โลกเปลี่ยน

โดย Logos เมื่อ 10 October 2010 เวลา 21:45 ในหมวดหมู่ การจัดการความรู้ #
อ่าน: 2593

โลกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยล่ะครับ แผ่นดินที่เห็นว่าหยุดนิ่ง ที่จริงแล้วก็ค่อยๆ ขยับทีละน้อย

วิดีโอชุดนี้เป็นเรื่องทางธรณีวิทยา แสดงตำแหน่งของทวีปต่างๆ ที่เคลื่อนที่และเปลี่ยนแปลงไประหว่าง 400 ล้านปีที่แล้วไปจน 250 ล้านปีในอนาคต

650 Million Years In 1:20 Min.
Uploaded by xchristox. - Technology reviews and science news videos.

ถึงแม้ว่าคงจะไม่มีใครที่อ่านบันทึกนี้ มีอายุยืนยาวพอที่ยืนยันว่าเมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนเป็นอย่างไร หรือว่าคิดจะอยู่ต่อไปอีกหลายร้อยล้านปีเพื่อรอดูว่าจะเป็นไปตามที่ทำนายไว้หรือไม่ แต่ก็มีวิดีโออีกชุดหนึ่งซึ่งแสดงประมาณการจราจรทางอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์เคลื่อนย้ายตัวเองไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่ออะไรก็แล้วแต่ตลอด 24 ชั่วโมง และทั่วโลก

World Air Traffic Over 24 Hours

เวลาที่ตั้งเป้าหมายวาดฝันของประเทศ จะเป็นศูนย์กลางของอะไรสักอย่าง เช่นการบิน ลองดูข้อมูลกันหน่อยดีไหมครับ  อย่าเอาแบบสร้างสนามบินไว้ไม่เกินหนึ่งเมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเลยครับ หวาดเสียว

« « Prev : นักเศรษฐศาสตร์ถาม: เศรษฐกิจเพื่ออะไร

Next : ไปขึ้นเรือใบ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

4 ความคิดเห็น

 • #1 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 October 2010 เวลา 6:20

  ฝรั่งเตรียมเรื่องราวมาอธิบายได้ดีและล้ำลึกเหลือเกิน
  ทำให้ปลง ใดๆในโลกล้วนอนิจจัง
  ทำให้เอาไปคิดต่อได้ตามจริตของแต่ละคน

 • #2 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 October 2010 เวลา 6:24
  บางเรื่องก็ทำให้นั่งหัวเราะนะครับ
 • #3 BM.chaiwut ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 October 2010 เวลา 9:10

  ภาพและเรื่องราวทำนองนี้ เคยผ่านหูผ่านตาหลายครั้งแล้ว ก็ไม่คิดอะไรมาก….

  ตอนนี้ ที่วัดกำลังถ่มดินเพื่อจะสร้างวิหาร เมื่อวานก็คุยกันเรื่องผู้เชี่ยวชาญบอกว่าจะเกิดสึนามิสอง น้ำจะท่วมโลก … ฯลฯ ก็คุยกันว่า ถ้าเราสนใจแต่เรื่องทำนองนี้ ก็คงไม่ต้องทำอะไร แต่บางคนก็บอกว่า ฟังๆ ให้บ้างก็ดีเหมือนกัน…

  ชีวิตอยู่ได้ด้วยศรัทธา ศรัทธาเป็นเพื่อนสอง ศรัทธาเป็นทรัพย์ประเสริฐที่สุด… ถ้าคนเราไม่มีศรัทธาคือความเชื่อบางอย่างแล้วก็อาจไร้จุดมุ่งหมาย ทำอะไรก็อาจไม่จริงจริงจัง…

  (……………)

  เจริญพร

 • #4 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 October 2010 เวลา 13:13
  [๕] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้

  สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ใกล้พระนครสาวัตถี ครั้งนั้นแล ครั้นปฐมยามล่วงไปเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนัก ยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างไสว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วยืนอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ครั้นแล้ว ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า

  [๖] เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ผู้หวังความสวัสดี ได้พากันคิดมงคลทั้งหลาย ขอพระองค์จงตรัสอุดมมงคล

  พระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถาตอบว่า

  * การไม่คบคนพาล ๑ การคบบัณฑิต ๑ การบูชาบุคคลที่ควรบูชา ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * การอยู่ในประเทศอันสมควร ๑ความเป็นผู้มีบุญอันกระทำแล้วในกาลก่อน ๑ การตั้งตนไว้ชอบ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * พาหุสัจจะ ๑ ศิลป ๑ วินัยที่ศึกษาดีแล้ว ๑ วาจาสุภาสิต ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * การบำรุงมารดาบิดา ๑ การสงเคราะห์บุตรภรรยา ๑ การงานอันไม่อากูล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * ทาน ๑ การประพฤติธรรม ๑การสงเคราะห์ญาติ ๑ กรรมอันไม่มีโทษ ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * การงดการเว้นจากบาป ๑ ความสำรวมจากการดื่มน้ำเมา ๑ ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * ความเคารพ ๑ ความประพฤติถ่อมตน ๑ ความสันโดษ ๑ความกตัญญู ๑ การฟังธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่าง่าย ๑ การได้เห็นสมณะทั้งหลาย ๑ การสนทนาธรรมโดยกาล ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * ความเพียร ๑ พรหมจรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจ ๑ การกระทำนิพพานให้แจ้ง ๑ นี้เป็นอุดมมงคล
  * จิตของผู้ใดอันโลกธรรมทั้งหลายถูกต้องแล้ว ย่อมไม่หวั่นไหว ๑ ไม่เศร้าโศก ๑ ปราศจากธุลี ๑ เป็นจิตเกษม ๑ นี้เป็นอุดมมงคล

  เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทำมงคลเช่นนี้แล้ว เป็นผู้ไม่ปราชัยในข้าศึกทุกหมู่เหล่า ย่อมถึงความสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นอุดมมงคลของเทวดาและมนุษย์เหล่านั้น ฯ


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.10798692703247 sec
Sidebar: 0.16129612922668 sec