ผู้รู้เท่าถึงเหตุการณ์เอาตัวรอดได้

โดย Logos เมื่อ 14 September 2008 เวลา 14:53 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 3964

[๖๖๘] ผู้ใด ไม่รู้เท่าถึงเหตุการณ์ อันบังเกิดขึ้นแล้วโดยฉับพลัน ผู้นั้น จะต้อง
ตกอยู่ในอำนาจของศัตรู และต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง.

[๖๖๙] ส่วนผู้ใด รู้เท่าถึงเหตุการณ์ ที่บังเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ผู้นั้น ย่อมพ้น
จากความคับขันอันเกิดแต่ศัตรู และไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลัง.

วานรชาดก ขุ. ชา. ๒๗/๖๖๖-๖๖๙/๑๕๔
อรรถกถา

ชาดกนี้ เตือนสติผู้คนว่าให้พิจารณาสิ่งต่างๆ จนกระจ่างก่อนตัดสินใจ อย่าปล่อยไปเพราะมันดูว่าสมเหตุสมผล เป็นไปตามระบบ ตามค่านิยม ฯลฯ เรื่องที่อธิบายความโดยละเอียด (ในลักษณะนิทาน) อยู่ในอรรถกถาครับ

« « Prev : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด เกิดขึ้นจากการไม่ทำอะไร

Next : เที่ยวงานพฤกษาสยาม (1) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

5 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.39340710639954 sec
Sidebar: 0.26406192779541 sec