รู้วิธีจัดการน้ำดิบเพื่อใช้สอยไว้หน่อยเหอะ

อ่าน: 3639

เมื่อคิดจะใช้น้ำบาดาลก็ต้องเข้าใจบริบทของน้ำบาดาลว่า มีสารต่างๆแขวนลอยได้มากมายแค่ไหน ที่แน่ๆซึ่งรู้แล้วก็เป็นเรื่องของคุณภาพน้ำที่เกิดจากสนิมเหล็กที่ปนอยู่ และสิ่งปนเปื้อนจากน้ำผิวดิน อ่านต่อ »


หลักการของระบบบำบัดน้ำเสีย

อ่าน: 2352

ด้วยการเลือกระบบบำบัดน้ำเสียขึ้นกับปัจจัยต่างๆ ซึ่งมีทั้งลักษณะของน้ำเสีย ระดับการบำบัดน้ำเสียที่ต้องการ สภาพทั่วไปของพื้นที่ ค่าลงทุนก่อสร้าง ความยากง่ายของการดูแลและบำรุงรักษา ต้นทุนการดูแลบำรุงรักษา ขนาดของที่ดินที่ใช้ในการก่อสร้าง กำลังคนที่ต้องใช้ดูแลระบบ และข้อจำกัดที่มีอยู่เรื่องเวลา

ระบบบำบัดน้ำเสียที่เหมาะสมจึงพึงพิจารณามุมความสอดคล้องกับบริบทเหล่านี้ไปด้วยจึงจะได้ระบบที่มีประสิทธิภาพดีพอ อ่านต่อ »


ฺไนไตรท์กับโรคเบาหวาน

อ่าน: 3405

ด้วยบ้านเราใช้ปุ๋ยและสารเคมีในภาคการเกษตรติดอันดับต้นๆของโลกมาในระยะหนึ่ง วันนี้สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ก็รับผลหลังจากการใช้สารเคมีมันกันมายาวนานมากขึ้นทีละน้อยๆ อ่านต่อ »


เรื่องยุ่งๆของยุง

อ่าน: 2607

บันทึกนี้ขอนำเรื่องยุงที่ยังคงสร้างปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมาเล่าให้ฟัง เพื่อทำความรู้จักมันให้มากขึ้น

วันนี้ยุงในประเทศไทยที่ทำให้คนป่วยได้ มีอยู่ไม่ต่ำกว่า 4 ชนิดแล้วค่ะ  ที่กำจัดยุงกันได้ยากเพราะว่ายุงเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตหลายระยะ บางระยะมันก็ซ่อนตัวเองไว้ไม่ให้คนเห็น บางระยะมันก็มีความสามารถในการหลบหนีคนได้เร็ว อ่านต่อ »


รัฐสวัสดิการด้านสุขภาพ V.S. สุขภาพดีถ้วนหน้า

อ่าน: 4166

คำว่า “สุขภาพดีถ้วนหน้า ( Health for All = HFA )” ปรากฏขึ้นในสังคมไทยเมื่อราวๆปี 2524  ในตอนนั้นคนก็ฮือฮาว่ากระทรวงสาธารณสุขจะทำได้ยังไง  เพราะเมื่อได้ยินถ้อยคำที่ใช้ก็จินตนาการกันไปตามความเข้าใจ  ตอนนั้นมีคำประกาศว่าจะทำให้สำเร็จภายในปี 2543 ด้วยนะ อ่านต่อ »


จปฐ.กับโครงการ 30 บาท

อ่าน: 2359

คุณภาพชีวิตขั้นต่ำที่สังคมนักวิชาการกำหนดขึ้นเพื่อชวนใช้วัดคุณภาพชีวิตคนไทย 6 ด้าน เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคนไทยตั้งแต่ก่อนเกิดจนใกล้ตาย อ่านต่อ »


จปฐ.ทำให้รู้จักชุมชนได้อย่างไร

อ่าน: 3258

เรื่องราวที่บรรจุอยู่ในข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) มีที่มาจากความต้องการวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยว่าเป็นอย่างไร ระดับใดบ้าง ในแต่ละช่วงเวลา
อ่านต่อ »


เรื่องเหล่านี้ยังสำคัญสำหรับชุมชน

2 ความคิดเห็น โดย สาวตา เมื่อ 8 กรกฏาคม 2011 เวลา 22:58 (เย็น) ในหมวดหมู่ การจัดการ, ความเป็นชุมชน, ชีวิต สุขภาพ, ดูแลสุขภาพ #
อ่าน: 1806

เมื่อก่อนประเทศไทยมีข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ที่ชาวบ้านช่วยกันเก็บรวบรวม สะท้อนปัญหาในครัวเรือนและหมู่บ้าน ให้รู้ว่าคุณภาพชีวิตของคนไทยเป็นอย่างไร

กว่าที่จะได้กรอบความจำเป็นพื้นฐานชุดแรกมาใช้ก็หมดเวลาไปกว่า 4 ปี เริ่มใช้ครั้งแรกปี 2528 ใช้ผ่านมาร่วม 20 ปี ปรับปรุงมาแล้ว 5 ครั้ง ชุดสุดท้ายปรับเมื่อปี 2549
อ่านต่อ »Main: 0.019793033599854 sec
Sidebar: 0.11149406433105 sec