งานอาสาสมัครกับ Crowdsourcing

อ่าน: 4066

ในบางกรณี อาจจัดงานอาสาสมัครเป็น Crowdsourcing ได้ในแบบหนึ่ง

Crowdsourcing เป็นฝูงชนอิสระที่มีพลัง (แต่ตัวคนเดียวไม่มีพลังพอ) ที่ทำให้ความเห็นเล็กๆ การกระทำเล็กๆ กลายเป็นสิ่งที่มีค่า — ทั้งนี้เป็นเพราะคนแต่ละคนแตกต่างกัน จึงเลือกทำอย่างที่ตนทำได้ดี เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เช่น Wikipedia ซึ่งแต่ละคนเขียนสิ่งที่ตนรู้ และถูกตรวจสอบโดยคนอื่น ไม่มีใครเขียน Wikipedia ทุกเรื่อง ไม่มีใครทำทุกเรื่อง หรือพยักหน้าหงึกๆ กับทุกเรื่อง แต่ทั้งหมดร่วมกันสร้าง Wikipedia ให้เป็น Wikipedia; ในมุมหนึ่ง ก็เป็นการก้าวข้ามลักษณะพวกมากลากไป ทำอะไรเหมือนกันไปหมดทุกคน หรือมีขาใหญ่ที่รู้ไปหมดแล้วสั่งลูกเดียวไม่ฟังใคร

ไม่ใช่ว่า Crowdsourcing จะสำเร็จไปทุกกรณี คลิปข้างบน เสนอความคิด 4 องค์ประกอบ ซึ่งผมตีความแบบพิเรนเอาเองให้เข้ากับกรณีอาสาสมัคร

  1. รวบรวมกลุ่มคนที่มี “เป้าหมายร่วม” อันเดียวกัน ต่างมุ่งไปทางเดียวกันโดยอิสระ คนละเว็คเตอร์ก็ไม่เป็นไร พอปรับได้ ถ้าไม่มีเพี้ยนเลยซิครับ แปลก
  2. มี “เครื่องมือ” สำหรับทำงานร่วมกัน ร่วมมือกันได้ สื่อสารกันได้ ต่างคนต่างตัดสินใจได้เองแต่ยังคงมุ่งไปในทางเดียวกัน ไม่ต้องรอคำสั่งจากใคร ทำเมื่อสะดวก ไม่ฝืน ไม่เบียดเบียนตัวเอง
  3. มีการจัดการ ประสานงาน ให้ข้อมูล ติดอาวุธ เพื่อให้กลุ่มคนมีพลัง สามารถทำงานที่ตนเลือกทำเองอย่างดีที่สุด ผลงานของแต่ละคนเป็นส่วนประกอบของความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของกลุ่ม เพียงแต่ว่าแต่ละคนไม่ต้องแบกรับภาระทั้งหมด ต่างคนต่างทำในส่วนที่ตนทำได้ดีเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกัน — การจัดการ การประสานงาน จะชี้ให้เห็นเองว่าตรงไหนมีคนทำน้อยไป หรือมีคนไม่พอ ตรงไหนมีคนมากไป งานไหนเสร็จก่อนงานอื่น
  4. กล้าๆ หน่อยครับ!!! เลือกเป้าหมายร่วมที่มีความหมาย มีคุณค่า เป็นประโยชน์ร่วมกันของทุกคน จะได้รู้กันว่า คนหลายๆ คน ที่มีเป้าหมายร่วมกัน…จะทำอะไรได้ ในที่สุดแล้ว ผลงานก็เป็นประโยชน์ร่วมกันอยู่ดี

ในโครงสร้างการจัดการอาสาสมัครนั้น จะเป็นต้องมีเครื่องมือให้อาสาสมัครหน้างานทำงานได้ จะต้องรู้ว่าพื้นที่ตรงไหนเดือดร้อน เข้าถึงได้อย่างไร ต้องการอะไรบ้าง ข้อมูลเหล่านี้ อาจใช้วิธีโทรประสานงานกับศูนย์ฯ ก็ได้ เมื่อทีมตกลงจะออกไปยังพื้นที่ ทางศูนย์ควรจะลงเวลาและรายละเอียดเอาไว้ด้วย ทีมอื่นจะได้ไม่ลงไปซ้ำซ้อน ตลอดจนไม่เข้าไปอีกถี่เกินไป-แบ่งกำลังไปช่วยพื้นที่อื่นบ้าง

โครงสร้างแบบนี้ ดูไปดีๆ ก็ไม่แตกต่างจากโครงสร้างแบบปิรามิดเท่าไหร่หรอกนะครับ เพียงแต่เป็นปิรามิดที่มีหลายยอด แต่ละยอดคือแต่ละทีม ตัดสินใจได้เอง ดึงข้อมูลเฉพาะพื้นที่จากส่วนกลางมาประมวลได้เอง รับฟังคำแนะนำจากศูนย์ประสานงาน ซึ่งในที่สุดอาสาสมัครหน้างานจะตัดสินใจเอง เพราะรู้ข้อจำกัดในพื้นที่มากกว่า — ส่วนกลางช่วยประสาน แจ้งข่าว และจัดสรรทรัพยากรส่งไปช่วย

ต้องไม่ลืมว่าอุทกภัยเกิดในวงกว้างมาก พื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ก็ยังมีภัยอยู่นะครับ

เรื่องของงานอาสานั้น ขึ้นกับองค์ประกอบหลายอย่าง แต่ไม่น่าจะขึ้นกับความคิดว่าตัวคุณ “คนหนึ่งคน” ทำอะไรแล้วไม่เกิดผลหรอกครับ — คนแต่ละคนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีความรู้ความชำนาญที่แตกต่างกัน สามารถทำประโยชน์ได้แน่นอน สำคัญว่าลงมือทำหรือเปล่า และทำในสิ่งที่ทำได้ดี เพื่อประโยชน์ร่วมกันหรือเปล่า

ผมดีใจที่ทีวีไทยรับฟังข้อเสนอแนะเมื่อตอนประชุมเมื่อสองวันก่อน โดยใช้ข้อมูลเชิงแผนที่มากขึ้นครับ

« « Prev : บุก Crisis Camp

Next : น้ำท่วม ข้อมูลก็ท่วมด้วย » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

3 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10238480567932 sec
Sidebar: 0.18786907196045 sec