ทุนค่าสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น

โดย Logos เมื่อ 2 June 2011 เวลา 0:43 ในหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 2725

จากบทเรียนการบรรเทาทุกข์ในรอบปีที่ผ่านมา เครื่องมือสื่อสารที่พึ่งได้ดีในกรณีที่โครงสร้างพื้นฐานทางโทรคมนาคมใช้งานไม่ได้ คือวิทยุสมัครเล่น แต่โดยเหตุที่กิจการวิทยุสมัครเล่น ใช้ความถี่วิทยุซึ่งรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในมาตรา 47 ว่า

มาตรา 47 คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน์ และวิทยุโทรคมนาคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ ตามวรรคหนึ่งและกำกับดูแลการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับท้องถิ่นทั้งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม ความมั่นคงของรัฐและประโยชน์สาธารณะอื่น และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) จะเปิดการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นเบื้องต้นขึ้นทั่วประเทศ ตามกำหนดนี้ ซึ่งหมายความว่าก่อนที่จะใช้วิทยุสมัครเล่นได้ ก็จะต้องสอบเพื่อรับใบประกาศนียบัตรนักวิทยุสมัครเล่นให้ได้ก่อน

ศูนย์ประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (thaiflood.com) และมูลนิธิโอเพ่นแคร์ (opencare.org) มีความเห็นร่วมกันว่าเรื่องนี้มีความจำเป็นต่อการแจ้งเตือนภัย การติดต่อสื่อสาระหว่างที่เกิดภัย ประสานงานในช่วงของการฟื้นฟู ตลอดจนเป็นช่องทางการสื่อสารฉุกเฉิน

การสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น มีค่าสมัครสอบ และเพื่อไม่ให้เป็นภาระจนเกินไป แก่อาสาสมัครที่สนใจในวิทยุสมัครเล่น จึงเปิดให้อาสาสมัครผู้สนใจ ติดต่อขอรับทุนค่าสมัครสอบได้ จำนวน 10 ทุน

อาสาสมัครที่ต้องการจะใช้วิทยุสมัครเล่นอย่างจริงจัง กรุณาติดต่อผู้ดูแลเว็บ thaiflood.com ส่งประสบการณ์งานอาสาสมัคร พื้นที่อาศัยที่อยู่ ไปที่ webm...@thaiflood.com (คลิกที่ … ) เพื่อขอรับทุน

ค่าสมัครสอบเป็นเพียงต้นทุนส่วนหนึ่ง ซึ่งค่าวิทยุจะ “แพง” กว่าค่าสมัครสอบอีก… แต่จะซื้อเครื่องวิทยุไม่ได้หากไม่มีประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น… ดังนั้นก็ขอให้ทำไปตามขั้นตอนทีละเรื่อง

ผู้ขอรับทุนที่มีกำลังพอจะจ่ายค่าสมัครสอบได้เอง ก็ขอให้นึกถึงผู้ที่ไม่มีกำลังพอด้วยครับ

« « Prev : พูดไม่ออก…ร้องได้อย่างเดียว…

Next : พระราชดำรัส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "ทุนค่าสมัครสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.0987229347229 sec
Sidebar: 0.1431770324707 sec