“พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว”

132 ความคิดเห็น โดย ป้าจุ๋ม เมื่อ 13 กุมภาพันธ 2010 เวลา 19:00 ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 3685

“พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านทางแดง ต.แค้มป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มก่อสร้างราวปี 2547 ค่ะ ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีภูเขาสูงใหญ่ซ้อนกันเป็นทิวเขาเรียงรายโดยรอบ ที่มาของคำว่าผาซ่อนแก้วนี้ มีว่าชาวบ้านทางแดงมักเห็นลูกแก้วลอยเหนือฟากฟ้าและลับหายเข้าไปในถ้ำบนยอดผา เชื่อว่าเป็นสถานที่ที่พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นมงคล มีความศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาก็เรียกตามๆกันว่า “ผาซ่อนแก้ว”  พุทธสถานนี้ตั้งอยู่ในจุดที่โอบล้อมด้วยทิวเขาดังกล่าว จึงได้ชื่อว่า “พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้ว”ค่ะ

พุทธธรรมสถานผาซ่อนแก้วนี้ เป็นที่วิเวกสงบโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่งดงาม ซึ่งความเบิกบานของธรรมชาติจะเป็นแรงบันดาลใจให้เกดสมาธิ เรียกว่าความสุขทำให้เกิดสมาธิ สมาธิจะทำให้เกิดปัญญา สถานที่นี้จึงเหมาะต่อการปฏิบัติธรรม  หลักการปฏิบัติธรรมที่นี่จะเน้นความเรียบง่ายเป็นหลักเพื่อให้รู้จัก”ฐานที่ตั้งของสติ” ตั้งแต่กาย ซึ่งเรียกว่ารูปธรรม และนามธรรม ตั้งแต่ อารมณ์ จิตใจ ซึ่งอยู่กับเราตลอดเวลา ดังนั้นคำสอนหลักของการปฏิบัตฺธรรมที่พุทธธรรมสถานฯนี้เน้นเพื่อให้รู้จักหลักของการเจริญสติปัฏฐาน 4 เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

สถานที่สำคัญมี 1. เจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว สิริราชธรรมนฤมิตร วัตถุประสงค์การสร้างเจดีย์นี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี มีพระพุทธรัตนประทีปที่งดงามมากประดิษฐานอยู่ค่ะ 2. ศาลาปฏิบัติธรรม(ศาลาพระหยกเขียว)หรือพระพุทธเลิศรัตนโชติมณี เป็นพระพุทธรูปหยกปางมารวิชัย เป็นศิลปสมัยเชียงแสนที่งดงามมาก 3.พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือพระหยกขาว เป็นพระพุทธรูปปางขัดสมาธิเพชร สร้างตามรูปแบบคันธาระ งดงามมากอีกเช่นกัน 4.ลานพระสิวลี 5. ลานโพธิ์ มีต้นศรีมหาโพธิ์จากพุทธคยาประเทศอินเดีย

ยังมีธรรมชาติที่งดงามอีกมากที่ไม่สามรถบรรยายได้หมดค่ะ การที่ป้าจุ๋มมีโอกาศดีมาปฏิบัตฺธรรมในครั้งนี้นับเป็นบุญค่ะ ในช่วงสนทนาธรรมกับพระอาจารย์อำนาจ โอภาสี เป็นช่วงที่มีคุณค่ามาก ท่านเป็นศิลปินที่ยิ่งกว่าอัจฉริยะ สามารถนำศิลปมาประยุกต์กับศาสนาได้อย่างแยบยล ท่านมีวิธีอธิบายธรรมะที่ใช้ได้ตรงกับชีวิตจริง  บางอย่างตรงกับชีวิตจริงของตัวเอง อย่างคำว่า “สัจจอธิษฐาน” ในสิ่งที่ชอบธรรม  หากจะอธิษฐานต้องมีสัจจะที่จะทำในสิ่งที่ได้อฐิษฐานไว้ให้สำเร็จและอย่าท้อแท้ อย่าละความพยายามก็จะสำเร็จ มีหลายอย่างในชีวิตที่ผ่านมาได้ปฏิบัติธรรมะโดยไม่รู้ตัว ทำไปตามธรรมชาติที่คิดว่าดี มีปัญหาก็อดทนหาวิธีแก้ปัญหาด้วยเหตุผลและทางออกที่ถูกต้อง  มีหลายอย่างที่สำคัญก็สำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้  มานั่งนึกดูสิ่งที่ผ่านมานั้นได้บทเรียนจากคนใกล้ตัวที่สุดคือพ่อ-แม่  ปู่-ย่า  ตา-ยาย โชคดีตอนเด็กๆได้ใกล้ชิดได้เห็นตัวอย่างที่ดีจากการปฏิบัติจริงของท่าน พอจำได้บ้างพอเราเจอปัญหาก็นำมาประยุกต์ใช้    อยากให้ทางการศึกษาตั้งแต่ประถมจนถึงระดับอุดมศึกษาได้บรรจุหลักสูตรวิชาธรรมะศึกษาเข้าไปด้วย ให้เด็กได้ซึมซับตั้งแต่เด็กจนโต ปัญหาในบ้านเมืองคงจะไม่มีมากมายเช่นทุกวันนี้

  ธรรมะที่พระอาจารย์อำนาจท่านสอนนั้นตกผลึกจากชีวิตจริงทั้งหมด ท่านจึงสอนได้ชัดเจน แม่นยำและมั่นใจ ได้สติและปัญญาเกิดขึ้นหลายอย่าง นับเป็นบุญที่ได้ไปปฏิบัตฺธรรมที่ผาซ่อนแก้วในครั้งนี้ ขอกราบพระอาจารย์อำนาจ โอภาสีด้วยความเคารพค่ะ และขอกราบพระอาจารย์อุทัย(พระครูสุวิมลกาญจนวัฒน์)ด้วยความเคารพเช่นกันค่ะ สุดท้ายขอบคุณนพ.สุธี ตระกูลฮั่น และขอขอบคุณเทศบาลนครพิษณุโลก ที่ช่วยให้ป้าจุ๋มได้ไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ค่ะ ขอให้บุญกุศลที่ได้จากการไปปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ได้ส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทุกท่านค่ะMain: 0.023435115814209 sec
Sidebar: 0.063094854354858 sec