การล่มสลายของประชาธิปไตย

โดย Logos เมื่อ 23 March 2009 เวลา 0:13 ในหมวดหมู่ การเมือง การปกครอง กฏหมาย, สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 4086

เป็นบันทึกรีไซเคิลอีกแล้วครับ

มีผู้กล่าวว่า Alexander Fraser Tytler หรือ Lord Woodhouselee (1747-1813) เป็นผู้เขียนไว้ใน The Fall of Athenian Republic การล่มสลายของสาธารณรัฐเอเธนส์ (ต้นแบบประชาธิปไตย) ว่า

A democracy is always temporary in nature; it simply cannot exist as a permanent form of government. A democracy will continue to exist up until the time that voters discover that they can vote themselves generous gifts from the public treasury. From that moment on, the majority always votes for the candidates who promise the most benefits from the public treasury, with the result that every democracy will finally collapse due to loose fiscal policy, which is always followed by a dictatorship.

กล่าวโดยย่อ คือประชาธิปไตยล่มสลายด้วยประชานิยม ผู้ออกเสียงลงคะแนนเองนั่นแหละ ที่เลือกทำลายประชาธิปไตยโดยการโหวตให้กับคนที่สัญญาว่าจะให้สูงสุด สถานการณ์แบบนี้ มักจบลงด้วยการปกครองแบบเผด็จการอยู่เสมอๆ

และมี Quote อีกอันหนึ่ง โดย Tytler เช่นกัน กล่าวว่า

The average age of the worlds greatest civilizations from the beginning of history has been about 200 years. During those 200 years, these nations always progressed through the following sequence:

 • From Bondage to spiritual faith; (จากความผูกพัน สู่ศรัทธา)
 • From spiritual faith to great courage; (จากศรัทธา สู่ความกล้า)
 • From courage to liberty; (จากความกล้า สู่เสรีภาพ)
 • From liberty to abundance; (จากเสรีภาพ สู่ความอุดมสมบูรณ์)
 • From abundance to complacency; (จากความอุดมสมบูรณ์ สู่ความพึงพอใจ)
 • From complacency to apathy; (จากความพึงพอใจ สู่การขาดความเอาใจใส่)
 • From apathy to dependence; (จากการขาดความเอาใจใส่ สู่ภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้)
 • From dependence back into bondage. (จากภาวะช่วยตัวเองไม่ได้ ย้อนกลับสู่ความผูกพัน)

เอกสารอ้างอิง

« « Prev : โลกร้อน กับการศึกษาการเปลี่ยนแปลงส่วนที่ถูกปกคลุมโดยน้ำแข็ง และบรรยากาศ

Next : เกลือ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

1 ความคิดเห็น

 • #1 Lin Hui ให้ความคิดเห็นเมื่อ 23 March 2009 เวลา 9:15

  เป็นสัจธรรมโดยแท้ มีนักประชาธิปไตย หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตระหนักรู้ และนำสิ่งเหล่านี้ลงสู่รากหญ้าประชาธิปไตย


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.26490187644958 sec
Sidebar: 0.19997310638428 sec