Project Impact Study

โดย bangsai เมื่อ มีนาคม 3, 2013 เวลา 12:06 ในหมวดหมู่ เรื่องทั่วไป #
อ่าน: 1313

เมื่อมีการปฏิบัติงานตามลักษณะของโครงการต่างๆนั้น โดยเฉพาะการใช้งบประมาณที่กู้มาจากต่างประเทศก็จะต้องมีระบบติดตามโครงการ (Project Monitoring) มีการประเมินผลครึ่งอายุโครงการ (Half Life Project Evaluation) และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (Final Evaluation) ในระหว่างปฏิบัติงานก็จะมีรายงานประจำเดือน (Monthly Report) รายงานประจำคาบ (Quarterly Report) ประจำปี (Yearly Report) รายงานสิ้นสุดโครงการ (Final Report) และทุกกิจกรรมที่ดำเนินการก็จะมีสรุปผลการปฏิบัติงาน (Activities Report) และ…..

กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งก่อนสิ้นสุดโครงการคือการถ่ายโอน หรือส่งต่อกิจกรรมที่สำคัญให้กับหน่วยงานท้องถิ่นนำเข้าบรรจุในระบบปกติ รวมถึง อปท.ด้วย

นี่เป็นระบบคร่าวๆที่ปฏิบัติกันมา เมื่อมีการประเมินผลสิ้นสุดโครงการไปแล้วระบบปกติก็รับมาดำเนินงานต่อตามเงื่อนไขที่เอื้อให้ เพราะระบบโครงการพิเศษกับระบบราชการตามปกตินั้น มีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็ขึ้นกับผู้นำองค์กรนั้นๆจะให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหน
อย่างไร…

ในฐานะที่ผู้บันทึกผ่านการทำงานกับโครงการพิเศษมาหลายแห่ง หลายแหล่งเงินทุน พบว่าส่วนใหญ่ผู้สนับสนุนเงินทุนจะจบสิ้นภารกิจเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้ว เมื่อมีการประเมินผลสิ้นสุดโครงการแล้ว ก็จบกัน แต่มีบางแหล่งเงินทุนจะมีการติดตามผลภายหลังสิ้นสุดโครงการไปแล้ว เช่น CUSO (Canadian University Service Overseas) และ JICA (Japan International Cooperation Agency) ซึ่งอาจจะเรียกว่า การมาติดตามดู Impact ของโครงการก็ได้ เพราะ การประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดนั้น ผลการประเมินจะเป็นเงื่อนไขของการปฏิบัติงานของโครงการ หรืออาจจะเรียกว่า เป็นการประเมิน Project Output

แต่เมื่อโครงการสิ้นสุดไปแล้ว ไม่มีอิทธิพลของพนักงานโครงการแล้ว สิ่งที่เหลืออยู่คือ ความรู้ ความคิด สำนึก ที่ประชาชนได้รับมาจากโครงการ จะทำกิจกรรมใดๆต่อหรือไม่อย่างไรนั้น ไม่มีพนักงานโครงการมากระตุ้น เหลือแต่สำนึกแท้ของประชาชน นั่นคือ Impact ของโครงการ นี่แหละคือของแท้จริงว่า โครงการได้สร้างสำนึกและแบบอย่างกิจกรรมดีดีให้ประชาชนทำต่อหรือไม่อย่างไร

แน่นอน กิจกรรมต่างๆอาจถูดกดัดแปลงไปตามสภาพ และเงื่อนไขของประชาชน โดยประสบการณ์ผมนั้น ทราบว่า กรณี CUSO นั้นมาสนับสนุนโครงการพัฒนาชายแดนไทยที่จังหวัดสุรินทร์ หลังที่ปิดโครงการไปแล้วมากกว่า 6 ปี ก็กลับมาศึกษาผลกระทบ เช่นเดียวกัน กรณี JICA นั้นมาสนับสนุนโครงการภายใต้ ส.ป.ก. ผมทราบว่าปิดโครงการไปแล้วเกือบสิบปี ยังกลับมาศึกษาผลกระทบ…

บทบาทของผมต่อไปนี้จะทำคล้ายๆการศึกษา Impact ในกรณีโครงการห้วยขาแข้ง (โครงการอนุรักษ์และพัฒนากลุ่มป่าห้วยขาแข้ง) แต่กรณี คฟป. (โครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรมในเขตปฏิรูปที่ดิน ด้วยการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน) นั้นเป็นการจัดระบบข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสรุปช่วงขยายโครงการและเตรียมข้อมูลไว้ให้หน่วยงานมาศึกษา Impact ในอนาคต


นี่คือดำริของท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. คนปัจจุบัน ดร.วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์

« « Prev : ชาวนาและกรรมกร..

Next : ทุ่งนาที่เหงาหงอย.. » »


ผู้ใช้ Facebook สามารถให้ความเห็นที่นี่ได้ โดยกด Like เพื่อแสดงตัว

ความคิดเห็นสำหรับ "Project Impact Study"

ไม่มีความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

ท่านอยากจะเข้าระบบหรือไม่


*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Click to hear an audio file of the anti-spam word


Main: 0.23172807693481 sec
Sidebar: 0.079395055770874 sec