เศรษฐกิจและเทคโนโลยีพอเพียง : กรณีศึกษาชาวอามิช

ไม่มีความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 4 July 2011 เวลา 10:35 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1542

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีพอเพียง : กรณีศึกษาชาวอามิช (Amish people)

 

หมายเหตุ: ผู้เขียนเคยอาศัยอยู่ที่มลรัฐโอไฮโอ usa เป็นเวลา ๕ ปี ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชุมชนชาวอามิชหลายต่อหลายครั้ง รู้สึกประทับใจกับวิถีชีวิตของพวกเขามาก จึงได้เขียนบทความนี้ไว้เป็นที่อนุสรณ์ ..เขียนเมื่อปีพศ. ๒๕๔๗

               

วิถีการดำรงชีวิตของชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งที่เรียกตนเองว่า “อามิช” (Amish) ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 2 แสนคน เป็นวิถีชีวิตที่น่าศึกษาและน่าสนใจมาก เพราะกลุ่มชนนี้ไม่ยอมรับการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ยังคงดำเนินชีวิตแบบในยุโรปสมัยก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม คือเดินทางโดยรถม้า ทำไร่ไถนาโดยใช้แรงงานสัตว์ทั้งสิ้น พวกเขาให้เหตุผลโดยหลักการว่าหากใช้เทคโนโลยีมากจะทำให้ “คุณภาพชีวิต” ของพวกเขาตกต่ำลง          

จะเห็นได้ว่าคำว่า “คุณภาพชีวิต” ที่เราคิดว่ารู้จักกันดีนั้น มีคำนิยามที่ไม่เป็นสากล เพราะขึ้นอยู่กับการตีความของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลด้วย ชาวอามิชเห็นว่าคุณภาพชีวิตของพวกเขาคือการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย สงบเสงี่ยม ไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ทำการเกษตรแบบพอมีพอกิน และดำเนินชีวิตตามประสงค์ของพระเจ้าเพื่อชีวิตนิรันดร์ในปรโลก พวกเขาได้ดำรงชีวิตอย่างนี้มาเป็นเวลาประมาณ 500 ปีแล้ว กฎสังคมโดยทั่วไปของชาวอามิชมีดังนี้

 • - ไม่ใช้กระแสไฟฟ้า (ใช้ตะเกียง)
 • - ไม่ใช้รถยนต์ รถแทรคเตอร์ เครื่องยนต์กลไกทั้งหลาย (ใช้รถม้าและแรงงานสัตว์)
 • - แต่งกายมิดชิด สีเข้ม เรียบง่าย เป็นเครื่องแบบเหมือนกันทุกคน
 • - ไม่ใช้โทรทัศน์ วิทยุ โทรศัพท์ เครื่องอำนวยความสะดวกที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหลาย

 

เหตุผลหลักที่ห้ามใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเพราะเขาเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้ไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพ  หากใช้มากเท่าใดก็จะทำให้ทำให้เกิดความเสื่อมทั้งต่อตนเองและต่อสังคมดังนี้

 • - ทำให้เกิดความโอ้อวดและความหยิ่งผยอง
 • - ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูงในสังคม
 • - ทำให้สนใจครอบครัวและสังคมน้อยลง (สนใจเทคโนโลยีแทน)
 • - ทำให้จิตใจหยาบกระด้างและโน้มเอียงไปทางรุนแรง (ชาวอามิชเป็นพวกอหิงสาอย่างยิ่ง)
 • - ทำให้ห่างเหินจากพระเจ้ามากขึ้น (ชาวอามิชเป็นสาขาหนึ่งของศาสนาคริสต์)

 

ทั้งนี้เพราะชาวอามิชถือว่าคุณภาพชีวิตของเขาคือ การอยู่ใกล้ชิดกับสมาชิกครอบครัวและสังคมเพื่อนบ้าน หากใช้เทคโนโลยีมากเกินจำเป็นก็จะทำให้ห่างเหินกันมากเกินจำเป็นด้วย เช่น อาจดูโทรทัศน์อยู่คนเดียวโดยไม่ติดต่อกับใคร หรือคุยโทรศัพท์นินทาว่าร้ายคนอื่นได้ง่ายเป็นเวลานาน นำความเสื่อมถอยมาสู่สังคมได้ นอกจากนี้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่อย่างสมถะ พอมีพอกิน ประหยัด สุภาพ เรียบง่าย รักสงบ ตามแนวทางของพระเยซูไครสต์เพื่อเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้าและชีวิตนิรันดร์ในที่สุด

แต่จริงๆ แล้วชาวอามิชไม่ได้ปฎิเสธเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิงพวกเขาจะประชุมเพื่อตกลงร่วมกันว่าเทคโนโลยีใดจำเป็นก็จะรับไว้และรับในปริมาณที่เหมาะสมเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เช่น พวกเขายอมรับให้เก็บนมวัวในถังแสตนเลสที่มีเครื่องกวนไฟฟ้าได้ เพราะมีความจำเป็นที่ต้องทำตามกฎกระทรวงเกษตรเพื่อที่จะได้รับการรับรองว่าสะอาดพอที่จะขายในท้องตลาดได้ การใช้โทรศัพท์ในกรณีจำเป็นเช่น เรียกหมอ ก็ทำได้ การใช้รถยนต์เพื่อไปโรงพยาบาลแบบฉุกเฉินก็กระทำได้

วิธีการและระดับของการยอมรับเทคโนโลยีของชาวอามิชนับว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ก่อนอื่นสังคมของเขามีวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นระบบว่าคุณภาพชีวิตคืออะไร ตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายและแม้กระทั่งหลังจากตายแล้ว จากนั้นเขาจะประชุมร่วมกันว่าจะยอมรับเทคโนโลยีใดหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่าเทคโนโลยีนั้นจะมาช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น หรือมาบั่นทอนให้ลดลง  ในขณะที่สังคมของประเทศไทยเปิดกว้างยอมรับเทคโนโลยีทุกอย่างโดยไม่ค่อยได้วิพากษ์ไตร่ตรองและประชุมหารือกันเลย ส่วนใหญ่ก็มักอ้างกันแต่เพียงว่าหากไม่ยอมรับก็จะทำให้ตามโลกเขาไม่ทัน แต่ไม่แน่ใจนักว่าตามไปที่ไหนและมีจุดหมายอยู่ที่ใด  ส่วนชาวอามิชมีจุดหมายชีวิตที่ชัดเจนว่าต้องการไปอยู่กับพระเจ้า

ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นคือ คุณภาพชีวิตของชาวอามิชนั้น หมายรวมถึงความสุขสามประเภท คือความสุขทางกาย ความสุขทางอารมณ์(พวกอามิชก็ร้องรำทำเพลงด้วย) และความสุขทางจิตวิญญาณ  ในความเห็นของผู้เขียนนับได้ว่าเป็นนิยามที่มีความสมดุลกว่านิยามของคนทั้งหลายในโลก ซึ่งมักเอากันแค่ความสุขทางกายหรืออย่างมากก็เพิ่มทางอารมณ์ด้วยเท่านั้น

  

หมายเหตุ ความเชื่อด้านศาสนาของชาวอามิชแยกตัวออกมาจากกระแสหลักของศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและโปรแตสแตนเมื่อประมาณ คศ. 1500 ทำให้ถูกพวกกระแสหลักเข่นฆ่าอย่างทารุณเป็นจำนวนมาก จนต้องอพยพหนีไปอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งก็ยังถูกตามรังแก จึงต้องอพยพไปอยู่อเมริกาในราวปี คศ. 1850 ปัจจุบันส่วนใหญ่ตั้งรกรากอยู่ในตอนกลางด้านเหนือของอเมริกา ในรัฐโอไฮโอ เพนซิลเวเนีย และอินเดียนา เป็นต้น แม้จะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมมากในแต่ละปี แต่ชาวอามิชก็ยังคงวิถีชีวิตแบบพอเพียงได้อย่างคงเส้นคงวาตลอดมา

 

ตัวผู้เขียนเองเมื่อปีคศ. 1995 เคยร้องขอและได้รับอนุญาตให้ไปพำนักกับครอบครัวอามิช ๑ เดือนก่อนเดินทางกลับประเทศไทย แต่ติดภารกิจวุ่นวายเสียก่อน เลยไม่ได้ไป ยังเสียดายโอกาสอยุ่จนวันนี้

 

…คนถางทาง (๒๕๔๗)


พรวันเกิด…แหบปี่เบิดเด่ตู๊ยู

11 ความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 3 July 2011 เวลา 9:39 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1795

๒๖ มิย ที่ผ่านไปมีคนส่งข้อความมาระลึกถึงตั้ง 1 แผ่น เท่ากับว่าดีกว่าปีก่อน ถึง infinity เท่า (1 หาร 0 = infinity) ถือเป็นพัฒนาการที่น่าอิจฉา แต่ใน face book มีสัก ๒๐๐ (หน้าม้าทั้งน้าน) นี่ยังไม่ได้ตอบพวกเขาเลย 

นานนับสิบปีมาแล้ว ได้แต่เพลงไว้ โปรโมทไม่ขึ้นสักที วันนี้เลยเอามาระบายไว้ให้เป็นรอยเปื้อนลางๆ  พอดีครบรอบ ไตระเวอรสารี ของลานปัญญา

ขออวยพรให้มีปัญญามากๆ กากน้อยๆ แต่เครื่องเคียงก็หร่อยพอโอละหนอ (ไม่ใช่โอละพ่อ)

 

ช่วยกันร้องเพลงอวยพรวันเกิดตัวเองหน่อยนะครับ..ทำนองเดียวกันกับ happy birthday to you

สุขเถิดวันเกิดของคุณ
สุขเถิดวันเกิดของคุณ
สุขเลิศล้ำนำพรอันประเสริฐ
แสนบรรเจิดวันเกิดคุณ

 

…คนถางทาง (๓ กค. ๕๔)


๓ กค. ๒๕๕๔ .. วันเลือกล้ม..spiral down the drain

5 ความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 3 July 2011 เวลา 9:04 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1334

รู้ผลกันไปแล้ว สำหรับการ เลือกล้ม เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ที่เพิ่งผ่านไปหยกๆ  ที่ใครๆก็ออกมาบอกว่าต้องเคารพเสียงข้างมาก

 

สำหรับผู้เขียนไม่ขอเคารพจนเกินการณ์  เพราะเราท่านก็รู้กันอยู่เต็มอกว่ามันมีการซื้อเสียงมากเหลือเกิน  ผู้เขียนเองเคยทำโพลของตนเองมาแล้วจากคนจำนวนประมาณ 600 คน พบว่ามีการซื้อขายเสียง 70% ของผู้มาเลือกตั้งทั้งหมด

 

จะให้เคารพเสียงข้างมากที่ถูกซื้อมาอย่างนั้นหรือ  ไม่เลย เราควรช่วยกันประณาม หรือ กระทั่ง กระทืบด้วยซ้ำไป

 

นั่นว่าเฉพาะซื้อทางตรง แต่ยังมีการซื้อเสียงทางอ้อมอีกมากมาย เช่น สัญญาว่าจะให้ ประชานิยมในรูปแบบต่างๆ  

 

ไม่อยากโทษสส.ที่ซื้อเสียงพวกนี้มากเกินไป ต้องโทษคนเลือกด้วย  เพราะคนเลือกเป็นอย่างไรก็ได้สส.อย่างนั้น  คนเลือกเป็นกาจะให้สส.เป็นหงส์ได้หรือ

 

ถ้าคนเลือกเข้มข้นและเข้มแข็งด้วย คนเลวๆ มันก็คงไม่กล้ามาลงสมัครรับเลือกตั้ง เพราะสมัครไปก็เสียเงินเปล่าและเหนื่อยเปล่า  ตรงกันข้ามถ้าคนเลือกมันเหลวเป๋วแบบนี้คนดีๆที่ไหนเขาจะกล้ามาลงสมัคร เพราะสมัครไปก็เหนื่อยเปล่า พวกเหลวเป๋วมันไม่เลือกให้ฉลาดหรอก

 

ถ้าคุณภาพคนเลือกยังเป็นแบบนี้ ยิ่งเลือกก็ยิ่งล้ม  (ประเทศล้ม)

 

กรณีผู้นำพรรคใหญ่ไม่ยอมโต้วาทีกับผู้นำพรรคอื่นนั้น ถ้าเป็นในประเทศที่ประชาชนเขาเข้มข้นทางการเมือง พรรคการเมืองนั้นจะล่มทันที แต่ของเรากลับได้ลอยหน้าเข้าสภาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล

 

สว.ท่านหนึ่งสารภาพกับผู้เขียนว่าเมื่อก่อนก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดผู้เขียน ที่เสนอให้มีการคัดเลือกผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยการสอบความรู้ทางการเมือง แต่วันนี้ท่านเห็นด้วยแล้วว่าถ้าขืนปล่อยไปแบบนี้ประเทศไทยเราแย่แน่ 

 

ในการสอบความรู้ดังกล่าวนั้น ถ้ากลัว (หรือขี้ขลาด) ว่ามันจะขัดต่ออุดมคติปชต. (วันแมนวันโหวต ตามที่ลอกขี้ปากฝรั่งมา) ก็อาจใช้ระบบว่าทุกคนมีสิทธิพื้นฐานได้ 1 คะแนนเท่ากัน แต่ถ้าใครไปสอบความรู้การเมืองเพิ่มเติมอาจได้คะแนนเลือกตั้งมากขึ้นเป็น 10 ก็ได้ ถ้าทำคะแนนสอบ 30 ข้อได้ถูกหมด ..แค่นี้เราก็ได้ระบบถ่วงดุลที่น่าจะพอไปได้

 

คนกทม.มีประมาณ 10% ของคนทั้งประเทศ แต่เสียภาษีเงินได้ส่วนบุคคล 80% ของคนทั้งประเทศ  นี่ถ้านับคนชั้นกลางตามหัวเมืองในเขตหนึ่งของทุกจังหวัดด้วย ตัวเลขน่าจะถึง 95%     นี่มันหมายความว่าอะไร ?

 

น่าจะจัดกลุ่มได้ว่าคนชั้นล่างคือคนที่มีรายได้น้อย จนไม่ถึงระดับที่ต้องเสียภาษี ส่วนใหญ่คนพวกนี้จะอยู่ในอีสาน รองลงไปก็เหนือ  เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ คนชั้นกลางน่าหมายถึงคนที่เสียภาษีเงินได้จนถึงระดับ 20% (น่าจะมีประมาณ 20% ของคนทั้งประเทศ) ที่เสียภาษีเกิน 20% ถือเป็นคนชั้นบน (น่าจะมีประมาณ 5%)

 

 

คนชั้นกลางนั้นส่วนใหญ่จะเลือกพรรคการเมืองหนึ่ง ส่วนคนชั้นล่างนั้นส่วนใหญ่จะเลือกอีกพรรคการเมืองหนึ่ง และพรรคที่คนชั้นล่างส่วนใหญ่เลือกนั้นก็มักได้จัดตั้งรัฐบาล

 

กลายเป็นว่าพรรคที่ถูกเลือกโดยคนที่เสียภาษีส่วนใหญ่ 95% (ซึ่งเป็นคนส่วนน้อย)  ไมได้จัดตั้งรัฐบาลเพื่อไปบริหารงบประมาณนี้ กลับกลายเป็นพรรคที่ซื้อเสียงคนจนส่วยมากที่ได้เข้าไปบริหารเงินที่คนส่วนน้อยหามาให้  จานั้นก็โกงกินตามกระบวนการธุรกิจการเมือง เพื่อเอาเงินที่โกงได้มานี้ ไปซื้อเสียง แล้วกลับเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อบริหารงบประมาณประเทศที่ 95% หามาได้จากคน 25% ทีไม่ได้เลือกพวกตน   

 

แล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นไปแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือ

 

เราจะช่วยกันกู้ชาติได้อย่างไรดี หรือว่าปล่อยให้คนส่วนใหญ่ที่ไม่เสียภาษีเงินได้มันเรียนรู้จากความเจ็บปวดเสียบ้างสักระยะเวลาหนึ่ง  พอมันเจ็บมากๆ แล้วมันก็คงได้คิดเองสักวัน

 

ฟังดูดี แต่ผู้เขียนเกรงว่า มันจะล้มแบบไม่ลุกเสียก่อน  แบบว่าล้มหายตายจาก จนสิ้นชาติไปเลย  เพราะไอ้พวกหัวหน้าโจรพวกนี้พอมันยิ่งรวยเท่าไร ชาติก็ยิ่งจนมากเท่านั้น ก็ยิ่งทำให้มันกุมอำนาจได้มากขึ้น (เพราะมันหากินกับความโง่ของประชาชนที่ยากจนอยู่แล้ว)

 

ดังนั้นระบบนี้มันเป็นระบบที่ “กินตัวเอง” จนเลือนหายไปในที่สุด  สำนวนภาษาฝรั่งเขาเรียกกันว่า spiral down the drain (ควงสว่านไหลลงท่อน้ำทิ้ง)

 

 

ถ้ามีการสอบดังที่เสนอ เชื่อว่าคนที่ขายเสียง (เสียงชั้นเลว) อาจได้เสียงเพิ่มขึ้นจากการเดาข้อสอบมั่วๆ 30 ข้อ ทำให้ได้เพิ่มจาก 1 เป็น 3 โดยเฉลี่ย แต่คนชั้นกลางจะมีคะแนนประมาณ 8  เพราะคนพวกนี้มีความรู้ทางการเมืองมากกว่า  คะแนนของคนพวกนี้เป็นคะแนนที่มีคุณภาพ ที่ไม่อาจซื้อขายได้ ดังนั้นคะแนนที่เพิ่มมากขึ้นนี้ก็จะสามารถถ่วงดุลกับคะแนนที่ถูกซื้อมาของคนชั้นล่างได้ทีเดียว

 

ถ้าทำแบบนี้พรรคที่ซื้อเสียง จะได้สส.น้อยลง จนอาจไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล  การลงทุนไปก็สูญเปล่า  ต่อไปจะเข็ด  ไม่ซื้อเสียง แต่หันมาพัฒนาคุณภาพการเมืองเพื่อจะได้คะแนนสูงขึ้น การเมืองของเราก็จะค่อยๆ ดีขึ้นเป็นลำดับ

 

แล้วความดีขึ้นนี้มันก็จะล้นไหลไปสู่คนชั้นล่างโดยปริยาย ..จะเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ทำให้ประเทศไทยล้ม

…คนถางทาง

ปล. บทความนี้น่าจะลง ผจก. ออนไลน์ ๔ กค. ๕๔ (วันชาติมะกันซะด้วย ชาติต้นแบบ ปชต. ที่เราลอกเขามาใช้แบบเชื่องๆ )


เคียวยนต์

5 ความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 2 July 2011 เวลา 7:12 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1702

 

 

เอาควายคะนองศึกตัวนี้ไปช่วย ชาวนาจะมีรายได้เพิ่มปีละ 30000 ล้าน

 

โพสต์เรื่องโครงงานวิศวะไปหยกๆ คิดว่ามันตกไปบางเรื่อง บัดนี้เพิ่งคิดออก คือไอ้เครื่องหัวเรื่องนี่แหละ

 

คือเอาเครื่องตัดหญ้าแบบมือถือมาโม ให้หมุนช้าลงจาก 3000 รอบต่อนาทีเหลือ 100 รอบ แล้วเอามาหมุนซี่ฟันรวบคอรวงเข้ามาปั่นให้เมล็ดข้าวตกลงไปในกระบวย จากนั้นพัดลม (ทำจากใบพัดเครื่องบินเล็ก)  จะดูดเมล็ดข้าวพ่นผ่านท่อเข้าไปเก็บในกระเป๋าสะพายหลัง พร้อมพ่นเศษฟางออก ทำเหมือนรถคอมไบน์เลย  เป็นโครงการที่มันมากๆ

 

ถ้าออกมาดี คงได้ทันเอาไปเกี่ยวนาข้าวแม่ใหญ่ ที่คงสุกทันกัน ..เรียกว่าครบวงจรเลย นาหยอดหล่นเกี่ยวด้วยเคียวยนต์

 

เด็กนศ.กลุ่มนี้มี 4  คน เอางานเอาการดี เป็นลูกชาวนาทุกคน ผมเลยปลุกระดมว่า ต้องช่วยกันทำให้ดีนะ ทดแทนคุณพ่อแม่  มีลูกศิษย์เป็นเด็กบ้านนอกนี่ดีไปอย่าง มันอึดดี โขกสับไปเถอะ ยิ้มรับ กราบเราเสียอีก ไปโขกเด็กกรุงเตปแบบนี้มันตื้บเอาแหงๆ

 

ค่าเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยววันนี้ตกไร่ละ 500 บาท ในขณะที่ชาวนามีกำไรสุทธิประมาณ 2000 บาท หักออกเสีย 500 ก็เหลือ 1500 ลดไป 25% แถมรถพวกนี้เกี่ยวขณะมีความชื้นสูงมากประมาณ 30% เอาไปขายก็ถูกหักค่าความชื้นจากโรงสีอีก 30% …แล้วมันจะเหลืออะไร ก็ต้องขายเสียงกินกันตายไปตามยถากรรมนั่นแล

 

….คนถางทาง (๒ กค. ๕๔)


โครงงานวิศวกรรมป.ตรี..ฝึกมือและสมอง

8 ความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 2 July 2011 เวลา 1:55 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1403

ท่านใดมีหัวข้อดีๆช่วยนำเสนอด้วยครับ

แต่สำหรับภาคการศึกษานี้ผมมีหัวข้อแจกให้นศ.ดังนี้

 

-เครื่องปิ้งไก่เป็นตัวในแนวตั้งแบบประหยัดพลังงานและแรงงานในการปิ้ง

-เครื่องนึ่งปลาทูประหยัดพลังงานและเวลา (นึ่งนะไม่ใช่ต้มด้วยน้ำขุ่นคลั่กสกป.แบบเดิม) …อ้าวเรื่องนี้เล่าไปแล้ว

-บรรจุภัณฑ์จากกาบกล้วย (ทำร่วมกับอจ.วิศวะพอละเมอ เอ๊ย พอลิเมอร์ ) …สนุกมาก ธุรกิจแสนล้านรออยู่ ช่วยโลกได้อีกล้านๆ คนไทยได้อีก ล้านล้านล้าน แต่นักเลือกตั้งมันไม่สนหรอก เอาเงินไปให้นักวิจัยหรอกแดกทำบ้าอะไรกันอยู่นั่นแหละ …เรากำลังจะทำให้กาบต้นกล้วย จากทิ่ปล่อยทิ้งเน่าในสวน หรืออย่างมากก็เอามาหั่นให้หมูกินนั้น สามารถเพิ่มมูลค่าได้อีก 20 เท่า และช่วยลดโลกร้อนได้อีกด้วย

-เครื่องขุดมันสำปะหลังปสภ.สูงและประหยัดพลังงาน (ปสภ สูงหมายถึงหัวมันแตกหัก ตกค้างในดินน้อยกว่าเดิม  ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้น และเสียเงินค่าพลังงานน้อยลง)

-เครื่องเติมอากาศปสภ.สูงและประหยัดพลังงาน ..นศ. จาก สาขา aerodynamic เลยเอาน้ำกับอากาศมาปนกัน ให้เขาทำเครื่องหมุนที่มีแรงฉุดต่ำมาก (ดังนั้นแรงมอเตอร์ก็ต่ำด้วยทำให้ประหยัดค่าไฟมอเตอร์) ส่วนการเท ก็ให้มีตะแกรงเป็นชั้นๆ เพื่อเพิ่มพท.ผิวสัมผัส เพื่อให้ O2 ซึมเข้าไปให้มากที่สุด

 

เอ๊ ทำไมโครงการมันน้อยจังผิดสังเกต หรือว่าลืม น่าจะมีมากกว่านี้  แต่เอาเถอะภาคนี้นศ.ส่วนใหญ่ออกสหกิจศึกษา (ภาษาแขก ภาษาไทยคือ ฝึกงาน แต่ไม่ยอมใช้ กลัวหาว่าเชย)  ภาคหน้ากลับมาก็คง “ปกติ” ที่ผมจะต้องมีโครงงาน 20 ขึ้น (ส่วนใหญ่อจ.ท่านอื่นๆ จะมี 0-2 โครง)

เวลามีกลุ่มนศ.มาหา ผมจะสัมภาษณ์ว่ารักอะไร ชอบอะไร  ดูหน้า ดูเกรด แล้วให้โครงการแบบสมดุล ที่ว่ามาข้างบนเป็นโครงการแรงงานเป็นส่วนใหญ่ แต่ถ้ามีนศ. เกียรติยมเข้ามา ผมมักให้โครงการเชิงทฤษฎี กระดาษแผ่นเดียวกะดินสอ ก็ทำได้แล้ว  หรือโครงการจำลองในคอมพ์ ..ไม่น่าเชื่อว่าบางกลุ่มมันผลิตงานแบบว่าตีพิมพ์ได้เลย ใช้เวลาแค่สามเดือน ในขณะที่เรียนวิชาอื่นๆด้วย ในขณะที่นศ. ปเอกบางคน ทำมา 10 ปียังไม่มีอะไรก้าวหน้า ทั้งที่ก็เรื่องเดียวกัน  (เอานศ.มาธานินทร์ให้ฟังกลางบอร์ดนะเนี่ย …ได้ข่างว่าบางคนก็มาอ่านบอร์ดนี้ด้วย..เออ ก็ดีไปอย่างจะได้รู้ว่า ครูแกเป็นห่วงนะ)

 

ส่วนป.โท ตอนนี้ ผมมีสี่  เท่านั้นเอง ป.เอก ตอนนี้มี 8  ส่วนโครงการตัวเองที่ทำเองมีประมาณ 100 เห็นจะได้

 

มีงานทำดีกว่าตกงาน หิหิ  ..ยังสุข สนุกกะงาน อยู่มากๆ …หมดจากนี้ไปตั้งใจไว้นานแล้วว่าจะไปเป็นฤาษี  คงสนุกดี  ทำวิจัยเรื่อง อิทธิพลของความโง่สะสมต่ออดีต

 

…คนถากทาง (วันก่อนคืนหมาหอน ๕๔)


คนฉลาดทำอาชีพอะไรดี…เมื่อผมเถียงกับองค์กรวัดไอคิว

8 ความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 1 July 2011 เวลา 10:34 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 2717

เรื่องนี้ยาวและยกหางตนบ้าง.ถ้าใครอ่านจบโดยไม่อ้วก แสดงว่าใกล้โซดาเข้าไปแล้ว…..

อาชีพที่เหมาะสำหรับคน ไอคิวสูงตามที่ผมได้รับการบอกเล่าคือ

  

Great Jobs For You

Because of the way you process information, these are just some of the many careers in which you could excel:

 • * Archaeologist
 • * Detective
 • * Psychologist
 • * Sculptor
 • * Architect
 • * City planner
 • * Chief executive

 

อ้าว ไม่เห็นมี หมอ วิดวะ เสนาธิการทหาร (หัวหมอ หัวเสธ)

 

ที่ผมทราบข้อมูลนี้มันมีประวัติเล็กน้อย คือ

 

ประมาณ พศ. ๒๕๕๐ ในขณะที่ผมนั่งพิมพ์อะไรเล่น ผมคงกด ctrl Alt F%#* อะไรมั่วไป  จู่ๆก็มีข้อความบุกรุกเข้ามาหน้าจอ กระพริบแว็บๆ เชื้อเชิญให้ผมไปทดสอบ IQ

  

เอ้าไปก็ไปวะ ลองดูทีว่ากรูง่าวกว่าฝรั่งปานใด สอบเป็นภาษาโคตรแมร่งนี่แหละ

  

ข้อสอบมี 40 ข้อ แบ่งเป็น สี่หมวด คือ คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ภาษาศาสตร์(อังกฤษ) และอะไรอีกอันไม่รู้ประมาณว่าการเชื่อมโยงรูปภาพกับสัญลักษณ์

  

เว็บไซต์แห่งนี้ชื่อ Tickle โฆษณาว่าดีที่สุดในโลก น่าเชื่อถือที่สุด บริหารโดย Dr. ที่จบมาทางการวัด IQ โดยตรง มีคนเข้ามาสอบวัดแล้วนับ 100 ล้านคนทั่วโลก ค่าเฉลี่ยคือได้ 110

  

ผมขอร้องว่าอย่าเข้าไปสอบเด็ดขาด อาจทำให้เสียความมั่นใจในตนเองโดยเปล่าประโยชน์ เพราะข้อสอบเป็นภาษาประกิดที่ยอกย้อน ท่านจะตกอังกฤษมากเสียกว่าตกไอคิว อีกอย่างคำถามพวกนี้มัน Culturally biased ทั้งน้าน ถ้ามันถามเรื่องการทำนา ล่าแย้ แหย่รังมดแดงบ้างสิ รับรองว่าชาวนาไทยเราไปโลดกว่าฝรั่งแน่ๆ

  

ผลการสอบคือ ผมทำผิดไปสองข้อ (อธิบายภายหลัง) แม้กระนั้น ก็ได้สะกอตั้ง 140 ถือว่าสูงในระดับสุดของโลกเจียวนะ (อะแฮ่ม)  ตามสถิติของเขา

  

ผมได้เต็มสิบในหมวดภาษา (อังกฤษ)  คณิต  แต่ผิดหนึ่งข้อหมวดตรรกะ และอีกข้อหมวดเชื่อมโยงรูปภาพกะสัญลักษณ์

  

นี่คือสิ่งอีเมล์ที่ผมได้รับภายหลังการสอบ…..

  

  

The Classic IQ Test

What’s Your IQ?

 

 

Congratulations, Tawit!
Your IQ score is 140

 

Your Intellectual Type is Visionary Philosopher. This means you are highly intelligent and have a powerful mix of skills and insight that can be applied in a variety of different ways. Like Plato, your exceptional math and verbal skills make you very adept at explaining things to others - and at anticipating and predicting patterns. And that’s just some of what we know about you from your IQ results. Read more…

Find out more in your personalized 15-page IQ Report. It’s ready right now!

 

โห..ลำพองใจ..นี่เราฉลาดขนาดเพลโต และ สปิโนซา เจียวหรือ แต่พอกดปุ่มโลดตามไป….ดู่ดู๋ดูดูมันระยำ มาหลอกเอาเงินกับคนฉลาดอย่างเราได้  ต้องจ่ายเงินประมาณ 20ดอลกว่าจะได้อ่านการวิเคราะห์ อ้อ..มันหาเงินวิธีนี้เอง

 

เดาว่ามันคงให้ 140 กะทุกคนเพื่อขายผลการวิเคราะห์แหงๆ  เลยนิ่งเฉยเสีย เพราะเสียค่าโง่เวลาไปทำสอบไร้สาระไปแล้ว 

 

แต่สองวันต่อมาก็ได้รับการวิเคราะห์ 15 หน้าดังว่าฟรี ส่งมาทางเมล์ “เป็นกรณีพิเศษ”  มันอ้างว่าเราเป็นคนพิเศษ เลยให้ฟรี (ธ่อ..แล้วทำไมไม่บอกแต่แรกฟะ หรือว่ามีอะไรแอบแฝงอีกแล้ว)

 

การวิเคราะห์ที่เขาส่งมาให้ฟรีนี้ ส่วนหนึ่งได้ตัดเอาไปให้อ่านกันในย่อหน้าแรกแล้ว คือ อาชีพอะไรที่เหมาะกับคนระดับนี้…โห ..นักสืบ ..แต่เออก็จริงของมันว่ะ ..สถาปนิกก็ใช่เลย ….แต่นักแกะสลักนี่สิ คิดตามไม่ทันจริงๆ นี่มันทักษะด้านมือนะ จริงอยู่การคิดก็สำคัญด้วย ความจริงควรบอกว่า นักวิจารณ์การแกะสลักเสียมากกว่า วิจารณ์ได้ว่าหางม้ามันสะบัดลมไม่สมจริง แต่จะให้คนมือบอนอย่างเราไปแกะคงทำไม่ได้แน่นอน

 

วันนี้ (พศ. ๒๕๕๔) ผมมานั่งคิดว่า เอ..หรือมันมีอะไรเชื่อมโยงกับการสอบนี้  จู่สองปีที่ผ่านมานี้ โดยที่ผมไม่ไดทำอะไร จี๋จ๋ากะใคร มีองค์กรดังฝรั่งมาใส่ชื่อผมในรายการ ไผเป็นไผในโลกนี้ (Who’s who in the world ..โดย Marquis) จากนั้น ก็ โดย IBC ยกให้เป็น Top 100 Professionals 2011 ต่อมาก็ IBC อีก ทียกให้เป็น 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century ….เขินจริงเลยเรา มันเอามายกเมฆได้ไง สืบไปรู้ว่ามันให้เสนอชื่อ แล้วให้ กก. คัดเลือกตามผลงาน สงสัยเพื่อนๆนักวิจัยในต่างแดนคงเสนอเราไป เพราะเห็นว่ามันเพี้ยนดี

 

ฝรั่งมันเอาข้อมูลมาจากไหน เพราะแม้คนไทยด้วยกันมันยังด่าเราว่าเง่าว่างี่กันทั้งประเทศ ทั้งที่เรามีผลงานไปเสนอมากหลาย บทความวิจัยนับร้อยเรื่อง แต่ไม่มีใครเห็นว่าเราดี เก่ง แบบฝรั่งบ้างเลยหวา ตาหลกแตกจริงๆ

 

การสอบ 40 ข้อ ผมทำผิด 2 ข้อ ข้อหนึ่งนั้นผมยอมรับว่ามั่วไป เพราะมันเป็นรูปใหญ่ล้นหน้าจอ ยุ่งเหยิงมาก ให้เราวิเคราะห์ ผมย่อรูปลงมาก็ไม่ได้ ต้องเลื่อนไปเลื่อนมานับสิบครั้ง เหนื่อยและโกรธ  สุดท้ายเลยเดาแบบเสี่ยงดวง ประกอบกับกลัวว่ามันจะหมดเวลา (คนออกข้อสอบมันโง่ น่าจะบอกด้วยว่ามีกำหนดเวลาหรือไม่ ทำให้เราพะวง จน IQ ต่ำลงกว่าเป็นจริง  และคิดว่ามันคงต้องมีแน่ๆ) ก็เลยล่กๆ กดมั่วไป

 

อีกข้อที่ทำผิด แต่ผมว่าผมถูกนะ แต่มันเฉลยผิด เลยเขียนไปต่อว่ามัน ดังข้างล่างนี้ (จนบัดนี้ยังไม่ได้รับตอบ)

 

 Dear Tickle Executives;

 

I had scored 140 on your test. Thanks for having evaluated my intelligence to be as high as Plato and Spinoza. Please allow me to argue and suggest some points on your IQ test. I did 2 wrongs out of your 40 questions. Here’s one:

 

 

If some Wicks are Slicks, and some Slicks are Snicks, then some Wicks are definitely Snicks. The statement is:

 

True
False
Neither

 

You mark “False” on this but I marked “True” and your explanation is:

 

Because the same Slicks that are also Wicks may not be the same Slicks that are also Snicks, we can draw no firm conclusions from the information given that there is a direct relationship between Snicks and Wicks. It is possible that some Wicks may also be Snicks, but you cannot correctly make the statement “some Wicks are definitely Snicks.” Therefore, answer option “B,” or False, is the right answer.

 

I would like to argue that your solution on this is only half wrong (=half right), depending on the original perspective of the questioner (which is obviously limited). Please consider the following statement:

 

If some Americans are IQ testers and some IQ testers are stupid, then some Americans are definitely stupid.

 

The answer is obviously “true” (my answer); the reason being that a subset of a subset of a set is “definitely” a member of the original set.

 

Your answer would be correct if you add the word “probably” after all “are’s”. Or your solution is only probably correct if  Wick and Slick are originally of different set. Consider this statement:

 

If some Americans are Thais, and if some Thais are stupid, then some Americans are definitely stupid. This is mostly (and not definitely) false (as in your solution)

 

The moral of this argument is that IQ score of a testee is probably (and/or possibly) dependent upon the IQ scores of the IQ test developers.

 

Just for your information, another problem that I incorrectly answered was ill-posed, pictorially; for the entire picture was not on the same frame. I had to flip back and forth to find clues for a very complicated picture. Finally I quit, and you should know that most smart people have low tolerance.

 

Another suggestion is that you should tell up front that there is a time limit in the test or not. While performing the test, I figured there was one but you intentionally left it out for you want the testees to figure it out by themselves according to their IQ level. But this should make the testees  unnecessaliry nervous which  could degrade their ability to think, hence the inaccuracy of your test.

 

Anyway, thanks for praising me to be as high as Plato and Spinoza. Too bad, these two cannot enjoy your internet IQ test :-)

 

Tawit Chitsomboon

Full Thai by a red heart;

Semi-American by a green-card.

 

 

 


สุคติของแม่หมอ

4 ความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 1 July 2011 เวลา 7:44 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1216

หมอบุญช่วย เธอเป็นพยาบาลผดุงครรภ์ แต่ทุกคนในอำเภอวัฒนานคร จ.ปราจีนบุรี สมัยโน้นก็เรียกขานเธอว่า หมอบุญช่วย บ้านคุณตาผมอยู่ตรงข้ามกับบ้านหมอ เธอเรียกตาผมว่า “คุณน้า” ต้องมีคุณนำหน้าด้วยนะ เพราะตาผมก็พอมียศถา …เคยเป็นนักเรียนนายร้อยทหารบก รุ่นเดียวกะจอมพลผิน ชุณหวัณ แต่ป่วยเป็นโรคอะไรไม่ทราบ (สงสัยโรคเรื้อน) ต้องเอามารักษาที่บ้านนอก ๑ ปีด้วยการฝังทรายไว้ริมแม่น้ำ แล้วให้คนเอาข้าวไปหยอดป้อน พอรักษาหาย กลับเข้าไปเรียน เขาปลดชื่อออกแล้ว เลยต้องกลับมาทำนาที่บ้านเกิด หอบเอายายมาด้วย ยายเป็นต้นเครื่องโรงละครที่วังบูรพา เป็นขอมจากลโวทยฺปุระ ผิวขำตาคม

ประดาลูกๆของตา มีแม่ผมเป็นอาทิ ต่างเรียกหมอบุญช่วยว่า “พี่ช่วย” บ้านเราสนิทกันมาก ตาผมเองก็เป็นหมอสมุนไพรด้วย ก็ยิ่งสนิทกับหมอบุญช่วย ตารักษาเก่งมากทีเดียว ครั้งหนึ่งผมอายุ 8 ขวบ ป่วยเป็นโรคบิด อาการปางตาย ตาเอากระดูกงูเหลือมฝนรากหญ้านางแดงผสมน้ำให้กิน อาการหายเป็นปลิดทิ้ง (เด็ก 8 ขวบคนนั้นมันคงมีนิสัยสอดรู้มานาน ขนาดนอนซม ตามาฝนยา ยังถามตัวยาว่าคืออะไร)

 

แม่เล่าว่าลูกแม่ 6 คน นั้น 4 คนคลอดด้วยมือหมอบุญช่วยทั้งสิ้น รวมทั้งผมด้วย ลูกคนแรกนั้นลำตัวขวาง ออกไม่ได้ คงต้องตายทั้งแม่และลูก แต่หมอบุญช่วยมีเทคนิคพิเศษ เอามือล้วงๆ กดๆ ควักหัวออกมาจนได้ รอดทั้งแม่และลูกจนบัดนี้ จนวันนี้เด็กบ้านนอกที่รอดตายราวปาฏิหารย์นี้กลายมาเป็นรองผจก.ใหญ่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ เงินเดือนหลายแสน

 

แต่หมอบุญช่วยนั้น ก่อนท่านเสียลงเมื่ออายุ 90 พอดี ท่านไม่มีอะไรเลย เพราะในขณะเป็นหมอนั้นท่านเป็นหมอใจบุญ ใครไม่มีเงินจ่ายท่านก็คลอดให้ฟรี แม่ผมตกระกำในช่วงนั้นยากจนเข็ญใจก็คลอดฟรี งานศพท่านนี้ผมเลยทำบุญไป 1 หมื่นบาท เพื่อใช้หนี้แทนแม่ นึกว่าจะได้จัดอันดับเป็นที่หนึ่ง เปล่า ที่หนึ่งให้ 5 หมื่นบาท เพราะก็ถูกคลอดมากะมือท่าน ขณะนี้เป็นมารดาของสส. สองคน และเป็นพี่สาวที่แสนรักของผมด้วย (แต่ตอนนี้การเมืองอยู่คนละขั้ว)  ทีสองก็เปล่า เป็นของพี่ชายเราเอง  เงินไม่ได้วัดระดับความรักหรือกตัญญู แต่ในยามนี้ลูกเต้าท่านก็ไม่มีเงินทองมากนัก ก็ช่วยกันไปตามมีตามเกิด

 

คุยกะลูกๆของหมอบุญช่วย ซึ่งก็นับถือกันเป็นพี่น้องทั้งหมด ได้ความว่าหมอท่านคลอดเด็กมาเป็นหมื่น ไม่มีตายสักคน ซึ่งผมว่าน่าจัดเป็นสถิติโลกได้เลย เสียดายไม่มีใครสนใจไปเรียนรู้วิชชาคลอดเด็กกะท่านไว้ วันนี้ผมว่าแม้มีเทคโนฯขั้นสูง สถิติไม่รู้แต่เดาว่าไม่น่าตายน้อยกว่า 5 จากหมื่นคน

ผมไปเยี่ยมไข้หมอฯ ท่านไม่รู้สึกตัวแล้ว ไม่น่าเชื่อไม่มีใครไปเยี่ยมเลยนอกจากญาติๆสนิทไม่กี่คน  เหมือนคนไข้อนาถา แม่ผมทำอาหารมาส่งคนเฝ้าไข้อยู่หลายวัน  ผมไปสอนพยาบาลที่ดูแลท่านว่า ให้ดูท่านดีเพราะนี่คือแม่พระ ดูให้ดีแล้วจะได้บุญอักโข ก่อนจากท่านมาผมกราบที่เท้าท่านอำลาเป็นครั้งสุดท้าย

 

ท่านจากไปแล้ว ลูกๆท่านขอให้ผมช่วยแต่งกลอนหน้าศพให้แม่ด้วย ผมก็เลยแต่งไป น้ำตาพรากไป ก็ได้ออกมาดังข้างล่างนี้แหละ

หมอแม่พระบุญช่วย

 

หมอบุญช่วย  ช่วยหนุน  จุนค้ำโลก

ด้วยมือสอง ที่โชก  น้ำคร่ำหมอง

ดึงเด็กรอด คลอดมา จนช่ำชอง

มือทั้งสอง ของท่าน  ครรภ์ผดุง

 

ดึกดื่นคืนค่ำย่ำรุ่ง               หมอหมายมั่นมุ่ง

ลัดทุ่งเลาะนาป่าดง

 

ช่วยแม่และเด็กให้คง       ชีพอยู่ดำรง

ยืนยงไร้โรคราคี

 

เงินทองขัดสนบ่มี               หมอไม่หน่ายหนี

คลอดฟรีไม่มีรีรอ

 

หลายสิบขวบปีไม่ท้อ         ทำหน้าที่หมอ

เกิดก่อหน่อเนื้อชีวี

 

บุญ      ทำมาเนิ่นช้า   นานปี

ช่วย      แม่ให้เด็กมี    กำเนิด

สู่          โลกได้ดิบดี    มีสุข จมแฮ

สววรค์ มีตาจะเปิด      รับหมอ แม่พระฯ  

 

         ประพันธ์โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทวิช จิตรสมบูรณ์

          ตัวแทนลูกๆนับหมื่นคนที่มีบุญได้รับการสัมผัส

          จากมือของหมอแม่พระบุญช่วย เป็นคนแรกในโลก


ปลาทูนึ่งและไก่ปิ้ง

ไม่มีความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 1 July 2011 เวลา 6:16 pm ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 2709

ปลาทูนึ่ง

 

การทำปลาทูนึ่งให้เค็มนั้นเพื่อประโยชน์ใด  อร่อย.. ถนอมอาหาร… ผิวสวย..  หรือถูกรวมกันหลายข้อ

 

หนึ่งในหลายโครงงานวิศวกรรมศาสตร์ของนศ. ป. ตรีของผมในภาคนี้ คือ หม้อนึ่งปลาทูประหยัดพลังงาน และ น้ำ มันใกล้จะเสร็จพร้อมทดลองนึ่งแล้ว ยังหาสูตรนึ่งดีๆ ไม่ได้เลยครับ ไปค้นในเน็ตเจอมาหลายสูตรอยู่  ผมจะลองมันสัก 20 สูตร รวมทั้งสูตรธรรมชาติ คือไม่ใส่อะไรเลย  อาจมีสูตรอบสมุนไพรแปลกออกมาบ้างก็เป็นได้

 

แรงดลใจในการทำโครงการนี้คือ  ผมไปพบมาว่าปลาทูนึ่งนั้นแท้จริงมันต้มครับ (ต้มจริงๆ คือ ต้มคนไทยทั้งประเทศว่าปลาทูนึ่ง)  มันสกป.มากๆ เพราะใช้น้ำต้มหม้อเดียวมันต้มเป็นร้อยๆ ครั้ง ไม่เคยเปลี่ยนน้ำต้ม พอน้ำงวดก็เติมลงไปเพิ่ม ข้นคลั่กเขียวอื่อพอๆกับน้ำเน่าริมสลัม ใครไปเห็นอาจไม่กล้ากินปลาทูอีกเลย ลองคลิกดูที่ลิงค์นี้ รูปล่างๆ จะเห็นน้ำดังว่า ซึ่งนี่นับว่าค่อนข้างสะอาด ผมเคยเห็นมาข้นกว่านี้อีก

 http://9leang.com/?p=2198

กระทรวงสาธาฯ ก็ไม่รู้ไปงมหอยกันอยู่ไหน ไม่เห็นออกมาทำอะไรกันบ้าง เพราะปลาทูเป็นอาหารยอดนิยมของคนไทย กินต้มน้ำข้นๆกันเข้าไปสารพิษสะสมเท่าไรก็ไม่รู้ (ตอนเตรียมปลาสดก่อนต้มก็..บรื๋อออส์ แรงงานพม่าตีนดำ ย่ำไปมา ปลานอนอยู่กะพื้นปูนแฉะๆที่ย่ำๆ …สวัสดีประเทศไทย)

 

ถ้าผมทำเสร็จได้ผลดี จะยกให้ฟรี ๆไม่มีสิทธิบัตร อยากช่วยให้คนไทยได้มีอาหารประหลาด รสชาติพอทนกินกันมากๆกว่านี้

 

พร้อมนี้กระทรวงสาธาฯ น่าจะออกโรงมากดดันให้เรียกว่าปลาทูต้ม  แต่ถ้าใช้หม้อนึ่งของผมให้เรียกกว่าปลาทูนึ่ง แบบนี้นานไปจะบังคับให้พวกนั้นเปลี่ยนมาใช้หม้อนึ่งกันหมด แถมประหยัดเชื้อเพลิง เวลามากกว่าเสียด้วย

 

ที่เขาไม่นึ่งกันนั้นผมเดาว่ามันเปลืองเชื้อเพลิง และปลาด้านล่างด้านบนหม้อนึ่งมันสุกไม่พร้อมกัน พอข้างบนสุก ข้างล่างก็สุกเกินไปแล้ว ทำให้ปลาแข็ง แต่ของผมเชื่อว่าจะสุกพร้อมกัน และประหยัดพลังงานกว่าการต้มด้วยซ้ำ เชื่อหัวไอ้เรืองสิ

 

อ้อเครื่องปิ้งไก่ไร้ควัน (และลดมะเร็ง) ของผม พร้อมสูตรหมัก ตอนนี้ได้รับการโปรโมทอย่างเป็นทางการจากโครงการไก่บ้านครบวงจรของมทส.  แล้ว (นัยว่าได้งบมาหลายสิบล้านเลยนะ แหมให้ผมสัก 0.1% ก็ดีสิ )

อบรมกันไปหลายรุ่นแล้ว นับร้อยคน ดูเหมือนว่าจะเรียกกันว่า ไก่ย่างสีคิ้ว นะครับ ทางโครงการบอกว่าจะตั้งชื่อเตาปิ้งให้เป็นชื่อผมด้วย ในฐานะที่ยกให้ฟรีๆ

 

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.225594380786629.68035.120810127931722

 

ความจริง สสส. น่าเอาไปโปรโมทใช้ทั่วประเทศนะครับ จะช่วยลดมะเร็งลงได้มาก ลดโลกร้อนด้วย เพราะประหยัดพลังงาน ประหยัดเวลา สะดวกใช้ (พลิกไก่ครั้งเดียว)  มีนักธุรกิจท่านใดจะคิดเอาไปผลิตขายไหมครับ ได้เงินและได้บุญด้วยที่ช่วยทั้งแม่ค้าให้สุขสบาย และให้คนกินลดโรค

 

เพิ่งเอาไก่ที่แช่แข็งไว้คราวก่อน ที่เหลือกจากการมาเยี่ยมของชาวเฮ มาปิ้งให้ญาติกินเมื่อสองวันก่อน โอ้โฮ ขนาดล้างเอาเครื่องเทศออกหมดแล้ว มันยังฉุนโขเลย วันนั้นตื่นเต้นไปหน่อยโปะมะแขว่นเกินพอดีไปมาก มันเลยฉุนกั้ก ปกติแล้วหร่อยที่สุดในโลกครับ ไม่งั้นโครงการวิจัยไก่มทส. ไม่เอาสูตรผมไปใช้อบรมแม่ค้าหรอก เพราะพวกนี้นักเลี้ยงไก่และกินไก่อาชีพทั้งนั้น เขาชมว่าอร่อยที่สุดที่เขาเคยกินมา (55) ไว้วันหลังมาอีกจะขอแก้ตัว

 

..คนถางทาง (๑ กค. ๕๔)


มารยาท หรือ มายาราด…ขมิบไว้เพื่อไทยเจริญ

3 ความคิดเห็น โดย withwit เมื่อ 1 July 2011 เวลา 1:18 am ในหมวดหมู่ ไม่ได้จัดหมวดหมู่ #
อ่าน: 1285

คนมีมารยาทดี พูดจานุ่มนวล ไม่กร้าว ไม่ร้าว  เดินค้อมๆ ตามหลังผู้ใหญ่ (ที่ตามก้นกำนันและนายอำเภออีกต่อ)

ยิ่งถ้าเอาใจเก่ง  หมาก็ยิ่งไม่กัด แถมกระดิกหางเดินแถวต่อท้าย

คนแบบนี้ สังคมไทยไปโลด

 

มารยาท หรือ  มายาราด ..มันออกเสียงคล้ายๆกัน

ถ้ามันออกมาจากใจจริงก็คงดี แต่บางทีมันมาจากการฝึกฝน เล่นกลทางสังคม  

ปั้นหน้า กลั้นอด ไปถึงกลั้นตด (กลัวว่าจะเสียมารยาท)

 

ขนาดเข้าส้วมสาธารณะ ลองฟังเสียงดู

ส้วมฝรั่งมันปล่อยกันสุดๆ ปรู้ด ปร้าด วี๊ด ตุ้มๆๆๆ เสียงดังสนั่น แถมกลิ่นตุๆให้ดมฟรีๆ

ส่วนไทยเรา ขมิบ กลั้นเสียง แม้ปวดสุดๆ จนขนลุกไปหมด  แล้วเปิดชักโครกกลบเสียง

 

นี่มันส่อถึงอะไร …โปร่งใส ตรวจสอบได้ มารยาทสังคมที่ปิดบัง ที่ขมิบไว้เอาไปปล่อยลับหลัง

 

พอเก็บกดเอาไว้ยามอยู่ต่อหน้า ก็เอามานินทากันลับหลัง หรือเอามา”คิดบัญชี”กันด้วยอาการป่วยแบบไข้โป้ง ส่วนฝรั่งมันโซ้ยกันต่อหน้าด้วยวาจาแบบตรงๆ ปลดปล่อยอารมณ์กันไปให้แจ้งๆ ก็เลยไม่ต้องมาแทงกันลับหลัง

 

สำหรับผม ถ้าพอมีสติ ผมจะใช้คาถามาม่าของผมที่ฟังมาจากยายขอมแห่งลโวทยฺปุระอีกต่อ..ว่า…

 ด่าให้ด่าต่อหน้า ชมให้ชมลับหลัง

 

สมัยผมเป็นผู้น้อย ผมด่าแมร่นแหลก ต่อหน้า กลางลาน โดยเฉพาะนายใหญ่ๆ คนเกลียดผมตรึม (โดยเฉพาะไอ้พวกลูกน้องของไอ้นายใหญ่)

 

 ..อยู่มาวันหนึ่งพอผมเป็นนายใหญ่ มีลูกน้องมาสารภาพว่า เมื่อก่อนเกลียดผมมากๆ ทำนองว่ายิ่งกว่าคี่ แต่วันนี้รักสุดๆ เพราะเพิ่งเข้าใจ

 

(ผมก็ได้แต่นึกในใจว่า don’t cry for me เลยนะฉันทนา)

คาถาอาม่าผมมันขลังจริงๆ

 

แต่อย่างว่าแหละ ผมมักเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ค่อยขึ้น มักถูกชมต่อหน้าแล้วนินทาลับหลังให้ได้แว่วยินเสมอ ..

 

อันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซาก

แต่ลมปากหวานหูไม่รู้หาย           (แม้ท่านภู่ก็ยังว่า) 

อันชะอมขมลิ้นแล้วสิ้นไป

แต่ขมใจด้วยลมปากยากจะลืม     (คนถางทาง มาต่อ ล้อเลียนไว้..ตามสะไต คนเกิด วันเดียวกัน)

 

 Main: 0.26281118392944 sec
Sidebar: 0.017254829406738 sec