ครูโบตัน!

อ่าน: 2724

พฤติกรรมที่ถือว่าหนักหนาของนักศึกษาคือการขาดเรียนหรือมาเรียนสายโดยไม่มีเหตุอันควร ครูปูถือว่าเป็นสัญญาณแรกของอีกหลาย ๆ ปัญหา ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ระบบการบริหารจัดการโดยรวม ระบบการดูแลช่วยเหลือ ศักยภาพของครู สภาพความพร้อมของนักศึกษาหรือระดับความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง

ถ้าการเรียนการสอนสนุกสนานมีประสิทธิภาพ เด็ก ๆ ได้รับทั้งความรู้และความประทับใจ กิจกรรมต่าง ๆ ที่สถานศึกษาจัดขึ้นสอดรับกับความสนใจของนักศึกษาจริง อาจารย์ให้การดูแลใกล้ชิด สถานศึกษามีบรรยากาศน่าอยู่น่าเรียน ผู้ปกครองร่วมมือดูแลกวดขัน ประสานความร่วมมือกับอาจารย์ติดตามพัฒนาการด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ร่วมกันอย่างใกล้ชิด ก็มีความเป็นไปได้สูงว่านักศึกษาจะเกิดพัฒนาการตามศักยภาพจริงของตนได้และสำเร็จการศึกษาได้ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด

แบบติดตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผู้บริหารจะแสดงสถิติการขาด ลา มาสายของนักศึกษาแต่ละคนอย่างชัดเจน หากยังไม่มากนักอาจารย์ที่ปรึกษาจะบริหารจัดการมาเองก่อนเพราะเมื่อมีเวลาเรียนไม่พอก็จะหมดสิทธิ์เข้าสอบ ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่หรือผลการเรียนโดยรวมอาจไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนชั้น ต้องเรียนซ้ำชั้น นั่นอาจทำให้นักศึกษาเกิดความท้อแท้ หมดกำลังใจเลิกเรียนไปเลยก็เป็นได้  เพื่อไม่ให้ปัญหาลุกลามจึงมีการวางระบบส่งต่อไว้เป็นขั้น ๆ ถ้าสถิติสูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด ให้ส่งข้อมูลต่อมาให้กับหัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษาบริหารจัดการต่อ

ออกจากบ้านกี่โมง ไปกับใคร ไปกี่คน ใครบ้าง ไปรวมตัวกันที่ไหน มีใครอยู่ในกลุ่มบ้าง โทรบอกผู้ปกครองหรือเปล่า ผู้ปกครองว่ายังไงบ้าง เอาสตางค์ไปเท่าไหร่ เอารถใครไป  มีเพื่อนคนไหนรู้เรื่องนี้บ้าง ไปอยู่บ้านใครมา ใครเป็นคนให้สตางค์ ใครตามใจ ใครเป็นคนให้ท้ายในบ้าน ใครบ้างที่เอาเขาอยู่ ใครที่พูดแล้วเขาจะเชื่อจะฟัง จะลองตามไปดูได้ที่ไหนบ้าง ตอนนี้ติดสาวติดหนุ่มที่ไหน ส่งใครไปตามดีถึงจะไม่เตลิด มีแค่เรื่องเกมส์ บุหรี่เหล้าหรือเลยเถิดไปกว่านั้นแล้ว แค่ไหน ?

ถ้าเจอตัวก็ต้องเชิญผู้ปกครองมาพูดคุยทำความเข้าใจ มาสร้างข้อตกลงกันใหม่ สำรวจผลเสียที่เกิดขึ้น แล้ววางแผนปรับปรุง ส่งบำบัดรายงานตัวและส่งผลเป็นระยะ ๆ มารายงานตัวก่อนขึ้นเรียนทุกเช้าให้เห็นกับตาว่ามาแน่ บำเพ็ญประโยชน์กับส่วนงานต่าง ๆ เพื่อฝึกความรับผิดชอบ ยิ่งตื่นสายมากเท่าไหร่ก็ต้องกลับช้าเท่านั้น กลับไปจะได้หลับเป็นตาย ตื่นได้แต่เช้า อิอิอิ ช่วงเวลานี้นักศึกษายังได้ฉวยโอกาสติวและตามงานกับอาจารย์ทุก ๆ ท่านไปได้ด้วยนะ

จับย้ายที่อยู่ที่เดินทางได้สะดวกขึ้น เปลีี่ยนตัวผู้ปกครอง (ที่นักศึกษาเกรงใจมากกว่า)ครูตั้งนาฬิกาปลุกตัวเองแต่เช้า เพื่อตื่นขึ้นมาโทรปลุกนักศึกษาที่บ้านอยู่ไกล ๆ ก่อน ซื้อนาฬิกาปลุกให้ ขอตัวมาพักอยู่กับอาจารย์เพื่อปรับพฤติกรรมเสียเลยก็มี เพียงแต่ต้องดูความเหมาะสมหน่อย เรียกว่าทำกันทุกวิถีทางจนกว่านักศึกษาจะเปลีี่ยนพฤติกรรมล่ะค่ะ

หากปัญหาดังกล่าวยังไม่ดีขึ้นอีกหัวหน้างานอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องส่งต่อมายังผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา รายไหนถูกส่งมาถึงมือครูปูแปลว่าทุกคนส่ายหน้าเป็นพัดลมกันมาหมดทั้งโรงเรียนแล้ว วันนั้นก็ต้อง  To Do or To Die กันไปเลย บางโรงเรียนใช้เรื่องการตัดคะแนนเป็นเกณฑ์ เช่น เกณฑ์เท่านี้ต้องบำเพ็ญประโยชน์ เกณฑ์เท่านั้นต้องเชิญผู้ปกครอง เกณฑ์เท่านี้ต้องพักการเรียน เกณฑ์เท่านั้นต้องไล่ออกแล้วนะ

ครูปูไม่ได้เลือกบริหารจัดการแบบนั้นหรอกค่ะ

เพราะการออกแบบมาตรการต่าง ๆ ที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้องพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานขีดจำกัดต่าง ๆ ของนักศึกษาและครอบครัวประกอบกันไปด้วย จะไปใช้ตัวเลขเป็นเกณฑ์ดาด ๆ ในการกำหนดมาตรการหรือบทลงโทษกับเด็กวัยรุ่นที่ยังแปลงร่างไม่เสร็จ ยักแย่ยักยันกับพัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม

ครูปูยังมองไม่เห็นอำนาจจำแนกนะคะ

เด็กสองคนก่อการทะเลาะวิวาทกันแต่สภาพครอบครัวการอบรมเลี้ยงดูต่างกัน ระดับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ทัศนคติในเรื่องดังกล่าวต่างกัน ปฏิกริยาหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นต่างกัน ระดับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความรวดเร็วในการสรุปบทเรียนต่างกัน

ครูปูดำเนินการต่างกันค่ะ

แล้วแจ้งต่อหน้าผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาและตัวเด็กทั้งสองฝ่ายด้วยนะว่าดำเนินการต่างกันเพราะอะไร

เรียกว่าต้องออกแบบวิธีปฏิบัติให้เหมาะกับแต่ละกรณีไป

แล้วการดำเนินการแบบนี้ล่ะค่ะ ที่เหนื่อยจิ๊บ…เลย

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาพร้อมทั้งวิธีดำเนินการ ปรากฎชัดเจนในเอกสารมอบตัวที่ผู้ปกครองทุกท่านจะต้องอ่านและลงชื่อรับทราบ  พร้อมทั้งพูดคุยทำความเข้าใจกับผู้ปกครองตั้งแต่วันแรกที่สมัคร แจ้งทำความเข้าใจในที่ประชุมรวมตอนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แต่แรก  ผู้ปกครองส่วนใหญ่เข้าใจและเห็นชอบกับวิธีการต่าง ๆ พร้อมทั้งชื่นชมการดูแลอย่างใกล้ชิดและอบอุ่นของโรงเรียนมาโดยตลอด ที่โรงเรียนวันไหว้ครู วันเกิดครู เด็ก ๆ จะจำได้ ขนมเอยของฝากเอยจะเต็มโต๊ะครูแทบทุกโต๊ะ ผู้ปกครองไปไหนมาก็จะหิ้วขนมมาฝากแทบทุกเทศกาล  (โม้ซะหน่อย เหอ..เหอ..เหอ)

จะมีเฉพาะบางรายเท่านั้นล่ะค่ะที่ไม่เข้าใจ ไม่พยายามทำความเข้าใจหรือไม่อยากเข้าใจก็ไม่ทราบ

(อันนี้ไม่คาดหวังอะไรมาวางที่โต๊ะหรือใต้โต๊ะอะนะ :(  )

ไอ้เรื่องรักลูกตามวิสัยพ่อแม่นี่ไม่สงสัยค่ะ แต่ไอ้เรื่องตามใจลูกแล้วหันควั่บกลับมาตั้งแง่กับทางโรงเรียนหรือครูบาอาจารย์นี่ต้องคุยกันนาน สภาพการณ์หนึ่งที่โรงเรียนจะไม่รับประสานต่อเลยคือปฏิกริยาที่แสดงว่าไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เช่น การใช้อารมณ์ ใช้คำหยาบคาย ดูถูกดูแคลนครูหรือโรงเรียนต่อหน้าเด็ก

แล้วจริง ๆ มีน้อยรายมากที่เราล้มเหลวในการทำความเข้าใจ เพราะผู้ปกครองถือเป็นหัวใจของความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษา ต้องพยายามกันสุดความสามารถล่ะค่ะ ขณะเดียวกันบทบาทก็ต้องวางให้เหมาะ ศักดิ์ศรีครู ชื่อเสียงสถานศึกษาต้องอยู่ครบค่ะ

หากผู้ปกครองเห็นตรงกันกับทางโรงเรียน นักศึกษาก็มีโอกาสเฉไฉได้น้อย หากผู้ปกครองเสริมแรงนักศึกษาผิด ๆ เด็กก็จะมีความเข้าใจและมั่นใจในตัวเองแบบผิด ๆ ไปด้วย ถึงตอนนั้นก็ไม่ต้องไปหวังเรื่องการจะปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์อะไรทั้งนั้น เอาแค่ปรามให้นักศึกษาไม่ก้าวร้าวเลียนแบบผู้ปกครองได้ก็เก่งแล้ว

วันนี้ก็เหมือนกันค่ะ จากการประสานกับผู้ปกครองเรื่องการขาดเรียนโดยไม่มีเหตุอันควรของนักศึกษา แค่เด็กไม่อยากทำกิจกรรมวันศุกร์ ไม่ชอบเรียนวิชานี้ ไม่ถูกใจวิชานั้น ผู้ปกครองก็อนุญาตให้เด็กหยุดเรียนได้ตามใจชอบเป็นอย่างนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่เรียน ปวช. จะจบแหล่ไม่จบแหล่ช่วงนึงแล้ว ปีนี้มาขึ้น ปวส.อีก

เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประสานผู้ปกครองก็ได้รับแจ้งว่า “ไม่เป็นไรคุณแม่มีเงินเดี๋ยวตกก็ซ่อมเอาได้”

“ไม่เป็นไร ลูกแม่เป็นคนตื่นสายอยู่แล้วเขาเป็นของเขาอย่างนี้ คนเราจะให้ไปปรับเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือได้อย่างไร โรงเรียนอย่าเรื่องมากนักเลย อาจารย์ก็เหมือนกัน ไม่ต้องโทรมาแล้วนะ อย่าเซ้าซี้ให้มากนัก ค่าเทอมก็จ่ายหมดแล้ว มีหน้าที่สอนก็สอนไปอย่ามาเรื่องมาก”

ทัั้งหมดนี่เรียกว่่ฉะครูต่อหน้าเด็กมาโดยตลอด ไอ้เจ้าตัวดีก็นั่งกระหยิ่มยิ้มย่องดูแม่ต่อว่า (ด่า) ครูคนแล้วคนเล่า

อาจารย์ที่ปรึกษาจนด้วยเกล้าจึงส่งต่อไปยังหัวหน้างาน หัวหน้างานจึงซวยเป็นรายต่อไป เพราะถูกผู้ปกครองถามว่า “เป็นครูประสาอะไร บ้าหรือเปล่า ทำไมถึงห้ามไม่ให้เด็กขึ้นเรียน มีสิทธิ์อะไรไม่ทราบ รออยู่ตรงนั้นเลยนะ ห้ามขยับ เดี๋ยวได้เจอดีกับฉันแน่”

ครูเราก็ได้แต่บ่นกันกระงอดกระแงด “ก็เรียนเชิญคุณแม่มาเป็นชาติแล้ว คุณแม่ก็ย้ำคิดย้ำทำอยู่คำเดียว “ฉันไม่มีเวลา” ลูกคุณแม่ก็เลยไม่เคยเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงล่ะคะ”

บ่นไปงั้นแหละ แต่ตัวครูน่ะยังไม่ได้ขยับไปไหนหรอกนะคะ เพราะคุณแม่คนตะกี๊เขาสั่งเอาไว้ว่าห้ามไปไหนอ่ะ  ก๊ากก ๆๆ  :P

พอมาถึงครูปูซึ่งมีข้อมูลในมือครบถ้วน มีรายงานละเอียดยิบถึงระดับการใช้อารมณ์ของผู้ปกครองท่านนี้มาตลอด 4 ปีที่นักศึกษาอยู่กับเรา จึงทำความเข้าใจและชี้ให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาตัวนักศึกษาของโรงเรียนที่แตกต่างกับของผู้ปกครองโดยสิ้นเชิง ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถพัฒนาตัวนักศึกษาได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ก็คงต้องส่งมอบการดูแลคืนแก่ผู้ปกครองเพื่อนำกลับไปพัฒนาตามความต้องการต่อไปก็แล้วกัน

สีหน้าผู้ปกครองถอดสีไปอย่างเห็นได้ชัด คงคิดในใจว่าธรรมดา ‘จารย์ปูแกจะรอมชอมช่วยเราทุกครั้งนี่นา วันนี้แกเป็นอะไรหว่าทำไมไม่พยายามตามใจเราและลูกเหมือนทุกครั้ง  ท่าทีของผู้ปกครองจึงอ่อนลงนิดนึง คงรู้ว่าเจอทางตันแน่แล้ว เริ่มเบี่ยงประเด็นไปถามเรื่องคะแนนเรื่องเวลาเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ที่ตัวเองไม่เคยจะสนใจถามเลยตลอด 4 ปี  ครูปูก็เตรียมไว้ให้หมดแล้ว ยิ่งเห็นเวลาเรียนยิ่งเห็นคะแนน ผู้ปกครองยิ่งพูดไม่ออก อีท่าไหนไม่ทราบเกิดความคิดสร้างสรรค์หยิบประเด็นร้องเรียนว่าครูบางคนพูดจาไม่ดีบั่นทอนจิตใจเด็ก ขู่เรื่องการหมดสิทธิ์สอบ

ครูปูจึงแจ้งไปว่าเรื่องนั้นผู้ปกครองมีสิทธิ์ทำเรื่องร้องเรียนได้ตามระเบียบ ผู้บริหารจะตั้งกรรมการสอบแล้วแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ ใช้เวลาไม่เกิน 1 สัปดาห์ แต่เรื่องพฤติกรรมเหลวไหลไม่ตั้งใจเรียนของเด็ก ถ้าผู้ปกครองยังไม่มีแนวทางในการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา อาจารย์ขอยืนยันการส่งคืนตามที่แจ้งไปเมื่อสักครู่

ผู้ปกครอง ตบโต๊ะ ผาง! “ได้ งั้น ลาออกทั้งหมดเลย!” (ลูก 1 คน หลานอีก 2 คน)

แจ้งเพิ่มเติมทันที “เรียนเชิญผู้ปกครองเขียนใบลาออกที่งานทะเบียนได้เลยค่ะ โดยปกติจะใช้เวลา 1 สัปดาห์ในการขอรับใบ รบ.ปวช.คืน รวมทั้งหากประสงค์จะรับคะแนนเก็บเท่าที่มี เวลาเรียนเท่าที่มา ก็แจ้งได้เลย สำหรับกรณีผู้ปกครองอาจารย์ปูจะเร่งให้เป็นกรณีพิเศษ มารับได้ภายใน 3 วันเรียนเชิญค่ะ”

ทั้งเด็กทั้งผู้ปกครองสะบัดก้นลุก พรึ่บ!

ครูปูโทรแจ้งงานทะเบียนให้เตรียมความพร้อม เสร็จแล้วก็นั่งเคลียร์งานอื่นต่อ สักพักมีน้องเดินมาบอกว่าผู้ปกครองท่านนี้ไปอาละวาดที่ห้องธุรการ ครูปูก็บอกว่า ไม่เป็นไรปล่อยไปเถอะแค่ดูว่าอย่าให้รุนแรงแล้วกัน ถ้ารุนแรงค่อยมาแจ้งพี่

นึกว่าผู้ปกครองท่านนั้นกลับไปแล้ว สักพักจึงเดินไปเข้าห้องน้ำ ได้ยินเสียงแว่ว ๆ ลอยมาว่า

อีพวกครูโบตัน”

ก็ยังงง ๆ ว่าครูคนไหนหนอไปเคี้ยวโบตันให้เค้าเห็นเค้าถึงว่าเอาได้ว่าอีพวกครูที่เคี้ยวโบตัน

เอ  ว่าแต่”โบตัน”มันเจ็บตรงไหนหว่า”โบราณ”น่าจะเข้าท่ากว่านา…

หัวค่ำน้องห้องทะเบียนเดินมาเล่าให้ฟัง

“พี่ปู ๆ เมื่อบ่ายผู้ปกครองคนนั้นเขามาด่าลั่นธุรการเลย”

“เออพี่ได้ยินแล้ว เค้าด่าครูแก่ ๆ ที่ไหนอ่ะว่าอีพวกครูโบตัน อะไรของเค้าวะพี่งง”

“บ้า…พี่ปู ใช่ที่ไหนล่ะ เค้าด่าพวกเราว่า”อีพวกครูเอ่อ…”

“ครูอะไร”

ครูปูซักด้วยความดับเบิ้ลงง

“พี่ปูเปลี่ยนโบเป็นรูดิ่”

เฮ๊ยยยย………………..

“เอ้า จริงนะ พี่ปูไปถามเลยได้ยินกันทุกคนแหละ”

“เอ่อ…เออจ๊ะ ๆ รู้แล้ว ๆ”

มานั่งคิดขำ ๆ ค่ะ ถ้าคิดว่าครูไม่ดีแล้วมันเกี่ยวอะรายก๊าน…

เล่าให้ใครฟังมีแต่คนหัวเราะใส่ บ้างก็ว่า “เป็นไงล่ะ (เจือก) โสดกันเกือบทั้งโรงเรียนนี่”

บ้างก็ว่า “ทีหลังตอบไปเลยว่าเลี้ยงลูกแบบนี้ คุณแม่น่าจะเป็นฝ่ายตันมากกว่านะคะ” (โหย…ยายนี่ก็แรงเกิ๊น)

เมื่อซักครู่โทรไปเล่าให้พ่อครูบาฟัง  พ่อขำก๊าก… “รีบเขียนเป็นบันทึกเลยซิ่”

เอาก็เอา อยากรู้เหมือนกันว่าไผจะคิดจะไดกั๋นพ่อง

ความเห็นไหนถูกใจ เดี๋ยวส่งโบตันไปให้เป็นรางวัลเลยอ่ะ

กั่กๆๆๆ

:P

Post to Facebook

« « Prev : เสียงครวญจากหลวงพี่…

Next : โชคดี…มีอาชีพเป็นอาวุธ » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

35 ความคิดเห็น

 • #1 Logos ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 4:03

  ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรอกครับ คนเราไม่เหมือนกัน อย่าไปคิดอะไรเลย ไหนๆ ก็…ไปแล้ว

 • #2 handyman ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 7:19

  มันส์ .. ไม่รู้จักครูปูเสียแล้ว ยัยนี่
  อิ อิ อิ

 • #3 sutthinun ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 8:55

  โดน ครับ โดน โดนเจาะรูจนด๊ายยยยยยยยยยยยยย

 • #4 สุวรรณา ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 9:12

  ลูกล่อลูกชนมันจริง ๆ ค่ะครูปู พี่ก็เป็นผู้ปกครองชื่่อเสียงดังในเตรียมอุดมภาคเหนือ เพื่่อนลูกคนละห้องไม่รู้จักลูก มาหอสมุดที่ทำงานแม่บอกคุณแม่ใจรักใช่มั้ย ก็มีอะไรนิดหน่อยที่เห็นไม่เหมาะกับทางโรงเรียน

 • #5 อุ๊ยสร้อย ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 10:55

  โดยทั่วไป คนที่กำลังโกรธจะเค้นหาคำที่สะใจพูด
  และก็จะพูดตามสภาพความเชื่อของเขา หรือตามสิ่งที่เขาคุ้นเคย

  แต่พี่ก็อ่านปัญหาด้วยความรู้สึกว่าน่าเสียใจแทน …ลูกและหลานหลายคนของเขาจะต้องไปผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยากในการหาที่เรียนระหว่างเทอม หาเพื่อนใหม่ ตอบคำถามของเพื่อนหรือคนในสิ่งแวดล้อมใหม่และสังคมรอบตัวว่าทำไมออกจากโรงเรียนเดิม การปรับตัวแบบนั้นไม่ง่ายสำหรับเด็กๆวัยรุ่น

  จุดด่างเล็กๆที่เกิดจากการถูกรังแกอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจถึงว่า อะไรควร อะไรไม่ควร และการแก้ไขปัญหาจะทำอย่างไร ในสภาพที่เขายังพึ่งตัวเองไม่ได้ …และการแก้ไขปัญหาด้วยการมองที่ผลแทนการมองที่เหตุ….ทำให้พี่รู้สึกว่าอนาคตของเด็กๆ น่าเป็นห่วง ยิ่งกว่าที่เขาเป็นตอนนี้นะคะ

 • #6 freemind ให้ความคิดเห็นเมื่อ 31 สิงหาคม 2010 เวลา 20:24

  555555…..
  อ่านแล้วเครียด ๆ เป็นวิชาการมาตั้งนานนนนนนน….
  พอมาเจอ “โบตัน” เท่านั้นแหละ…ฮาก๊ากสสสสส…เลย

  คือว่า…ไม่กล้าคอมเม้นท์มาก กลัวเจ้าของบันทึกถูกใจ จะได้กิน “โบตัน” ไม่รู้ตัว

  ;)

 • #7 dd_l ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 กันยายน 2010 เวลา 12:22

  คิดตั้งนาน ว่าจะคอมเม้นต์ดีมั้ย ก็เมื่อก่อนชอบอมโบตันอยู่นะ
  เห็นภาพการรับมือกับพายุอารมณ์ลูกใหญ่แล้ว อืมม..อย่าให้เจอบ่อยแหละดี

  พักหลังๆ รู้สึกว่า การทำงานร่วมกับผู้ปกครองมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ นะคะ
  ถ้าคุยกันได้ ก็เข้าใจกันไป แถมช่วยเหลือโรงเรียนในการดูแลลูกเป็นอย่างดี แต่บางกรณีก็ได้แต่สงสารเด็กที่ต้องอยู่กับผู้ปกครองที่มีความคิด ความเชื่อ ประเภทพ่อแม่รังแกฉันต่อไป ครูก็เลยมีเรื่องให้ต้องฝึกฝนเรียนรู้กันอยู่ไม่หยุดเพื่อจะได้รับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้

  ใครว่างานครูสบายยยย เนอะ.. แต่ว่างานครูปูยิ่งหนัก ยิ่งได้อ่านเรื่องก๊ากส์ๆ นี่จะเรียกว่าพี่มีความสุขบนความทุกข์ของน้องได้มั้ยเนี่ย..555

 • #8 krupu ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 กันยายน 2010 เวลา 19:37

  ก่อนเหตุการณ์นี้เด็ก ๆ พวกนี้ก็ติดปัญหามาจนครบทุกเรื่องแล้วล่ะค่ะ

  นี่ขนาดปีที่แล้วพวกครู ๆ ทำใจกันแล้วนะคะ ตกลงจะให้โอกาสเรียนจบแค่ ปวช. แล้วโบกมือลากันไปได้ ไม่เช่นนั้นจะเป็นอภิสิทธิ์ชน ครูคนไหนก็แตะไม่ได้เลย

  ที่ผ่านมาผู้ปกครองทำใจดีสู้เสือหลังจากด่ากราดทุกคนมาหมดแล้ว แต่ก็จะมาชื่นชมว่าครูปูเป็นผู้ใหญ่มีเหตุมีผล (หง่ะ)

  จะพยายามเห็นแก่อนาคตเด็กแล้วสร้างข้อตกลงใหม่ ผู้ปกครองก็คงมองออกว่าไม่ควรงัดข้อกับครูปู ก็เลยแบ่งรับแบ่งสู้ ก็รู้สภาพผู้ปกครองดี เลยไม่อยากจะหักดิบ ขอร้องให้ทางบ้านพยายาม ๆ หน่อยแล้วกัน แล้วเพิ่มดีกรีขึ้นทุกครัั้งที่เด็กสร้างปัญหาให้

  ปรับตัวได้สักพักปัญหาเดิม ๆ ก็กลับมา ขาด สาย นอนอยู่บ้าน ไป ตจว. ทะเลาะกับแฟน ทะเลาะกับแม่ สูบบุหรี่ และหนักกว่านั้น

  เอ้า พอเห็นมาโผล่อยู่ ปวส. เลยต้องเชิญผู้ปกครองมาทำข้อตกลงร่วมกันก่อน สัญญานะว่าปัญหาเก่า ๆ จะไม่กลับมาอีก ถึงจะเซ็นด้วยทีท่าไม่พอใจนัก ก็ไม่เป็นไร ทำให้ได้แล้วกัน

  และนี่ก็คือผลงานการประสานกันเรื่องแรกของปีนี้

  เราคงต้องมีเกณฑ์ชัดสำหรับนักศึกษาที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ยิ่งผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมืออีก แทบไม่ต้องทบทวนเลยค่ะกรณีนี้

  แนวทางดำเนินการด้านการดูแลนักศึกษาที่โรงเรียน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีครบ 3 องค์ประกอบ
  1. โรงเรียนให้การดูแลติดตามอย่างเต็มที่ (ตรวจสอบได้)
  2. นักศึกษามีความตั้งใจมุ่งมั่น มีคุณลักษณะที่พร้อมรับการพัฒนา
  3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ ด้วยทีท่าที่แสดงว่าให้เกียรติซึ่งกันและกัน

  หลักการง่าย ๆ คือ ถ้าไม่ครบ ก็ไม่สำเร็จแน่นอน ถ้าไม่สำเร็จจะอยู่ด้วยกันไปทำไมล่ะคะ สถานศึกษาทำหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ นักศึกษาไม่มีความสุข ผู้ปกครองไม่เห็นดีด้วย

  สู้ผู้ปกครองไปหาที่เรียนใหม่ที่เขายอมทำตามจริต เด็กได้เรียนที่ใหม่ที่ไม่ต้องฝืนใจปรับตัวเองจากที่เป็นอยู่มากนัก ครูก็แฮปปี้ค่ะ เอาเวลา กำลังกาย กำลังใจไปทุ่มเทให้ถูกคนดีกว่า แล้วยังเป็นการ ปชส.ภาพของสถานศึกษาไปในตัวด้วยนะคะ ว่าถ้าจะเรียนที่นี่ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

  แน่ใจแล้วเหรอ?

  เหอ..เหอ..เหอ..

 • #9 ลานเรียนชีวิต » ต้องลงทุนด้วยใจ ถึงจะได้ใจ ให้ความคิดเห็นเมื่อ 8 กันยายน 2010 เวลา 23:13

  [...] โบตัน กันไป [...]

 • #10 water filtration system home depot ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 มีนาคม 2018 เวลา 12:44

  Faucet water will not be cleaner than bottled water.

 • #11 foundation repair cost ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 มีนาคม 2018 เวลา 3:31

  It can also be used for repairs on slab foundations.

 • #12 floor polishing services singapore ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 เมษายน 2018 เวลา 9:29

  Polished concrete flooring have few disadvantages.

 • #13 tree services marietta ga ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 เมษายน 2018 เวลา 17:11

  Glorioso Tree Service is a FANTASTIC firm.

 • #14 tree removal service marietta ga ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 เมษายน 2018 เวลา 17:30

  Discover tree elimination companies and corporations.

 • #15 hardwood flooring finishing process ให้ความคิดเห็นเมื่อ 6 เมษายน 2018 เวลา 5:21

  Apply the end with a lamb’s-wool applicator.

 • #16 hardwood flooring finishing process ให้ความคิดเห็นเมื่อ 12 เมษายน 2018 เวลา 18:41

  Refinishing hardwood floors is the suitable
  answer.

 • #17 emergency hvac repair near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 15 เมษายน 2018 เวลา 22:44

  We didn’t find outcomes for: hvac repair.

 • #18 floor finishing products ให้ความคิดเห็นเมื่อ 19 เมษายน 2018 เวลา 20:01

  Your floor definitely needs refinishing, and shortly.

 • #19 cesspool pumping nassau county ny ให้ความคิดเห็นเมื่อ 21 เมษายน 2018 เวลา 18:47

  Septic techniques, sewer strains, septic services.

 • #20 mold removal spray diy ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 เมษายน 2018 เวลา 5:00

  Treating carpet molds on your own might be very harmful.

 • #21 basement waterproofing paint lowes ให้ความคิดเห็นเมื่อ 28 เมษายน 2018 เวลา 0:50

  Cracks in your basement partitions or floors.

 • #22 janitorial service bond definition ให้ความคิดเห็นเมื่อ 29 เมษายน 2018 เวลา 2:09

  The #1 Provider of San Diego Janitorial Services.

 • #23 roof repair cost ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 พฤษภาคม 2018 เวลา 5:03

  The Roofing Firm of Tampa Bay Inc. • Roof flashings.

 • #24 mold removal products ให้ความคิดเห็นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:29

  Mould spores will not survive in dry climates.

 • #25 roof repair cost near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 7 พฤษภาคม 2018 เวลา 14:10

  Flat, Foam or Single Ply Roofing - Restore.

 • #26 roofing repair service mobile al ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2018 เวลา 5:21

  I plan to call the roofing contractor to query this.

 • #27 mold removal cost buffalo ny ให้ความคิดเห็นเมื่อ 9 พฤษภาคม 2018 เวลา 19:22

  Learn how to select an air duct cleaning firm?

 • #28 flat roofing repair materials ให้ความคิดเห็นเมื่อ 10 พฤษภาคม 2018 เวลา 20:33

  5 Components That Affect Cost of a Roof Repair.

 • #29 black mold removal near me ให้ความคิดเห็นเมื่อ 11 พฤษภาคม 2018 เวลา 13:26

  Rinse with clean water and allow to dry thoroughly.

 • #30 mold removal companies syracuse ny ให้ความคิดเห็นเมื่อ 14 พฤษภาคม 2018 เวลา 10:19

  Apply baking soda on to moldy surfaces.

 • #31 home repair merit badge ให้ความคิดเห็นเมื่อ 24 พฤษภาคม 2018 เวลา 4:02

  We offer academic and repair services for homeowners.

 • #32 Matthew Linklater ให้ความคิดเห็นเมื่อ 2 มีนาคม 2019 เวลา 1:55

  Excellent blog here! Also your site loads up fast! What
  host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as fast as yours lol

 • #33 Scrap iron disposal ให้ความคิดเห็นเมื่อ 3 มีนาคม 2024 เวลา 2:50

  Scrap metal melting Ferrous material governance Iron and steel recovery

  Ferrous waste baling, Iron recovery yard center services, Metal waste audit

 • #34 Iron recycling methodologies ให้ความคิดเห็นเมื่อ 16 มีนาคม 2024 เวลา 19:03

  Scrap metal drop-off Ferrous shred quality Iron material reclamation

  Ferrous material employee retention, Iron scrap dealers, Metal salvage yard

 • #35 Iron disposal and recovery ให้ความคิดเห็นเมื่อ 18 มีนาคม 2024 เวลา 15:33

  Scrap metal brokers Ferrous material equipment maintenance136. Metal recycling safety standards Iron scrap reclamation yard

  Ferrous metal standards, Iron scrap remanufacturing, Metal scrap analysis


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.72300314903259 sec
Sidebar: 0.13349103927612 sec