จิตใจอันสมบูรณ์

โดย Logos เมื่อ 15 December 2011 เวลา 0:36 ในหมวดหมู่ ข้อคิดชีวิต ปรัชญา ศาสนา #
อ่าน: 2713

จิตใจอันสมบูรณ์

จิตใจอันสมบูรณ์นั้น เป็นจิตใจซึ่งมีคุณภาพแห่งความอิ่มเอิบ เบิกบาน และสร้างสรรค์

มันเป็นจิตใจซึ่งวางรากฐานอยู่ในความเป็นจริง ซึ่งปรากฏอยู่ข้างหน้านั้นอย่างชัดเจน

มันเป็นจิตใจซึ่งกลมกลืนอยู่กับความเป็นจริง ซึ่งผ่านเข้ามาในการรับรู้ที่ใสสะอาด
เมื่อร้อน ก็รับรู้ว่าร้อน แล้วหาทางปฏิบัติให้กลมกลืน
เมื่อหนาว ก็รู้ว่าหนาว
เมื่อรู้ว่าไปไม่ได้ ก็หยุด เพื่อหาโอกาสใหม่
เมื่อเด็กร้องไห้ ก็เข้าไปอุ้ม
เมื่อลูกน้องทำผิด ก็บอกให้แก้ไข ด้วยความรัก
เมื่อหัวหน้าสั่งงานก็ทำตาม
เมื่อไม่เข้าใจก็ซักถาม
เมื่อได้ ก็ดีใจ
เมื่อไม่ได้ ก็ถือว่าได้แล้ว
ฯลฯ

มันหมายถึงจิตใจซึ่งอิ่มเอิบไปด้วยความรักที่แท้ นั่นคือการให้อิสระ ไม่คิดครอบครอง บงการ หรือตำหนิ แต่เข้าไปเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างเอื้อเฟื้องอกงามเติบโต

มันเป็นจิตใจซึ่งมีความปรารถนาดี นั่นคือ ความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้กระทำในสิ่งที่ผู้นั้นปรารถนา มิใช่การไปบงการให้เขาทำในสิ่งที่เราปรารถนา แล้วจึงจะดี

มันหมายถึง จิตใจซึ่งหวังดี นั่นคือ หวังให้ผู้อื่นได้ทำในสิ่งที่ผู้นั้นได้หวังไว้

มันเป็นจิตใจซึ่งมีอาณาเขตกว้างขวาง สามารถต้อนรับเหตุการณ์ต่างๆ เข้าไปไว้ได้ หมายความว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตาม ก็ยินดีเผชิญกับมันอย่างตรงไปตรงมา ไม่หลีกหนี

มันเป็นจิตใจที่อิ่มไปด้วยความยินดี หมายถึงยินดีต่อทุกสิๆ อย่าง ทุกๆ สิ่งที่มันได้พบ

มันจะต้อนรับทุกๆ แง่มุมของชีวิต มันยอมรับว่า ไม่ชอบในบางอย่าง และยอมรับว่า ชอบในหลายๆ อย่าง การต้อนรับจึงเป็นคุณภาพแห่งการกำหนดตนเองให้ทำสิ่งที่พึงกระทำ

มันเป็นจิตใจที่มีความเชื่อมั่น ซึ่งหมายถึงความยินดีในตนเอง ยินดีในผู้อื่น ยินดีในสิ่งที่เหมือนกับตนและยินดีในสิ่งที่ต่างจากตน

มันเป็นจิตใจซึ่งละเอียดอ่อนและอ่อนโยนกับสรรพสิ่งรอบๆ ตัว ในปัจจุบันขณะ ไร้ความโกรธและหม่นหมอง

มันจะตระหนักในการเปลี่ยนแปลงอันเกิดขึ้น ทีละเล็กละน้อย ตามเงื่อนไขของกาลเวลา

มันมีคุณภาพของการรับ และการปล่อยวางอย่างเหมาะสม น่าชมเชย

มันมีคุณภาพแห่งความยืดหยุ่น รู้ว่าสิ่งใดควรทำในโอกาสใด ไม่ยึดในความเชื่อถือว่า ในทุกโอกาสฉันต้องทำแต่อย่างนี้ หรือต้องเป็นอย่างนี้ เท่านั้น

มันไม่ผูกอยู่กับความดี ความชั่ว ความได้ ความเสีย ความสูง ความต่ำ ฯลฯ แต่อยู่อย่างครอบคลุม อยู่เหนือภาวะแห่งความแบ่งแยกเช่นนี้ ด้วยรู้ว่า ความดีก็เป็นสิ่งสมมุติตกลงกัน ความชั่วก็เป็นสิ่งสมมุติตกลงกัน ความชนะหรือพ่ายแพ้ ก็อยู่ในกติกาที่ตกลงกัน

แต่จิตใจอันอิ่มเอิบนั้น กว้างขวาง ครอบคลุมกฏแห่งจักรวาล มิใช่กติกาซึ่งมนุษย์กำหนด นั่นก็หมายความว่า มันเป็นภาวะของจิตใจอันเป็นหนึ่งเดียวกับความจริง

– จาก ชีวิต…ความงาม…ความจริง โดย รศ.ดร.โสรีย์​ โพธิแก้ว

 

จิตใจแบบนี้ มีอยู่จริงครับ มีไม่มากแต่มีก็อยู่; หากได้พบพานถือว่าเป็นวาสนา ซึ่งถ้าหากไม่รู้จักเรียนรู้ไว้ถือว่าเสียโอกาสเปล่า และผมก็จะไม่แปลกใจเลย ว่าคนเป็นจำนวนมาก จะไม่รู้ว่าได้เจอกับอะไร เพราะสนใจแต่ตัวเองจนไม่ละเอียดพอจะรับรู้ตัวตน/จิตใจของผู้อื่น

« « Prev : จิตใจอันขาดพร่อง

Next : สวนป่าจากมุมมองของผู้ที่ไม่เคยไป » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "จิตใจอันสมบูรณ์"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.061184167861938 sec
Sidebar: 0.21247792243958 sec