บ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์

อ่าน: 3312

บ้านโนนขวางทำการเกษตร แต่แหล่งน้ำอยู่ต่ำกว่าพื้นที่ของชาวบ้าน

ปัญหาด้านทรัพยากรน้ำชุมชน

  • พยากรณ์น้ำ เคยน้ำท่วมอยู่ครั้งหนึ่ง ขาดแหล่งน้ำกักเก็บ ไม่สามารถเก็บน้ำได้
  • พยากรณ์ดิน ดินเค็มดินดาน หน้าดินถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ตลิ่งถูกกัดเซาะ
  • ป่าไม้ถูกทำลาย พื้นที่ป่าไม้ เหลือเพียง 10% (เกณฑ์มาตรฐาน 25%)
  • แห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำ
  • แหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ
  • แหล่งน้ำธรรมชาติตื้นเขิน
  • แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นชำรุด เสียหาย เก็บน้ำไม่ได้
  • ดินเสื่อมคุณภาพ เค็ม กรดในดิน ดินดาน หน้าดินถูกกัดเซาะ ดินตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย พื้นที่ร่องน้ำที่แห้งแล้ง ถูกบุกรุกที่ดินทำกิน
  • พื้นที่ป่าถูกบุกรุก ถูกทำลาย

ข้อมูลอื่นเกี่ยวกับพื้นที่ ปัญหา และวิธีแก้ไข

ภาพกิจกรรมชุมชนบ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์

« « Prev : ความสุขที่ถูกมองข้าม

Next : “หมาผมหาย” (ไม่ใช่ของผมหรอกครับ) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "บ้านโนนขวาง จ.บุรีรัมย์"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10756397247314 sec
Sidebar: 0.20801401138306 sec