหนในสิ่งที่เป็นของเรามาตั้งแต่เดิม ถือว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ดี เป็นประเทศที่มีประวัติเก่าแก่ เราเป็นคนไทยด้วยกันต้องรักษา การรักษาสำหรับแต่ละคนก็มีหน้าที่หรือมีฐานะเท่ากัน เมื่อมีฐานะต่างกันก็ทำตามฐานะของตัว แต่ท่านทั้งหลายผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงนี้อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติได้ เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ทั้งในวัย ทั้งในหน้าที่ราชการ ทั้งในคุณวุฒิ จึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายพยายามที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามหน้าที่ของตนให้เข้มแข็งที่สุด และตามหน้าที่ต่อบ้านเมืองด้วย หมายถึงต้องสามัคคีกัน ปรองดองกัน ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ไม่ชิงดี ชิงการได้ หรือชิงเด่นกัน ให้ร่วมกันทำงานในงานของที่เป็นส่วนรวม ไม่ใช่ของใครอื่น เป็นของตนเอง

ขอให้ทุกท่านจงมีสติปัญญากำลังในทางจิตใจและมีกำลังในทางกายให้สมบูรณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานนี้ มิฉะนั้นเราก็ล่มจมกันทุกคน ขอให้ทุกท่านมีความสำเร็จในกิจการทั้งหลายที่ปฏิบัติที่ดีที่ชอบที่สร้างสรรค์ให้จงตลอดไป ขอท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความเจริญรุ่งเรือง.

« « Prev : วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ฯ

Next : นิสัยหยอดกระปุก » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เกียรติ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.26962900161743 sec
Sidebar: 0.16384601593018 sec