ต้นตออีกกลุ่มของอุจจาระร่วงที่สัตว์นำมาให้คน คนนำมาให้คน

อ่าน: 1710

ยังมีเชื้อโรคอีกกลุ่มที่กระบวนงานอาหารปลอดภัยให้ความสำคัญในการตามรอย เชื้อโรคในกลุ่มนี้้ใช้ร่างกายสัตว์หรือคนเป็นคอนโดอาศัย  เชื้อในกลุ่มนี้มี 2 พวก พวกหนึ่งเป็นเชื้อที่มีรูปร่างเป็นท่อน อีกพวกเป็นเชื้อไวรัส อ่านต่อ »


รู้จักต้นตอและต้นเหตุของบางโรคที่คุ้นจนชินแล้วไว้หน่อยเหอะน่า

อ่าน: 1809

บันทึกนี้ชวนมาทำความรู้จักกันนิสัยเชื้อโรคที่ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้กันค่ะ  เชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้ มีเชื้อ 4 พวกนี้ :
อ่านต่อ »


มีความสำคัญอะไรอีกในเรื่องอาหารปลอดภัย

อ่าน: 1706

ได้เล่าให้ฟังแล้วว่า ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนและภาชนะ กระบวนการค้นหาทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนงานอาหารปลอดภัยเน้นไปที่การค้นหาเชื้อก่อโรค  สัญญลักษณ์พ่อครัวบนป้ายเขียวที่เห็นกันชินตามีขอบเขตอยู่อย่างไร ที่ไม่ได้เล่า คือ เรื่องอายุป้าย อ่านต่อ »


อะไรบ้างที่ควรสงสัยว่ามีสารไนเตรทปนเปื้อน

อ่าน: 2565

สารไนเตรทในวงจรของธาตุไนโตรเจนมีประโยชน์ต่อพืช แต่ก็สามารถก่อผลกับสุขภาพคนได้ ไม่อยากได้สารก่อมะเร็งเข้าไปสะสมในตัว สารไนเตรทมาถึงตัวได้ยังไง ก็ควรรู้ไว้ อ่านต่อ »


น้ำส้มควันไม้กับน้ำส้มสายชู

อ่าน: 5485

คุยกันเรื่องนโยบายงานสาธารณสุขในยุคที่เปลี่ยนเจ้านายคนใหม่ ซึ่งยังเดาใจไม่ออกว่าจะเอายังไงต่อกับสุขภาพของเกษตรกรที่ดำเนินมาร่วมปี  ลงเอยกันว่าถึงนายใหม่ไม่เอาด้วย ก็จะยังจับงานนี้สานต่อ ใช้แนวหมู่บ้านสีเขียวเป็นความหวังเดินไปข้างหน้า นำร่องในพื้นที่ที่มีงบของสสส.อยู่แล้ว บูรณาการลงในพื้นที่ ถ้าคนพื้นที่เอาด้วย อ่านต่อ »


อาหารและน้ำดื่มกับโลหะหนัก

อ่าน: 2718

นับแต่โลกเจริญด้วยวิทยาศาสตร์ โลหะก็เป็นสารที่พบอยู่ทั่วไปทุกแห่งหน แถมมาด้วยมีการปนเปื้อน อยู่ในแหล่งอาหารและน้ำอุปโภค บริโภค อ่านต่อ »


ล้างผักให้ปลอดสารทำได้แค่ไหน

อ่าน: 2446

ในชีวิตปัจจุบันของคนเมืองในต่างจังหวัด มีพื้นที่อยู่ไม่มากในประเทศไทยที่มีผักปลอดสารให้ซื้อหาได้ โดยเฉพาะในจังหวัดท่องเที่ยว ต้องพึ่งพิงแหล่งปลูกผักจากที่อื่นทั้งนั้นเลย อ่านต่อ »


รู้จักคลอรีนอีกหน่อย

อ่าน: 6117

คลอรีนมีข้อด้อยอยู่ตรงที่ทำปฏิกริยากับกลุ่มของกรดอินทรีย์ คือ กรดฮิวมิค (Humic acid) ได้ แล้วทำให้เกิดไตรฮาโลมีเทน (Trihalomethanes : THMs) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง อ่านต่อ »


รู้วิธีจัดการน้ำดิบเพื่อใช้สอยไว้หน่อยเหอะ

อ่าน: 3612

เมื่อคิดจะใช้น้ำบาดาลก็ต้องเข้าใจบริบทของน้ำบาดาลว่า มีสารต่างๆแขวนลอยได้มากมายแค่ไหน ที่แน่ๆซึ่งรู้แล้วก็เป็นเรื่องของคุณภาพน้ำที่เกิดจากสนิมเหล็กที่ปนอยู่ และสิ่งปนเปื้อนจากน้ำผิวดิน อ่านต่อ »


หลักการของระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่าน: 2319

ด้วยการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีทั้งลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของพื้นที่ ค่าลงทุนก่อสร้าง ความยากง่ายของการดูแลและบำรุงรักษา ต้นทุนการดูแลบำรุงรักษา ขนาดของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง กำลังคนที่ต้องใช้ดูแลระบบ และข้อจำกัดที่มีอยู่เรื่องเวลา

ระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมจึงพึงพิจารณามุมความสอดคล้องกับบริบทเหล่านี้ไปด้วยจึงจะได้ระบบที่มีประสิทธิภาพดีพอ อ่านต่อ »Main: 0.024289846420288 sec
Sidebar: 0.060699939727783 sec