โคลงสุภาษิต โสฬศไตรยางค์

โดย Logos เมื่อ 23 October 2012 เวลา 10:35 ในหมวดหมู่ ดนตรี ศิลปะ วรรณกรรม บันเทิง #
อ่าน: 7130

เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นำมาแสดงในวันนี้เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช

เป็นโคลงเตือนใจ 16 หมวด แต่ละหมวดชี้ 3 ประเด็น ค้น Google ดูแล้ว ไม่ปรากฏเนื้อความให้อ่านได้ เจอแต่ฉบับ pdf ที่ศูนย์สารนิเทศมนุษยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ผมจึงนำมาพิมพ์ใหม่โดยคงตัวสะกดไว้ตามแบบเมื่อการพิมพ์ในปี 2468

ปราชญ์แสดงดำริห์ด้วย ไตรยางค์
โสฬศหมดหมวดปาง ก่อนอ้าง
เปนมาติกาทาง บัณฑิต แสวงเอย
หวังสวัสดิ์ขจัดทุกข์สร้าง สืบสร้องกุศล

—-

สามสิ่งควรรัก
ความกล้า ความสุภาพ ความรักใคร่

๏ ควรกล้ากล้ากล่าวถ้อย ทั้งหทัย แท้แฮ
สุวภาพพจนภายใน จิตรพร้อม
ความรักประจักษ์ใจ จริงแน่ นอนฤๅ
สามสิ่งควรรักน้อม จิตรให้สนิทจริง

—-

สามสิ่งควรชม
อำนาจปัญญา เกียรติยศ มีมารยาทดี

๏ ปัญญาสติล้ำ เลิศญาณ
อำนาจศักดิ์ศฤงคาร มั่งขั้ง
มีมารยาทเรียบเสี่ยมสาร เสงี่ยมเงื่อน งามนอ
สามสิ่งควรจักตั้ง แต่ซ้องสรรเสริญ

—-

สามสิ่งควรเกลียด
ความดุร้าย ความหยิ่งกำเริบ อกตัญญู

๏ ใจบาปจิตรหยาบร้าย ทารุณ
กำเริบเอิบเกินสกุล หยิ่งก้อ
อีกหนึ่งห่อนรู้คุณ ใครปลูก ฝังแฮ
สามสิ่งควรเกลียดท้อ จิตรแท้อย่าสมาน

—-

สามสิ่งควรรังเกียจติเตียน
ชั่วเลวทราม มารยา ฤษยา

๏ ใจชั่วชาติต่ำช้า ทรชน
ทุจริตมารยาปน ปกไว้
หังส์จิตรคิดเกลียดคน ดีกว่า ตัวแฮ
สามส่วนความเกลียดใกล้ เกลียดซ้องสมาคม

—-

สามสิ่งควรเคารพ
ศาสนา ยุติธรรม ความประพฤติเปนประโยชน์ทั่วไปไม่ฉเพาะตัวเอง

๏ ศาสนาสอนสั่งให้ ประพฤติดี
หนึ่งยุติธรรมไป่มี เลือกผู้
ประพฤติเพื่อประโยชน์ศรี สวัสดิ์ทั่ว กันแฮ
สามสิ่งควรรู้รอบ เคารพเรื้องเจริญคุณ

—-

สามสิ่งควรยินดี
งาม ตรงตรง ไทยแก่ตน

๏ สรรพางค์โสภาคย์พร้อม ธัญลักษณ์
ภาษิตจิตรประจักษ์ ซื่อพร้อม
เปนสุขโสตตนรัก การชอบ ธรรมนา
สามสิ่งความชักน้อม จิตรให้ยินดี

—-

สามสิ่งควรปรารถนา
ความสุขสบาย มิตรสหายที่ดีดี ใจสบายปรุโปร่ง

๏ สุขกายวายโรคร้อน รำคาญ
มากเพื่อนผู้วานการ ชีพได้
จิตรแผ้วผ่องสำราญ รมย์สุข เกษมแฮ
สามสิ่งควรจักให้ รีบร้อนปรารถนา

—-

สามสิ่งควรอ้อนวอนขอ
ความเชื่อถือ ความสงบ ใจบริสุทธิ์

๏ ศรัทธาทำจิตรหมั้น คงตรง
สงบรงับดับประสงค์ สิ่งเศร้า
จิตรสอาดปราศสิ่งพะวง วุ่นขุ่น หมองแฮ
สามส่วนควรใฝ่เฝ้า แต่ตั้งอธิฐาน

—-

สามสิ่งควรนับถือ
ปัญญา ฉลาด มั่นคง

๏ ปัญญาตรองตริล้ำ ฦกหลาย
ฉลาดยิ่งสิ่งแยบคาย คาดรู้
มั่นคงไม่คืนคลาย คลอนกลับ กลายแฮ
สามสิ่งควรกอบกู้ กับผู้นับถือ

—-

สามสิ่งควรจะชอบ
ใจอารีสุจริต ใจดี สนุกเบิกบานพร้อมเพรียง

๏ สุจริตจิตรโอบอ้อม อารี
ใจโปร่งปราศราคี ขุ่นข้อง
สิ่งเกษมสุขเปรมปรี ดาพรั่ง พร้อมแฮ
สามสิ่งสมควรต้อง ชอบต้องยินดี

—-

สามสิ่งควรสงสัย
ยอ หน้าเนื้อใจเสือ กลับกลอก

๏ คำยอยกย่องเที้ยร ทุกประการ
พักตร์จิตรผิดกันประมาณ ยากรู้
เร็วรักผลักพลันขาน คำกลับ พลันฤๅ
สามส่วนควรแล้วผู้ พะพ้องพึงแคลง

—-

สามสิ่งควรละ
เกียจคร้าน วาจาฟั่นเฝือ หยอกหยาบแลแสลง ฤๅขัดคอ

๏ เกียจคร้านการท่านทั้ง การตน ก็ดี
พูดมากเปล่าเปลืองปน ปดเหล้น
คำแสลงเสียดแทงระคน คำหยาบ หยอกฤๅ
สามสิ่งควรทิ้งเว้น ขาดสิ้นสันดาน

—-

สามสิ่งควรกระทำให้มี
หนังสือดีดี เพื่อนดี ใจเย็นดี

๏ หนังสือสอนสั่งข้อ วิทยา
เว้นบาปเสาะกัลยาณ์ มิตรไว้
หนึ่งขาดปราศโทษา คติห่อ ใจเฮย
สามสิ่งควรมีให้ มากหยั้งยืนเจริญ

—-

สามสิ่งควรจะหวงแหนฤๅต่อสู้เพื่อรักษา
ชื่อเสียงยศศักดิ์ บ้านเมืองของตน มิตรสหาย

๏ ความดีมีชื่อทั้ง ยศถา ศักดิ์เฮย
ประเทศเกิดกุลพงศา อยู่ยั้ง
คนรักร่วมอัธยา ศรัยสุข ทุกข์แฮ
สามสิ่งควรสงวนตั้ง ต่อสู้ผู้เบียฬ

—-

สามสิ่งควรครองไว้
กิริยาที่เปนในใจ มักง่าย วาจา

๏ อาการอันเกิดด้วย น้ำใจ แปรฤๅ
ใจซึ่งรีบเร็วไว ก่อนรู้
วาจาจักพูดใน กิจสบ สรรพแฮ
สามสิ่งจำทั่วผู้ พิทักษ์หมั้นครองรวัง

—-

สามสิ่งควรเตรียมเพื่อ
อนิจัง ชรา มรณะ

๏ สิ่งใดในโลกล้วน เปลี่ยนแปลง
หนึ่งชราหย่อนแรง เร่งร้น
ความตายติดตามแสวง ทำชีพ ประลัยเฮย
สามส่วนควรคิดค้น คติรู้เตรียมคอย

๏ จบสารสิบหกเค้า คเนนับ หมวดแฮ
หมวดละสามคิดสรรพ เสร็จสิ้น
เปนสี่สิบแปดฉบับ บอกเยี่ยง อย่างแฮ
ตามแบบบ่ขาดหวิ้น เสร็จแล้วบริบูรณ์

« « Prev : อยู่สวนป่ามาครบเดือนแล้ว

Next : โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "โคลงสุภาษิต โสฬศไตรยางค์"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.15311002731323 sec
Sidebar: 0.26283288002014 sec