บทเรียนเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวด

โดย Logos เมื่อ 2 December 2008 เวลา 0:04 ในหมวดหมู่ สังคม ชุมชน ครอบครัว #
อ่าน: 3361

โลกได้รับบทเรียนเกี่ยวกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวด (Critical Infrastructure) จากการยึดสนามบินในกรุงเทพสองแห่ง ทำให้การคมนาคมทางอากาศและการขนส่งสินค้า ชะงักไปหมด

ผมไม่ประสงค์จะให้บันทึกนี้เป็นเรื่องทางการเมือง แต่อยากชี้ให้เห็นว่ามีความบกพร่องในระบบความคิด และความผิดพลาดในการจัดลำดับความสำคัญ เกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวด

Critical infrastructure is a term used by governments to describe assets that are essential for the functioning of a society and economy.

ในประเทศไทยคณะอนุกรรมการด้านความมั่นคง ของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แบ่งกลุ่มองค์กร และหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเป็น 8 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มไฟฟ้า พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติ
  2. กลุ่มเกษตรกรรม อาหาร น้ำ และยา
  3. กลุ่มการเงิน การคลัง การธนาคาร การประกันภัย และหลักทรัพย์
  4. กลุ่มสื่อสาร โทรคมนาคม ขนส่ง และสื่อสารมวลชน
  5. กลุ่มข้อมูลสารสนเทศ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. กลุ่มความมั่นคงของประเทศ
  7. กลุ่มความสงบสุขของสังคม
  8. กลุ่มองค์กรภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาล

โดยแบ่งระดับความรุนแรงหลายมิติ (เมื่อบริการพื้นฐานนั้นหายไป) เช่น

ด้านบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
* กระทบผู้ใช้จำนวนประมาณน้อยกว่า 10,000 คน จัดเป็นระดับ Low
* กระทบผู้ใช้จำนวนประมาณ 10,000 - 100,000 คน จัดเป็นระดับ Moderate
* กระทบผู้ใช้จำนวนประมาณมากกว่า 100,000 คน จัดเป็นระดับ High

ด้านความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้ใช้งาน
* ไม่ได้รับผลกระทบด้านความเจ็บป่วย จัดเป็นระดับ Low
* หากบาดเจ็บ หรือ ป่วย 1 คน จัดเป็นระดับ Moderate
* หากเสียชีวิตเพียง 1 คน จัดเป็นระดับ High

ด้านมูลค่าความเสียหายโดยตรงของผู้ใช้บริการ
* หากเสียหายทางธุรกิจต่อวันมูลค่าประมาณ 1 ล้านบาท จัดเป็นระดับ Low
* หากเสียหายทางธุรกิจต่อวันมูลค่าระหว่าง ประมาณ 1- 100 ล้านบาท จัดเป็นระดับ Moderate
* หากเสียหายทางธุรกิจต่อวันมูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาท จัดเป็นระดับ High

ด้านผลกระทบทางด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประเทศ

ประเด็นอยู่ตรงนี้ล่ะครับ ผมคิดว่าที่กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทำออกมานั้นดีมาก แต่จะเกิดผลหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นกับการออกกฏหมาย หรือกฏเกณฑ์มาบังคับหรอกครับ ควรจะเกิดจากความตระหนักรู้ในความสำคัญ และความสำนึกรับผิดชอบของผู้ที่ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะจัดแผนสำรอง ฝึกซ้อมเป็นประจำ เพื่อไม่ให้เกิดการตื่นตระหนก แต่ละหน่วยงาน จำเป็นต้องมีแผนสำรองของตนเอง

ถึงไม่ได้ดูแลโครงสร้างพื้นฐาน (ที่สำคัญยิ่งยวด) แต่ถ้าไม่ตั้งตนอยู่ในความประมาท หน่วยงานที่เราทำอยู่ ก็น่าจะพิจารณาถึงแผนสำรองฉุกเฉินเช่นเดียวกันครับ

« « Prev : ใครน่ะ?

Next : อริยะกลัวเหตุ ปุถุชนกลัวผล » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "บทเรียนเกี่ยวกับการจัดการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งยวด"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.28000783920288 sec
Sidebar: 0.29604816436768 sec