จำลองสถานการณ์ประเทศไทย๒

อ่าน: 1457

คราวที่แล้วเราว่ากันถึงสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองและความขัดแย้งต่างๆในประเทศไทย สาเหตุ ทางออก ปัจจัยที่ทำให้เกิดความขัดแย้ง กว่าจะได้ข้อสรุปเราก็ถกกันหลายข้อแล้วมาสรุปเลือกให้ลงคะแนนว่าพวกเรามองเห็นข้อใดสำคัญที่สุด จากนั้นเราก็สร้างฉากทัศน์กันขึ้นมา ผมขอคัดลอกข้อสรุปของคุณหมอพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ มาให้อ่านกันต่อนะครับ อ่านต่อ »


จำลองสถานการณ์ประเทศไทย๑

อ่าน: 1493

เมื่อวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ผ่านมา ผมได้รับเชิญจากประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแนวทางสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองของสังคมไทย (ท่านตวง อันทะไชย) ให้เข้าร่วมโครงการเพื่อจำลองสถานการณ์ประเทศไทยในอนาคต เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งจากภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ทางการเมืองร่วมกัน ผมก็นำมาแหย่ในลานปัญญาให้พวกเราช่วยกันคิดช่วยกันทำในกลุ่มเฮฮาศาสตร์ แล้วได้นำเสนอความคิดจากกลุ่มของเราที่สรุปแล้วนำเสนอที่ประชุมครับ อ่านต่อ »


เมื่อผมไปเป็นกรรมการยกร่างรายงานแก้ไขสถานการณ์ภาคใต้๓.

ไม่มีความคิดเห็น โดย อัยการชาวเกาะ เมื่อ 18 มิถุนายน 2009 เวลา 16:08 ในหมวดหมู่ เฮฮาศาสตร์ #
อ่าน: 1132

ในการทำร่างรายงาน เรามีกระบวนการในการจัดทำรายงานดังนี้ครับ เราทำเป็นโครงการศึกษาแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ทั้งนี้เรามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการศึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ด้วยสันติวิธีที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติเสนอต่อ รัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสังคมไทยโดยรวม (ผมจึงแอบเอามาให้ท่านอ่านกันก่อนไงครับ อิอิ) อ่านต่อ »


เมื่อผมไปเป็นกรรมการยกร่างรายงานแก้ไขสถานการณ์ภาคใต้๒.

อ่าน: 1116

คราวที่แล้วผมเล่าให้ฟังถึงการร่วมมือกันแก้ปัญหาระหว่างไทยพุทธและมุสลิมแก้ปัญหาความขัดแย้งร่วมกัน นั่นจบไปครั้งหนึ่ง แต่จะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่พุทธแก้ฝ่ายเดียวแล้วจะแก้ปัญหาได้ ปัญหานี้เราต้องแก้ด้วยกันทั้งพุทธและมุสลิมครับ แต่ในการปกครองมักเกิดปัญหากระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยแหละครับ ท่านนายกฯชวน ได้เล่าให้ฟังสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม มีการรณรงค์วัฒนธรรมนำไทย หรือวัฒนธรรมไทยนิยม (ให้คนไทยสวมหมวก(มาลานำไทย) ห้ามกินหมาก อันนี้ผมว่าเอง….) ท่านเล่าให้ฟังว่าท่านไปพบนายอดุลย์ ณ สายบุรี หรือตวนกูยะลานาแซร์ อดีต ส.ส.ที่ไม่พอใจการกระทำของจอมพล ป.หลังจากถูกจำคุกในคดีเกี่ยวกับความมั่นคง ๗ ปี แล้วท่านก็ไปอยู่ที่รัฐกลันตันไม่ยอมกลับไทย ท่านนายกฯชวนและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ไปเยี่ยม ขอให้ท่านกลับมาเมืองไทยแต่ท่านไม่ยอมกลับ เพราะรับไม่ได้กับจอมพลป.ที่บังคับให้ท่านคำนับพระพุทธรูป ในที่สุดนายอดุลย์ ณ สายบุรี ก็เสียชีวิตที่รัฐกลันตัน อ่านต่อ »


เมื่อผมไปเป็นกรรมการยกร่างรายงานแก้ไขสถานการณ์ภาคใต้

อ่าน: 1351

ผมจับพลัดจับผลูถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการยกร่างรายงานปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” รุ่นที่ ๑ เราประชุมทำงานกันหลายครั้ง ลงพื้นที่ก็หลายหน รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนอย่างหลากหลาย เมื่อวานนี้ได้รับอนุญาตจากท่านอดีตนายกชวน หลีกภัยที่พรรคประชาธิปัตย์ ให้เข้าพบและรับฟังข้อคิดเห็นของท่าน ท่านให้เวลาตั้งแต่ ๓ โมง ถึง ๔ โมงครึ่ง แต่เอาเข้าจริงกว่าเราจะออกจากห้องก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็น อ่านต่อ »Main: 0.034019947052002 sec
Sidebar: 0.31991195678711 sec