“พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว”

โดย ป้าจุ๋ม เมื่อ 13 กุมภาพันธ 2010 เวลา 19:00 ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 3611

“พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แค้มป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มก่อสร้างราวปี 2547 ค่ะ ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโดยรอบ ที่มาของคำว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีว่าชาวบ้านทางแดงมักเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาก็เรียกตามๆกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”  พุทธสถานนี้ตั้งอยู่ในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงได้ชื่อว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว”ค่ะ

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วนี้ เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกดสมาธิ เรียกว่าความสุขทำให้เกิดสมาธิ สมาธิจะทำให้เกิดปัญญา สถานที่นี้จึงเหมาะต่อการปฏิบัติธรรม  หลักการปฏิบัติธรรมที่นี่จะเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักเพื่อให้รู้จัก”ฐานที่ตั้งของสติ” ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และนามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้นคำสอนหลักของการปฏิบัตฺธรรมที่พุทธธรรมสถานฯนี้เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สถานที่สำคัญมี 1. เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชธรรมนฤมิตร วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์นี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี มีพระพุทธรัตนประทีปที่งดงามมากประดิษฐานอยู่ค่ะ 2. ศาลาปฏิบัติธรรม(ศาลาพระหยกเขียว)หรือพระพุทธเลิศรัตนโชติมณี เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย เป็นศิลปสมัยเชียงแสนที่งดงามมาก 3.พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือพระหยกขาว เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร สร้างตามรูปแบบคันธาระ งดงามมากอีกเช่นกัน 4.ลานพระสิวลี 5. ลานโพธิ์ มีต้นศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาประเทศอินเดีย

ยังมีธรรมชาติที่งดงามอีกมากที่ไม่สามรถบรรยายได้หมดค่ะ การที่ป้าจุ๋มมีโอกาศดีมาปฏิบัตฺธรรมในครั้งนี้นับเป็นบุญค่ะ ในช่วงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์อำนาจ โอภาสี เป็นช่วงที่มีคุณค่ามาก ท่านเป็นศิลปินที่ยิ่งกว่าอัจฉริยะ สามารถนำศิลปมาประยุกต์กับศาสนาได้อย่างแยบยล ท่านมีวิธีอธิบายธรรมะที่ใช้ได้ตรงกับชีวิตจริง  บางอย่างตรงกับชีวิตจริงของตัวเอง อย่างคำว่า “สัจจอธิษฐาน” ในสิ่งที่ชอบธรรม  หากจะอธิษฐานต้องมีสัจจะที่จะทำในสิ่งที่ได้อฐิษฐานไว้ให้สำเร็จและอย่าท้อแท้ อย่าละความพยายามก็จะสำเร็จ มีหลายอย่างในชีวิตที่ผ่านมาได้ปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ตัว ทำไปตามธรรมชาติที่คิดว่าดี มีปัญหาก็อดทนหาวิธีแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและทางออกที่ถูกต้อง  มีหลายอย่างที่สำคัญก็สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  มานั่งนึกดูสิ่งที่ผ่านมานั้นได้บทเรียนจากคนใกล้ตัวที่สุดคือพ่อ-แม่  ปู่-ย่า  ตา-ยาย โชคดีตอนเด็กๆได้ใกล้ชิดได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากการปฏิบัติจริงของท่าน พอจำได้บ้างพอเราเจอปัญหาก็นำมาประยุกต์ใช้    อยากให้ทางการศึกษาตั้งแต่ประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาได้บรรจุหลักสูตรวิชาธรรมะศึกษาเข้าไปด้วย ให้เด็กได้ซึมซับตั้งแต่เด็กจนโต ปัญหาในบ้านเมืองคงจะไม่มีมากมายเช่นทุกวันนี้

  ธรรมะที่พระอาจารย์อำนาจท่านสอนนั้นตกผลึกจากชีวิตจริงทั้งหมด ท่านจึงสอนได้ชัดเจน แม่นยำและมั่นใจ ได้สติและปัญญาเกิดขึ้นหลายอย่าง นับเป็นบุญที่ได้ไปปฏิบัตฺธรรมที่ผาซ่อนแก้วในครั้งนี้ ขอกราบพระอาจารย์อำนาจ โอภาสีด้วยความเคารพค่ะ และขอกราบพระอาจารย์อุทัย(พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์)ด้วยความเคารพเช่นกันค่ะ สุดท้ายขอบคุณนพ.สุธี ตระกูลฮั่น และขอขอบคุณเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ช่วยให้ป้าจุ๋มได้ไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะ ขอให้บุญกุศลที่ได้จากการไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้ส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกท่านค่ะ

« « Prev : ห่วงใยสุขภาวะคนไทย(ตอน1.สารพิษตกค้างในผัก ผลไม้นำเข้า)

Next : เมื่อลูกรักหนีหนาวกลับมาบ้าน(ตอนที่1) » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

132 ความคิดเห็น


แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.30783987045288 sec
Sidebar: 0.8100790977478 sec