สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ

โดย Logos เมื่อ 14 October 2010 เวลา 18:04 ในหมวดหมู่ ภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ #
อ่าน: 6806

สหรัฐมีระบบการปกครองแบบหนึ่ง ซึ่งเชื่อว่าผู้ปกครองสูงสุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน จะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนด้วยความรับผิดชอบ ถูกทำนองคลองธรรม และถูกกฏหมาย เป็นประมุขของประเทศ

ประธานาธิบดีสหรัฐท่านปัจจุบันเป็นท่านที่ 44 ประธานาธิบดีแต่ละท่าน ต่างก็สื่อสารกับประชาชนเป็นประจำ ในบรรดาสุนทรพจน์ทั้งหลายจากประธานาธิบดีทุกท่านนั้น มีอยู่อันหนึ่งซึ่งคนอเมริกันเอง เป็นผู้เลือกว่าเป็นสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดในบรรดาสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีทั้งหมด

สุนทรพจน์นั้นคือ Lincoln’s Gettysberg Address ยาวเพียงสองนาที ซึ่งได้กล่าวในบ่ายวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2406 ที่สุสานทหารแห่งชาติเก็ตตี้ส์เบิร์ก มลรัฐเพนซิลเวเนีย

เมืองเก็ตตี้ส์เบิร์กนั้นกล่าวได้ว่า เป็นสถานที่ของการสู้รบครั้งตัดสินของสงครามกลางเมืองของสหรัฐ

Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent a new nation, conceived in liberty, and dedicated to the proposition that all men are created equal.

Now we are engaged in a great civil war, testing whether that nation, or any nation, so conceived and so dedicated, can long endure. We are met on a great battle-field of that war. We have come to dedicate a portion of that field, as a final resting place for those who here gave their lives that that nation might live. It is altogether fitting and proper that we should do this.

But, in a larger sense, we can not dedicate, we can not consecrate, we can not hallow this ground. The brave men, living and dead, who struggled here, have consecrated it, far above our poor power to add or detract. The world will little note, nor long remember what we say here, but it can never forget what they did here. It is for us the living, rather, to be dedicated here to the unfinished work which they who fought here have thus far so nobly advanced. It is rather for us to be here dedicated to the great task remaining before us—that from these honored dead we take increased devotion to that cause for which they gave the last full measure of devotion—that we here highly resolve that these dead shall not have died in vain—that this nation, under God, shall have a new birth of freedom—and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.

ถ้าแปลแล้วอาจเสียอรรถรสในภาษาครับ แต่อธิบายไว้หน่อยก็ได้ครับ ว่า score คือหน่วยวัดเวลาเท่ากับยี่สิบปี four score and seven years คือเวลา 87 ปี จากขณะที่พูด (ค.ศ. 1863) ซึ่งจะย้อนกลับไปสู่จุดกำเนิดของสหรัฐอเมริกาในปี ค.ศ. 1776

สิ่งที่น่าสนใจในสุนทรพจน์นี้คือ

  • ไม่พูดเรื่องชนะหรือแพ้ (แพ้ทั้งคู่)
  • ยกย่องผู้สูญเสียทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
  • เตือนว่ายังมีเป้าหมายร่วมที่ยังไม่ลุล่วง ยังมีงานที่ต้องช่วยกันทำ เพื่อไม่ให้ผู้เสียสละตายฟรี

« « Prev : งาน Ignite Thailand++ ครั้งที่ 2

Next : นักการศึกษา วิพากษ์การศึกษา » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "สุนทรพจน์ของประธานาธิบดีที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10078716278076 sec
Sidebar: 0.17837595939636 sec