รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับการจัดการภัยพิบัติ

โดย Logos เมื่อ 7 January 2011 เวลา 0:04 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 3158

เมื่อวานนี้ สำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (บอ.) กระทรวงไอซีที ได้มีการประชุมร่วมกับมูลนิธิโอเพ่นแคร์ เพื่อเรียนรู้แนวคิดและระบบงานของแต่ละฝ่าย สืบเนื่องจากคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ และติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดทำมาตรฐานข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ

ทาง บอ. นำทีมมาโดย ดร.สมนึก คีรีโต ที่ปรึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังในเรื่องนี้ แม้ว่ากรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติซึ่งเพิ่งทำเสร็จไป จะยังไม่มีรายละเอียดเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติ แต่ว่าอาจเพิ่มได้ไม่ยากนักตามความจำเป็น

แนวทางของทั้งสองฝ่าย ไม่ต่างอะไรกันมาก กล่าวคือเป็นกรอบความร่วมมือ มีข้อกำหนดทางเทคนิคเป็นรายละเอียด (ไม่ใช่ข้อกำหนดทางเทคนิค ที่เขียนไว้เพื่อให้ร่วมมือกันได้)

เป็นเรื่องดีที่ภาครัฐสนใจเรื่องนี้อย่างจริงจัง ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2553

คราวนี้คงเดินหน้าได้เต็มที่นะครับ

ที่จริงแล้ว ก็น่าคิดว่า (1) ทำไมต้องรอมติ ครม. (2) ถ้าไม่มีมติ ครม. เดินหน้าไม่ได้หรือ (3) ทำไมจึงไม่มีมติ ครม.ออกมาก่อนหน้านี้

ผมลองตอบดูนะครับ ข้อ 1 + 2 อำนาจของภาครัฐ มาจากกฏหมาย (ฮิ้ววววว) กฏหมายการแบ่งส่วนราชการ ทั้ง พรบ. พรฎ. และกฏกระทรวง กำหนดขอบเขตอำนาจดำเนินการเอาไว้อย่างชัดเจน เรื่องบางเรื่องที่น่าทำแต่ไม่ได้อยู่ในขอบเขตอำนาจ ส่วนราชการไม่สามารถทำได้ อีกทั้งการแบ่งส่วนราชการ ไม่ทีพื้นที่ทับซ้อน เวลาติดต่อราชการ ถึงได้ต้องวุ่นวายอย่างที่เป็นมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ดังนั้นเมื่อไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจที่เห็นได้อย่างชัดเจน จึงไม่มีส่วนราชการไหนทำ ไม่ว่ามันจะน่าทำแค่ไหน ไม่ว่าจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างไร

ข้อ 3 ตอบไม่ได้ครับ แต่ไม่สำคัญแล้ว เพราะอดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้

แล้วมีมติ ครม.ออกมา มี 6 นโยบาย และ 6 มาตรการ (แนวทาง นโยบาย และมาตรการการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ) เปิดช่องให้เกิดความร่วมมือกับ “ภาคเอกชน” ได้นะครับ อันนี้เหมือนกับเป็นคำสั่งไปยังทุกกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตาม — นโยบาย 2.2 มาตรการ 3.2 คือแผนที่สถานการณ์; นโยบาย 2.3 มาตรการ 3.5 และ 3.6 คือความร่วมมือกับภาคประชาชน; นโยบาย 2.4 มาตรการ 3.4 คือการสื่อสารฉุกเฉิน ซึ่งผมคิดว่าแบบที่เป็นอยู่นั้น ไม่ตรงตามคำแนะนำของ ITU/ESCAP โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 6 และ 7 ในนี้ครับ คือแค่นำระบบสื่อสารกลับมานั้น ไม่น่าจะพอ

แม้มีมติ ครม.ออกมาแล้ว เวลาทำจริงๆ ก็อาจไม่เป็นไปอย่างที่ควรจะเป็น ถึงอย่างไรก็ตาม ก็เป็นการเริ่มขยับไปในทิศทางที่ควรจะเป็น อะไรที่ยังไม่เป็นไปแบบที่ควรจะเป็น ก็ค่อยๆ เสนอแนะร่วมกันพัฒนาไปนะครับ (เรื่องนี้ต่างกับการเรียกร้องในแง่ที่ว่าการเรียกร้องนั้น พูดอย่างเดียวให้คนอื่นทำ)

« « Prev : CSR ภาคประชาชน

Next : ถ้าจะมีอนาคต ต้องผ่านปัจจุบันให้ได้ก่อน » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์กับการจัดการภัยพิบัติ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.069444894790649 sec
Sidebar: 0.13923907279968 sec