เข้าใจก่อน จึงจะคาดหวังได้

อ่าน: 2772

ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ในฐานะของกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (กยน.) ให้สัมภาษณ์รายการเจาะข่าวเด่น ทางไทยทีวีสีช่อง 3 เมื่อวันที่ 25 ที่ผ่านมา ซึ่งถ้าหากสื่อให้เวลาแก่อาจารย์โดยไม่แย่งพูดแย่งแปลมากนัก ผู้ชมก็จะได้ข้อเท็จจริง และนำไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องได้ครับ

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร มีข้อมูลมากมายจากการประสานข้ามกรม ข้ามกระทรวง มีเป้าประสงค์ทางด้านการจัดการทรัพยากรน้ำด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน มีกรอบที่ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ใช่ขอบเขตของอำนาจและการจัดซื้อ

ลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ จึงไม่ใช่เชิญรัฐมนตรี อธิบดี ผู้อำนวยการมาประชุมร่วมกันสี่สิบคน พูดได้คนละห้านาที หรือมาประชุมเพื่อเป็นเกียรติแก่ที่ประชุมแล้วไม่ได้พูดสักแอะ แต่เป็นการเอาข้อเท็จจริงต่างๆ มาร่วมกันพิจารณา ใช้เวลาเท่าที่จำเป็น แยกกลุ่มย่อยก็ได้ จนเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น แล้วสื่อสารออกมาเป็นภาษามนุษย์ให้ประชาชนเข้าใจครับ คงไม่ง่ายหรอกที่จะหาคนที่มีความรอบรู้จริงหลายด้าน มาให้ข้อเท็จจริงแก่ประชาชน แต่ก็คงไม่แร้นแค้นขนาดหาไม่ได้

ถ้าหากมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ความคาดหวังก็จะไม่เพ้อเจ้อ สังคมไทยน่าจะได้บทเรียนกับคำสัญญาแบบนี้แล้วนะครับ

อาจารย์สรุปไว้ใน 30 วินาทีสุดท้ายว่า

“…การแก้ปัญหาน้ำเที่ยวนี้ เป็นปัญหาระดับชาติ คำว่าระดับชาตินี่ ไม่ใช่ไปทวงถามจากรัฐบาลอย่างเดียว แน่นอนว่ารัฐบาลต้องเป็นผู้นำ แต่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องซึ่งทุกส่วนของสังคม ต้องลงมาช่วยกัน ช่วยกันแก้ ช่วยกันทำ.”

« « Prev : ปั๊มน้ำที่ใช้อากาศ

Next : บำบัดน้ำเสีย เติมออกซิเจนในน้ำ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "เข้าใจก่อน จึงจะคาดหวังได้"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.16984701156616 sec
Sidebar: 0.22738695144653 sec