โลกร้อน (2.3.1)

อ่าน: 5911

ตั้งใจไว้ว่า โลกร้อน (2.3.*) นี้อยากจะเขียนเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่บรรเทาปัญหาโลกร้อนได้ แต่ไปเจอเรื่องใหญ่เสียก่อน คือเรื่องกรอบพิธีสารเกียวโต (Kyoto Protocol) ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันแล้วในวันที่ 28 สิงหาคม 2545 แต่ยังมีพันธะที่จะต้องปฏิบัติอีกมากมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการรับรู้ของประชาชน

ดังนั้นเขียนไปเขียนมาจนบันทึกยาวมาก จำเป็นต้องตัดออกเป็นตอนย่อยๆ เพื่อที่จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจในรายละเอียดของกระบวนการอันซับซ้อน+ดูเป็น เรื่องเหลือวิสัยเกินกว่าจะแก้ไข

อย่างไรก็ดี ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในปี 2546 แสดงให้เห็นว่ามีการเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี (เสียดายแต่ว่าวันนี้ก็ยังเตรียมอยู่ ไม่ทำเสียที) เอกสารนี้ มำคำย่อ/ศัพท์เฉพาะอยู่เยอะครับ

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change KP Kyoto Protocol
Tg Teragram = 1012 grams = ล้านตัน Gg Gigagram = 109 grams  = พันตัน
CDM Clean Development Mechanism CER Certified Emission Reduction

พิธีสารเกียวโต มีรายละเอียดมากเกินกว่าจะนำมาเขียนในบันทึกนี้

แต่คร่าวๆก็คือ

 • นักวิทยาศาสตร์ของ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) เชื่อว่าต้นเหตุที่ใหญ่สุดของภาวะโลกร้อนคือก๊าซเรือนกระจก หากจะแก้ไขภาวะโลกร้อน ก็ต้องพยายามลดก๊าซเรือนกระจกให้เร็วที่สุด
 • พิธีสารเกียวโต จัดกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วที่สร้างก๊าซเรือนกระจกสูง 39 ชื่อไว้เป็น Annex I (สหรัฐและออสเตรเลียยังไม่ให้สัตยาบัน) ในนี้ นอกจากเบรารุสและตุรกีแล้ว ที่เหลือออกกฏหมายควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายในพิธีสารเกียวโต ซึ่งมีกำหนดให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเป็นขั้นตอน
 • แต่โดยข้อเท็จจริงที่ว่าการลด/กำจัดก๊าซเรือนกระจก ยากและแพงมาก พิธีสารเกียวโตจึงสร้างกระบวนการพิเศษเรียกว่า “Flexibility Mechanism” ซึ่ง เปิดให้ประเทศใน Annex I สามารถ “ซื้อกำลังการกำจัดก๊าซเรือนกระจก” จากประเทศ(ด้อยพัฒนา) นอก Annex I ได้ ด้วยวิธีการที่เรียกว่า CDM (Clean Development Mechanism) และมีตลาดซื้อขายกัน
 • การขายกำลังการกำจัดก๊าซเรือนกระจก ไม่ใช่การตั้งตัวเลขขึ้นมามั่วๆ แต่จะมีการตรวจสอบและอนุมัติโดย CDM Executive Board ซึ่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติ เรียกว่า CER (Cerified Emission Reduction) มีหน่วยเป็น “เทียบเท่ากับตันของคาร์บอนไดออกไซด์” (Tonnes of Carbon Dioxide Equivalent หรือ tCO2e)
 • CER ไม่ใช่กำลังการกำจัด CO2 อย่างเดียว แต่รวมถึงก๊าซอื่นอีก 5 ชนิด ซึ่งมีความร้ายแรงต่างกัน
  Gas Global Warming Potential
  Carbon dioxide (CO2) 1
  Methane (CH4) 21
  Nitrous oxide (N2O) 310
  Hydrofluorocarbons (HFCs) 140-11,700
  Perfluorocarbons (PFCs) 7,000-9,200
  Sulphur hexafluoride (SF6) 23,900
  Source : IPCC Third Assessment Report. 2001 Climate Change : The Scientific Basis. Intergovernmental Panel on Climate Change
 • ถ้ากำจัดมีเทน 1 ตัน ก็จะมีค่าเทียบเท่ากับการกำจัด 21 ตันของคาร์บอนไดออกไซด์ (21 tCO2e)
 • ในโมเดลนี้ สามารถนำความสามารถในการกำจัด CO2e ไปขายประเทศอุตสาหกรรม (ในกลุ่ม Annex I) ได้ด้วย
 • มองจากมุมของประเทศกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา (นอก Annex I) ก็คือ
  • พิธีสารเกียวโต เปิดช่องให้ประเทศด้วยพัฒนา สามารถช่วยโลกกำจัดก๊าซเรือนกระจก ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยที่ประเทศใน Annex I จ่ายเงินช่วยเหลือความพยายามดังกล่าวในรูปของการซื้อ-ขาย CER ซึ่งมีการจัดตั้งตลาดสำหรับซื้อ-ขาย-แลกเปลี่ยนขึ้นอย่างน้อยสี่แห่งทั่วโลก
  • ราคาเคยขึ้นไปสูงถึง €30/tCO2e แต่ปัจจุบันอยู่ที่ €5-10/tCO2e
  • CER ไม่ใช่ business as usual กล่าวคือไม่ใช่ของที่มีอยู่แล้ว แต่จะต้องเป็นความพยายามใหม่ที่จะลดก๊าซเรือนกระจก เช่นเขื่อนใหม่ ทุ่งกันหันลมใหม่ ป่าใหม่ การใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้ม การดักจับมีเทนจากมูลสัตว์ ฯลฯ และจะต้องมีการเสนอข้อเสนอต่อ CER Executive Board ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติ จึงเรียกว่า certified และนำ tCO2e ไปขายได้
  • ยังมีตลาดรอง ซึ่งมีนายหน้ารับซื้อ tCO2e เช่น การปลูกต้นไม้เพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์ หมู่บ้าน/เมืองที่ใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด (off-grid) ฯลฯ เป็นกิจการของเอกชน ที่ซื้อ capacity ไปขายเอกชนในประเทศ Annex I ที่มีกฏหมายจำกัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบังคับอยู่
 • ใจความสำคัญของพิธีสารเกียวโต (ภาษาไทย)
 • ข้อความทั้งหมดในพิธีสารเกียวโต อาราบิค จีน อังกฤษ สเปญ ฝรั่งเศส รัสเซีย
 • Frequently Asked Questions(FAQ’s) about CDM

โปรดติดตามตอนต่อไป… เรียนรู้เรื่องคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อการจัดการที่ถูกต้อง

« « Prev : โลกร้อน (2.3)

Next : โลกร้อน (2.3.2) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "โลกร้อน (2.3.1)"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.39108395576477 sec
Sidebar: 0.13891100883484 sec